การประชุมใหญ่
สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป

 

สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 10/2559

ณ วัดศรีนครินทรวราราม สวิสเซอร์แลนด์

 

 

20-21 สิงหาคม 2559

 

 


อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน

24 สิงหาคม 2559