พิธีทักษิณานุปทาน

 

อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7

เนื่องในวาระสวรรคต ครบรอบ 75 ปี

ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

4 มิถุนายน 2559

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน จากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

4 มิถุนายน 2559