ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน

13 มกราคม 2547