พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 16

 


เริ่มโครงการอบรม วันที่ 28 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2553
สิ้นสุดโครงการ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.25
5
3

จำนวนพระธรรมทูตที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 76 รูป

และต่อไปนี้ คือภาพและประวัติของพระธรรมทูตเหล่านั้น

หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลสำหรับพระภิกษุที่ผ่านการอบรมในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ซึ่งบันทึกไว้ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2553 อันเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น
 

 

 


 

 


 

ข้อมูลพระธรรมทูตท่านใดผิดพลาด-คลาดเคลื่อน กรุณาแจ้งให้ทางบรรณาธิการทราบ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 5 ธันวาคม 255
7

 


WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE  LAS VEGAS NEVADA 89121 U.S.A. PHONE 702-384-2264