กรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

พ.ศ.2557-2559 (ค.ศ.2014-2016)

 

 

ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

พระราชพุทธิวิเทศ
(ประชัน ชุตินฺธโร ป.ธ.3 พธ.บ.)

วัดพุทธาวาส เมืองฮิวส์ตัน รัฐเท็กซัส

 

 

รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา


รองประธานฯ รูปที่ 1

พระวิเทศธรรมกวี
(ประเสริฐ กวิสฺสโร ป.ธ.7)
วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ รัฐแคลิฟอร์เนีย

รองประธานฯ รูปที่ 2

พระสิริธรรมวิเทศ
(สุรเชษฐ์ ปรกฺกโม ป.ธ.6)
วัดพุทธรังษี เมืองไมอามี่ รัฐฟลอริด้า

รองประธานฯ รูปที่ 3

พระวิเทศธรรมคุณ
(ศักดิ์ชัย ฐิตเมโธ ป.ธ.6)
วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์  รัฐแคลิฟอร์เนีย

 

 

เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา


 

พระครูสิริอรรถวิเทศ
(ถนัด อตฺถจารี ป.ธ.5
Ph.D.)
วัดไทย กรุงวอชิงตัน ดีซี
เมืองซิลเวอร์สปริงส์ รัฐแมรี่แลนด์

 

 

 

รองเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา


 

รองเลขาฯ รูปที่ 1

พระครูโสภณศาสนวิเทศ
(เจริญ สุขวฑฺฒโน พธ.บ.)
วัดพุทธมงคลนิมิต เมืองอัลบูเคอร์กี้ รัฐนิวแม๊กซิโก

 

รองเลขาฯ รูปที่ 2

พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ
(มงคล มงฺคโล ป.ธ.5
M.A.)
วัดนวมินทรราชูทิศ เมืองเรแฮมน์ รัฐแมสซาจูเสตส์

รองเลขาฯ รูปที่ 3

พระวิเทศวิสุทธิคุณ
(สมัคร สมคฺโค ป.ธ.4)
วัดปากน้ำอเมริกา เมืองฮิวเบอร์ไฮส์ รัฐโอไฮโอ้

 

 

ศาสนิกสัมพันธ์สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา


ศาสนิกสัมพันธ์ รูปที่ 1

 

พระมหาสุขุม สุขุโม ป.ธ.4
วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
เมืองเบเกอร์สฟิลด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย

ศาสนิกสัมพันธ์ รูปที่ 2

พระครูสิทธิธรรมวิเทศ
(ฤทธิ์ ถิรจิตฺโต ป.ธ.3)
วัดอตัมมยตาราม เมืองซีแอตเติ้ล รัฐวอชิงตัน

 

 

 

สาราณียกรสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา


สาราณียกรฯ รูปที่ 1

 

พระครูวิเทศปัญญาภรณ์
(สมบุญ สมฺมาปุญฺโญ ป.ธ.4)
วัดพระธรรมกาย เมืองอซูซ่า รัฐแคลิฟอร์เนีย

สาราณียกรฯ รูปที่ 2

พระครูวินัยธรถนอม เนกฺขมฺมรโต
(ประโยค 1-2 น.ธ.เอก
M.A)
วัดรัตนปัญญา เมืองวิลโดม่าร์ รัฐแคลิฟอร์เนีย

 

 

กรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา


กรรมการ รูปที่ 1

พระครูวิมลศาสนวิเทศ
(สุนทร จนฺทวํโส ป.ธ.3)
วัดพุทธโสธรวิเทศ เมืองอัลบูเคอร์กี้ รัฐนิวแม๊กซิโก

กรรมการ รูปที่ 2

พระวิเทศธรรมมงคล
(น้อม กาญฺจนรํสี ป.ธ.6)
วัดมงคลเทพมุนี เมืองเบนซาเลม รัฐฟิลาเดลเฟีย

กรรมการ รูปที่ 3

พระศรีญาณวิเทศ
(พิมล ญาณวิมโล ป.ธ.9
M.A.)
วัด
ปากน้ำมิชิแกน เมืองสเตอริง ไฮส์ รัฐมิชิแกน

 

 

 

ไวยาวัจกรสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา 

นายแพทย์สกุล ตันเสียงสม
เมืองชิคาโก้ รัฐอิลลินอยส์

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม
1 กรกฎาคม 2557

 

 

 


WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE  LAS VEGAS NEVADA 89121 U.S.A. Phone 702-384-2264