ข่าวสารจากทั่วโลก อะลิตเติ้ล บุ๊ดด่ะ ดอทคอม พร้อมนำเสนอแด่แฟนๆ ทุกท่าน ด้วยสำนึกในปฏิการคุณที่ท่านให้เกียรติมาเยือน

 

 

ผู้จัดการ "อัด" มหาเถร "รุนแรง"

ประณาม "ทรราชในผ้าเหลือง-เปลืองข้าวสุก"

 

 

ว่าด้วยความเป็นกลาง !!!
ชี้โพลงให้กระรอก "อาจจะมีพระสงฆ์ลาออกจากมหาเถรไปสังกัดสันติอโศก" !!!

 

ในห้วงเวลาที่เกิดวิกฤตขึ้นในบ้านเมืองทุกครั้งก็จะมีคนพูดถึงความเป็นกลาง
       
       ในวันนี้ก็มีผู้พูดถึงความเป็นกลางและเรียกร้องให้วางตัวเป็นกลางกันอยู่
       
       ความเป็นกลางที่ว่านี้คืออะไร ?
       
       เป็นการสร้างความสับสนให้ประชาชนยอมจำนนต่ออธรรม หรือว่าเป็นการบิดเบือนหลอกลวงให้ประชาชนเข้าข้างอธรรม หรือว่าเป็นเจตนาบริสุทธิ์ที่ต้องการความเป็นกลางจริง ๆ
       
       ก็ต้องถามว่ารู้จักความเป็นกลางกันจริงหรือ ?
       
       สิ่งที่เรียกว่าความเป็นกลางมักจะอ้างมัชฉิมาปฏิปทาในพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวิถีทางที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนและชี้ทางแก่เวไนยสัตว์
       
       ต้องบอกและยืนยันว่าความเป็นกลางที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นไม่ใช่ให้เป็นกลางแบบยอมจำนนต่ออธรรม หรือเข้าข้างอธรรม แต่ต้องเข้าข้างธรรมะอย่างแน่วแน่เด็ดเดี่ยว
       
       อริยมรรคซึ่งมีองค์แปดนั้น ทั้งแปดองค์ล้วนขึ้นต้นด้วยคำว่า
สัมมา ทั้งสิ้น คือขึ้นต้นด้วยธรรมะ คือความห่างไกลจากกิเลส ห่างไกลจากความชั่ว

       
       ไม่เป็นกลางระหว่างความดีกับความชั่ว
       
       แต่ยืนหยัดยืนยันอยู่ข้างธรรมะที่ห่างไกลจากความชั่วช้าอย่างเด็ดเดี่ยว
       
       ดังนั้นใครจะอ้างความเป็นกลางหรือพูดเรื่องความเป็นกลางก็ต้องพูดให้ถูก ต้องเข้าใจให้ถูกและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วย
       
       นั่นคือต้องยืนหยัดอยู่กับธรรมะและความถูกต้องทั้งปวง ต้องไม่ข้องแวะหรือสนับสนุนความชั่วช้าทั้งปวง
       
       ปัญหาวิกฤตในบ้านเมืองเราในทุกวันนี้เป็นปัญหาธรรมะกับอธรรม ฝ่ายธรรมะต้องการขับไล่อธรรม ไม่ยอมรับให้อธรรมปกครองบ้านเมือง
       
       มีการเสนอข้อเท็จจริงมากมายหลายประการว่าอะไรเป็นอะไร
       

       มีการเสนอข้อเท็จจริงว่ามีการโกงบ้านกินเมืองครั้งมโหฬารที่สุด มีการเสนอข้อเท็จจริงว่ามีการทำลายระบอบประชาธิปไตยอย่างถึงรากที่สุด
       
       มีการเสนอข้อเท็จจริงว่ามีการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีปรากฏการณ์และหลักฐานมากมายสนับสนุน
       
       มีการเสนอข้อเท็จจริงว่ามีการขายชาติ ขายแผ่นดินให้สิงคโปร์เข้ามายึดครองครอบงำประเทศไทย
       
       มีการเสนอข้อเท็จจริงว่ามีการใช้อำนาจมืดเข่นฆ่าสังหารประชาชนทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมหลายพันคนโดยไม่ผ่านกระบวนการศาลยุติธรรม
       
       มีการเสนอข้อเท็จจริงว่ามีการขายผลประโยชน์ของชาติ เอื้อประโยชน์ให้ต่างชาติ เอาเปรียบข่มเหงทำให้คนไทยกลายเป็นทาส
       
       มีการเสนอข้อเท็จจริงว่ามีการทำให้เสื่อมเสียเกียรติภูมิของประเทศไทยในต่างประเทศมากมาย
       
       มีการเสนอข้อเท็จจริงว่ามีการทำให้แตกแยก แตกความสามัคคีในหมู่ข้าราชการและประชาชน แม้กระทั่งในวงการศาสนา
       
       ข้อเท็จจริงเหล่านี้มีทั้งพยาน มีทั้งหลักฐาน มีทั้งเหตุการณ์ประกอบ จนเชื่อถือได้ว่าเป็นความจริง
       
       สิ่งเหล่านี้จึงเป็นการกระทำอธรรม และก่อกรรมทำเข็ญต่อชาติบ้านเมือง เป็นการกระทำความชั่วร้ายต่อประเทศชาติและประชาชนที่ไม่อาจให้อภัยได้
       
       เพราะเหตุนี้บรรดาราชนิกูลเกือบทั้งหมด ผู้นำความคิดทางสังคมเกือบทั้งหมด คณาจารย์ นักวิชาการเกือบทั้งหมด องค์กรประชาชนเกือบทั้งหมด และประชาชนจำนวนมากในทุกหมู่ชนและทุกพื้นที่ทั่วประเทศจึงเป็นเดือดเป็นร้อน
       
       เจ็บร้อนด้วยแผ่นดินและประชาชน จึงไม่อาจทนนิ่งอยู่ได้ แล้วพร้อมใจกันลุกขึ้นมาต่อสู้ขับไล่อธรรมที่พัฒนาเป็นทรราชไปแล้ว เพื่อไม่ให้ปกครองบ้านเมือง ย่ำยีชาติบ้านเมืองและประชาชนอีกต่อไป
       
       แล้วอย่างนี้จะมีพื้นที่เป็นกลางอยู่ที่ตรงไหน ?
       
       สิ่งที่เรียกว่าความเป็นกลางในสถานการณ์เช่นนี้จึงเป็นเพียงการหลอกลวง หลอกลวงประชาชนให้สับสนและยอมจำนนต่ออำนาจอธรรม หลอกลวงประชาชนให้สับสนและหลงผิดเข้ากับอธรรม จึงเป็นการชี้นำ เป็นการแนะนำ ที่ให้ยืนอยู่ข้างอธรรม เป็นการหลอกลวงที่สวมหน้ากากของธรรมะ คุ้มครองรักษาอธรรม
       
       จึงเป็นความชั่วร้ายไม่น้อยไปกว่าทรราช
       
       อธิบดีกรมการศาสนาตำหนิพระเถระรูปหนึ่งที่อรรถาธิบายว่าอะไรคือธรรม อะไรคืออธรรม
       
       กล่าวหาว่าไม่วางตัวเป็นกลางในทางการเมือง และยังอ้างกฎของมหาเถรสมาคมมาข่มขู่ ถึงขั้นว่าจะจับสึกเสียอีก
       
       ไม่ใช่หน้าที่ของอธิบดีกรมการศาสนาที่จะมาพูดเรื่องนี้ และถ้าจะพูดก็ไม่ควรพูดให้คนหลงผิดเข้าข้างทรราช พระเถรานุเถระและคณะสงฆ์ทั้งหลายก็ต้องตระหนักถึงความเป็นกลางเช่นกัน
       
       ต้องตระหนักว่าความเป็นกลางนั้นต้องยืนอยู่ข้าง สัมมา คือ ธรรม และความห่างไกลจากกิเลส ความชั่วช้าเลวทรามทั้งปวง
       
       ยามบ้านเมืองเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า ปวงประชาทุกข์ร้อน พระสงฆ์จึงต้องเป็นที่พึ่ง เป็นขวัญและเป็นกำลังใจของประชาชน
       
       ต้องกล้าชี้ให้เห็นว่าอะไรคือธรรม อะไรคืออธรรม เห็นโจรปล้นทรัพย์สินชาวบ้าน ก็ต้องบอกชาวบ้านว่าการปล้นนั้นผิด ต้องบอกชาวบ้านว่าการป้องกันทรัพย์สินและชีวิตเป็นเรื่องถูกต้อง
       
       จะต้องเอาตัวอย่างของหลวงพ่อธรรมโชติแห่งบ้านบางระจัน
       
       ที่ลุกขึ้นมานำพาชาวบ้านต่อสู้เพื่อเอกราชอธิปไตยของบ้านเมือง
       
       ประเทศชาติและประชาชนถูกปล้น ถูกโกง ถูกทำร้ายทำลาย
       

       พระสงฆ์ก็ต้องกล้าลุกขึ้นมาบอกว่านั่นเป็นการกระทำที่ผิด เป็นความชั่ว ต้องกล้าลุกขึ้นมาบอกว่าที่ประชาชนต่อสู้นั้นเป็นความถูกต้อง เป็นความดี เป็นการสร้างคุณงามความดีเพื่อบ้านเมือง เป็นความเสียสละ ต้องปฏิบัติและสอนตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ตรัสสอนว่าต้องต่อสู้และยอมเสียสละแม้ชีวิตเพื่อธรรม
       
       แต่ถ้าพระสงฆ์วางท่าทีเป็นกลางต่อการปล้นบ้านผลาญเมืองเช่นนี้
       
       และถ้าพระสงฆ์ยังคิดจะเรียกร้องให้วางตัวเป็นกลางต่อกรณีเช่นนี้ ก็ย่อมไม่ใช่ที่พึ่งของบ้านเมืองและประชาชนอีกต่อไป แต่กลายเป็นที่พึ่งของอธรรมและทรราชอย่างน่าละอาย ซ้ำร้ายยังเป็นการทรยศต่อพระรัตนตรัยและต่อพระธรรมอันประเสริฐ
       
       เป็นการกินข้าวชาวบ้านแบบเสียข้าวสุกเปลืองข้าวสาร
       
       และถ้าเป็นเช่นนั้นต่อไปพระสงฆ์ที่ยังยึดมั่นในพระธรรมและความถูกต้อง ก็ไม่อาจยอมรับนับถือการจำนนต่ออธรรมเป็นทาสอธรรมได้ สังคมพระสงฆ์ก็จะวุ่นวายแตกแยก ดีไม่ดีก็อาจมีพระสงฆ์จำนวนมากลาออกจากสังฆมณฑลเข้าสังกัดสำนักสันติอโศก
       
       ซึ่งได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่ายืนข้างพระธรรม ยืนข้างธรรมะ และเป็นที่พึ่งของประชาชนในยามยากได้
       
       บรรดาประชาชนก็เหมือนกัน แม้ว่าเวลาที่ผ่านมาได้รับข้อมูลและความจริงไม่เท่ากัน แต่อย่าได้ปิดกั้นความรับรู้ของตนเอง จงตื่นขึ้นรับรู้ข้อมูลข่าวสารอีกด้านหนึ่ง อย่าปิดตาตนเอง เปิดตาและเปิดสติปัญญาให้กว้างขึ้น แสวงหาความรู้และความจริงว่าอะไรเกิดขึ้นในบ้านเมือง
       
       ว่า ทำไมบรรดาราชนิกูล ผู้นำทางความคิด คณาจารย์ นักวิชาการ จึงต้องพากันออกมาต่อต้านขับไล่อำนาจอธรรม
       
       ทั้งๆ ที่ท่านเหล่านี้มีฐานะความเป็นอยู่ที่สุขสบาย มีฐานะการงานและฐานะทางสังคมที่ดี แต่ต้องยอมยากลำบากออกมานั่งมานอนอยู่กลางถนน ทนแดด ทนร้อน ทนทุกข์ยาก ตรากตรำ และเสี่ยงภัยกันถึงขนาดนั้น แค่เฉลียวและสังเกตเพียงน้อยนิดเช่นนี้ก็จะมีสติยั้งคิด แล้วนำไปสู่การติดตามพิจารณาหาความจริง
       
       และจะรู้ว่าที่เขาทำการต่อสู้กันอยู่นั้นไม่ใช่เพื่อตนเอง แต่เป็นการต่อสู้เพื่อพิทักษ์รักษาชาติบ้านเมืองไว้ให้ลูกหลาน เป็นการกอบกู้บ้านเมืองให้ดำรงคงความเป็นเอกราชอธิปไตยไว้สืบไป เป็นการพิทักษ์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
       
       นั่นเป็นความเสียสละอันใหญ่หลวงของเพื่อนร่วมชาติ จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรปล่อยละโอกาสให้ผ่านพ้นไป เพราะในชีวิตหนึ่งของคนคนหนึ่งไม่อาจมีโอกาสเช่นนี้บ่อยนัก
       
       นี่คือโอกาสที่ดียิ่งและยอดเยี่ยมของชีวิต
       
       ที่เราสามารถลิขิตให้ตัวเองมีบทบาททางประวัติศาสตร์อันมีเกียรติได้
       
       นั่นคือการเข้าร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่ต่อสู้กอบกู้ชาติบ้านเมืองกับเพื่อนร่วมชาติ
       

       ปลดแอกประเทศไทยจากการยึดครองของต่างชาติ
       
       ปลดแอกประเทศไทยจากการปกครองของทรราชสู่ความเป็นไทยที่สมบูรณ์
       
       พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้จีรังยั่งยืน เพื่อความไพบูลย์ของประเทศชาติและประชาชน ตลอดไป.ข่าว :
หมายเหตุผู้จัดการ
2
3 มีนาคม 2549

 

 

 

 

www.alittlebuddha.com เจ้าของ : วัดไทย ลาสเวกัส 2920 McLeod Dr. Las Vegas Nevada 89121 USA (702) 384-2264

 
E-Mail ถึง บก.
peesang2003@hotmail.com

All Right Reserved @ 2003
This Website Sponsored by