สัตตมราชานุสรณ์
 

 

องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร

อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

ครบรอบ 75 ปี แห่งการสวรรคต

 

ณ โกลเดอร์ส กรีน ครีเมโทเรียม กรุงลอนดอน

3 มิถุนายน พุทธศักราช 2559

 


 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน จากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

3 มิถุนายน 2559