รายนามเจ้าคณะใหญ่ในคณะสงฆ์ไทย พ.ศ. 2556


 

ตำแหน่ง พระนาม-นาม, ที่อยู่ เขตปกครอง

เจ้าคณะใหญ่ คณะธรรมยุต

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(เจริญ สุวฑฺฒนมหาเถร ป.ธ.9)

วัดบวรนิเวศวิหาร
แขวงวัดบวร เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

02 281-2831-3
 


เลขานุการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต

รูปที่ 1

พระเทพสารเวที
(บุญยนต์ ปุญญาคโม น.ธ.โท)

วัดบวรนิเวศวิหาร
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
10200

โทรศัพท์ (02) 282 2714

รูปที่ 2

พระราชพุทธิมุนี
(ม.ล.คิวปิด ปิยโรจโน ป.ธ.
6)

วัดบวรนิเวศวิหาร
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
10200

สำนักงานเลขาฯ
โทรศัพท์
(02) 282-2714
                 (02) 629-2277

 

ปกครองคณะสงฆ์นิกายธรรมยุตทั่วประเทศ
ทั้งหมดรวม 18 ภาค 76 จังหวัด
 

ปฏิบัติหน้าที่แทนโดย

สมเด็จพระวันรัต
(จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.9)

วัดบวรนิเวศวิหาร

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2550

เจ้าคณะใหญ่หนกลาง
(มหานิกาย)

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
(สมศักดิ์  อุปสโม ป.ธ.9)

วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
เขตคลองสาน
กรุงเทพ
มหานคร 10600

โทรศัพท์ (02) 861-4530
02 861-5425,   081 701-3415
 


เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง

 

รูปที่ 1

พระราชรัตนสุธี
(ปัญญา สิริปญฺโญ ป.ธ.4)
 

วัดชนะสงคราม
โทรศัพท์ 081 627-0761

 

รูปที่ 2

พระศรีสุธรรมมุนี
(บุญเทียม ญานินฺโท ป.ธ.8)

วัดพิชยญาติการาม
โทรศัพท์ 089-146-4730

 

ปกครองคณะสงฆ์ในฝ่ายมหานิกาย
รวม 6 ภาค 23 จังหวัด ได้แก่

ภาค 1. กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค 2. พระนครศรีอยุธยา อ่างทองสระบุรี
ภาค 3. ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค 13. ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค 14. นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค 15. ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์

เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
(มหานิกาย)

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
(ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.9)

วัดปากน้ำ วรวิหาร
แขวงปากคลองภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
โทร. (02) 467-0550
 


เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ

รูปที่ 1

พระราชสุตาภรณ์
(ประชัน ฐิตปุญฺโญ ป.ธ.5)

วัดปากน้ำ
โทรศัพท์
083 548-9299

 

รูปที่ 2

พระวิเทศโพธิคุณ
(ผดุงพงษ์ สุวํโส ป.ธ.4
)

วัดปากน้ำ
โทรศัพท์ 083 548-9299

 

ปกครองคณะสงฆ์ในฝ่ายมหานิกาย
รวม 4 ภาค 16 จังหวัด ได้แก่

ภาค 4. นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค 5. พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค 6. ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค 7. เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน

เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
(มหานิกาย)

สมเด็จพระพุฒาจารย์
(เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.9)

วัดสระเกศ ราวรมหาวิหาร
แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100
โทร. (02) 621-0351

 

มรณภาพ 10 สิงหาคม พ.ศ.2556 (ตำแหน่งว่าง)


เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
 

รูปที่ 1

พระวิมลรัตนาภรณ์
(บุญมา พลญาโณ ป.ธ.
3)

วัดสระเกศ
โทรศัพท์
089 816-1528

รูปที่ 2

พระสิทธิธรรมวิเทศ
(วสันต์ รตนญาโณ ป.ธ.
5) 

วัดสระเกศ

 

ปกครองคณะสงฆ์ในฝ่ายมหานิกาย
รวม 5 ภาค 23 จังหวัด ได้แก่

ภาค 8. อุดรธานี หนองคาย เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค 9. ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค 10. อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค 11. นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค 12. ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว

เจ้าคณะใหญ่หนใต้
(มหานิกาย)

พระพรหมจริยาจารย์
(สงัด ปญฺญาวุโธ ป.ธ.7)


วัดกะพังสุรินทร์
ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง
จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ (075) 218-478
 


เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนใต้

รูปที่ 1

พระเทพกิตติเวที
(
ฉ่ำ ปุญฺญชโย ป.ธ.9)

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
โทรศัพท์ 081 496-6851
 

รูปที่ 2

พระมหาสุวรรณ วิชฺชาธโร

วัดกะพังสุรินทร์/ตรัง

ปกครองคณะสงฆ์ในฝ่ายมหานิกาย
รวม 3 ภาค 14 จังหวัด ได้แก่

ภาค 16. นครศรีธรรมราช ชุมพร
สุราษฏร์ธานี
ภาค 17. ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค 18. สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส


 

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด 10 สิงหาคม 2556

 

 

 

WAT THAI LAS VEGAS 2920 McLeod Dr. Las Vegas NV 89121 U.S.A. Phone (702) 384-2264