ประชุมองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2559

 

 

 

กดที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่ 4000 PX

 

 

 

กดที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่ 4000 PX

 

 

 

กดที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่ 4000 PX

 

 

กดที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่ 4000 PX

 

 อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน

7 กรกฎาคม 2559