ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม นำเสนอแด่ทุกท่าน ด้วยความยินดีที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

พระบรมราโชวาท

ประทานแก่ ผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553


 

    
เมื่อเวลา 17.35 น. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกห้องประชุมชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสบโชค สุขารมณ์ ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม 168 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ โอกาสนี้ นายวิรัช ชินวินิจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายไพโรจน์ นวานุช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลอุทธรณ์ ประจำสำนักประธานศาลฎีกา นายวรวุฒิ ทวาทศิน เลขาธิการประธานศาลฎีกา และนายสราวุธ เบญจกุล รองเลขาธิการ สำนักงานศาลยุติธรรม เข้าเฝ้าฯ ด้วย ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า

 

 

 

การที่ผู้พิพากษาศาลฎีกา ซึ่งเป็นศาลสูงสุดของประเทศ มาปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ ถ้าปฏิบัติและทำให้เป็นตัวอย่างของประเทศ ศาลสูงสุดคือศาลฎีกา ฉะนั้น การที่ท่านปฏิญาณตนว่า จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด หมายความว่า ให้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง คือปฏิบัติถูกต้องตามหน้าที่ของท่านในฐานะผู้พิพากษา ก็ต้องมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเข้มแข็ง

สำหรับความยุติธรรม ความเป็นบุคคลของประเทศที่ถือว่าเป็นผู้รักษาความเรียบร้อยของประเทศ ฉะนั้นท่านก็ต้องรักษาความเคร่งครัดของวาระนี้ต่อไป ไม่ใช่เฉพาะในโรงศาล แต่ทุกเมื่อ เมื่อคนเขาเห็นว่านี่คือผู้พิพากษาศาลฎีกาของประเทศ แม้ว่าจะไม่ได้แต่งเครื่องแบบของศาล คนก็จะจำได้ว่านี่คือผู้พิพากษาที่ประสาทความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกเหล่าทุกปวง ทุกเมื่อ อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก

เพราะถ้าเราจำได้ว่าอันนี้คือผู้พิพากษาที่ต้องรักษาความยุติธรรมของประเทศ พวกที่หวังพึ่งความยุติธรรมของท่านก็จะต้องเห็นความยุติธรรม ความศักดิ์สิทธิ์ของศาล หมายความว่ามีความหวังว่าในประเทศมีความยุติธรรม ในประเทศมีผู้รักษาความยุติธรรม ฉะนั้นท่านต้องรักษาความยุติธรรมทุกเมื่อ ในหน้าที่และนอกหน้าที่จนกระทั่งท่านชีวิตจะหาไม่ เพราะว่าคนเขานับถือศาลซึ่งเป็นของที่ดีของประเทศ ที่เมืองไทยมีศาล แล้วคนหวังในความยุติธรรม ถ้าเขารู้ว่ามีความยุติธรรมในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดี เขาจะต้องรู้ว่ามีความหวังกัน หวังในประเทศว่ามีความยุติธรรม

ฉะนั้นท่านต้องเป็นผู้รักษาความยุติธรรม ความยุติธรรมที่เป็นของดีทุกเมื่อ ประเทศชาติก็จะมีความหวังที่จะมีความเรียบร้อย แม้แต่ผู้ร้ายก็หวังความยุติธรรม ผู้ที่มีจิตใจที่ไม่ทำอะไรที่เรียบร้อยที่ดี เขาก็จะทำดีขึ้น ดีกว่าที่จะไม่มีเครื่องหมายของความยุติธรรม ฉะนั้นท่านทั้งหลายมีความสำคัญมาก เพราะแต่ละคนเป็นเครื่องหมายของความยุติธรรม เป็นความหมายของความดี เป็นความหมายของความเรียบร้อยของประเทศชาติ

น่าจะเชื่อได้ว่าแต่ละคนมีความสำคัญ แต่ละคนที่เป็นผู้พิพากษา มีความสำคัญมากสำหรับความเรียบร้อย ความหวังของประเทศ ความหวังของคนของประเทศ ซึ่งอาจจะเป็นคนดีบ้าง ไม่ดีบ้าง คือคนไม่ดีก็มี แต่ยังไงเขาก็อยากเห็นผู้พิพากษาปฏิบัติหน้าที่ แม้ว่าจะไม่ได้กำลังปฏิบัติหน้าที่เขามีความหวัง ทำให้คนเป็นคนดีมากขึ้น ถ้าประเทศชาติมีความดี ประเทศก็หวังได้ว่ามีความสงบ มีความสุขในประเทศได้

ฉะนั้น เป็นประกันของความสงบ ความสุข ความเรียบร้อยของประเทศ เท่ากับเป็นผู้ที่รักษาความยุติธรรม และเมื่อรักษาความยุติธรรมไว้ ก็เป็นผู้ที่รักษาความสงบสุขของประเทศ

ฉะนั้นจึงขอให้สำนึกว่าแต่ละคนมีความหมายสำคัญมากต่อประเทศชาติ ต่อส่วนรวมเพราะเป็นเครื่องหมายของความยุติธรรม ท่านต้องมีครบถ้วนแล้วท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายและปฏิบัติกฎหมายสูงสุด ทุกคนมีความหวัง ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติความยุติธรรม ทั้งเมื่อนั่งบัลลังก์ของศาลฎีกาหรือมีชื่อในสารบบว่า ท่านเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา

ตราบใดที่ท่านเป็นรุ่นใหม่ของความยุติธรรม ก็เชื่อว่าช่วยให้ประเทศชาติมีความเรียบร้อย มีความสุข มีความสงบสุขได้ และเมื่อมีความสงบสุข ก็หมายความว่าคนที่อยู่มีความสงบสุข มีความยุติธรรมในตัว ไม่ใช่ว่าท่านเป็นคนๆ หนึ่งเท่านั้นเอง ท่านเป็นเครื่องหมายของความยุติธรรมของประเทศทำให้ประเทศชาติไปรอดได้ดี ก็หมายความว่าท่านเป็นเครื่องหมายด้วยการปฏิบัติของท่าน

ถ้าท่านทำดี ก็เชื่อว่าท่านรู้ว่าต้องทำดี ถ้าท่านทำดีแล้วเป็นคนๆ หนึ่งที่ช่วยประเทศให้ไปรอด ทุกคนก็อยากให้ประเทศชาติไปรอด
แม้โจรผู้ร้ายเขาก็รู้สึกว่าแต่ละคนยังมีความยุติธรรมให้ อาจจะไม่รู้ว่าจะทำยังไง แต่เขาก็ต้องการความสงบสุข ถ้าท่านทำให้คนทั้งประเทศมีความหวังในความสงบสุข ความยุติธรรม ประเทศชาติก็ไปได้ดี แต่ละท่านก็มีความหวัง ความแน่นอนว่า มีความพอใจที่จะปฏิบัติเพื่อช่วยส่วนรวม ก็ขอให้ท่านสามารถปฏิบัติความดีของผู้รักษาศาลฎีกาอันมีเกียรติของประเทศ ก็ขอให้ท่านมีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษาศาลฎีกาตลอดต่อไป ตลอดชีวิต เมื่อไรที่ท่านจะหมดหน้าที่ ก็หมายความว่า แม้ตัวตายท่านก็คงรักษาความดีนี้ ไว้อย่างเหนียวแน่น

ฉะนั้น ถ้าท่านรักษาความดีของผู้พิพากษาศาลฎีกา ท่านก็มีเกียรติ ทั้งที่ท่านทำหน้าที่อย่างเหนียวแน่นจริงๆ ก็ขอให้ท่านมีกำลังใจ กำลังกายตลอดเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงาน ผู้พิพากษาศาลฎีกาด้วยความเข้มแข้ง เหนียวแน่นที่สุด ไม่มีท้อใจคือเหนียวแน่นจริงๆ กระทั่งหมดแรง ถ้าท่านทำได้ดีอย่างนี้ท่านก็มีเกียรติมาก ท่านก็จะเป็นผู้ที่ช่วยประเทศให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ที่จะมีได้ ท่านเองจะได้รับผลประโยชน์ของการตัดสินใจเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาของประเทศ ใช้วิชาเต็มที่เพื่อความเรียบร้อยของประเทศชาติในทุกทาง

ขอให้ท่านสามารถรักษาความดีของผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นผู้เชี่ยวชาญ ทั้งกฎหมาย ทั้งความยุติธรรม ตลอดชีวิต รักษาความดีของผู้พิพากษาอย่างเหนียวแน่น ท่านก็จะได้ทำตามที่ท่านปฏิญาณ ถ้าท่านทำได้ ท่านก็เป็นคนที่มีคุณภาพ สมที่ได้ปฏิญาณตนว่าจะทำหน้าที่สำคัญนี้ไปตลอดไป

ขอให้ท่านมีกำลังใจกำลังกาย กำลังปัญญา เพื่อจะปฏิบัติงานของผู้พิพากษาศาลฎีกาตลอดชีวิต ท่านก็จะเป็นคนที่มีคุณภาพ ท่านจะเป็นคนที่ทำตามที่ได้ปฏิญาณตน ก็ขอให้ท่านสามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณอย่างเหนียวแน่น เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม คำว่าประโยชน์ต่อส่วนรวมนี้ คืออย่างที่มีอยู่ในใจเมื่อเปล่งคำปฏิญาณ ไม่ทราบว่าในใจของท่านมีอะไรอยู่ในใจหรือเปล่งแต่ว่า ก็หวังว่าเป็นความดี ความสุขหรือว่าความตั้งใจที่จะให้ส่วนรวม เรียกว่าประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุขด้วยความเหนียวแน่น ในความเข้มเแข็งเต็มที่

ถ้าทำได้แล้วท่านได้ช่วยคนจำนวนมาก มีความหวังในชีวิต มีโอกาสช่วยคนจำนวนมากให้อยู่เย็นเป็นสุข ขอให้ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่โดยครบถ้วน ชั่วกาลนานจนกระทั่งชีวิตจะหาไม่ เพราะฉะนั้นที่ท่านมาปฏิญาณตนไม่ใช่สิ่งที่ลวงๆ เป็นสิ่งที่สำคัญของประเทศชาติ ฉะนั้นได้ช่วยคนเป็นจำนวนหลายสิบล้าน ขอให้ท่านมีความสำเร็จในงานการที่ได้ตั้งใจไว้ ที่จะทำดีกับส่วนใหญ่ของประเทศที่ไม่มีโอกาสที่จะทำ ขอให้ท่านสำเร็จและมีความสุขในงานการ ให้มีความสุขที่จะช่วยคนส่วนมากอยู่เย็นเป็นสุข ได้ขอให้ท่านประสบความสำเร็จ

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม
3
กุมภาพันธ์ 2553
 

 

 

 

 

E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

 

www.alittlebuddha.com วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264