รายนามเจ้าคณะใหญ่ในคณะสงฆ์ไทย พ.ศ. 2558


 

ตำแหน่ง ราชทินนาม-ที่อยู่ เขตปกครอง

เจ้าคณะใหญ่ คณะธรรมยุต

สมเด็จพระวันรัต
(จุณฑ์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.9)

วัดบวรนิเวศวิหาร
แขวงวัดบวร เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
 

ปกครองคณะสงฆ์นิกายธรรมยุตทั่วประเทศ
ทั้งหมดรวม 18 ภาค 76 จังหวัด
 

เจ้าคณะใหญ่หนกลาง
(มหานิกาย)

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
(สมศักดิ์  อุปสโม ป.ธ.9)

วัดพิชยญาติการาม
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
เขตคลองสาน
กรุงเทพ
มหานคร 10600


เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง

 

รูปที่ 1

พระราชรัตนสุธี
(ปัญญา สิริปญฺโญ ป.ธ.
4)
 

วัดชนะสงคราม
โทรศัพท์
081 627-0761


รูปที่ 2

พระราชรัตนมุนี
(บุญเทียม ญานินฺโท ป.ธ.8)

วัดพิชยญาติการาม
โทรศัพท์ 089-146-4730

 

ปกครองคณะสงฆ์ในฝ่ายมหานิกาย
รวม 6 ภาค 23 จังหวัด ได้แก่

ภาค 1. กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค 2. พระนครศรีอยุธยา อ่างทองสระบุรี
ภาค 3. ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค 13. ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค 14. นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค 15. ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์

เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
(มหานิกาย)

พระวิสุทธิวงศาจารย์
(วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.9)

วัดปากน้ำ
แขวงปากคลองภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
 


เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ

 

พระปิฏกโกศล
(นิกร มโนกโร ป.ธ.
9)

วัดปากน้ำ
 

 

ปกครองคณะสงฆ์ในฝ่ายมหานิกาย
รวม 4 ภาค 16 จังหวัด ได้แก่

ภาค 4. นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค 5. พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค 6. ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค 7. เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน

เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
(มหานิกาย)

สมเด็จพระพุฒาจารย์
(สนิท ชวนปญฺญ ป.ธ.9)

วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
แขวงตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร 10100
 

ปกครองคณะสงฆ์ในฝ่ายมหานิกาย
รวม 5 ภาค 23 จังหวัด ได้แก่

ภาค 8. อุดรธานี หนองคาย เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค 9. ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค 10. อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค 11. นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค 12. ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว

เจ้าคณะใหญ่หนใต้
(มหานิกาย)

พระพรหมจริยาจารย์
(สงัด ปญฺญาวุโธ ป.ธ.7)


วัดกะพังสุรินทร์
ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง
จ.ตรัง 92000

 


เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนใต้

 

รูปที่ 1

พระเทพกิตติเวที
(
ฉ่ำ ปุญฺญชโย ป.ธ.9)

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
โทรศัพท์
081 496-6851


รูปที่ 2

พระมหาสุวรรณ วิชฺชาธโร

วัดกะพังสุรินทร์/ตรัง

ปกครองคณะสงฆ์ในฝ่ายมหานิกาย
รวม 3 ภาค 14 จังหวัด ได้แก่

ภาค 16. นครศรีธรรมราช ชุมพร
สุราษฏร์ธานี
ภาค 17. ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค 18. สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส


 

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด 1 กรกฎาคม 2558

 

 

 

WAT THAI LAS VEGAS  2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121 U.S.A.  PHONE (702) 384-2264