พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 9เริ่มโครงการอบรม  วันที่ 21 มีนาคม  พ.ศ.2546
สิ้นสุดโครงการ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2546

จำนวนพระธรรมทูตที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 69 รูป

และต่อไปนี้ คือภาพและประวัติของพระธรรมทูตเหล่านั้น

หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลในปี พ.ศ.2546 ในตอนเข้ารับการอบรมเป็นพระธรรมทูตไปต่างประเทศเท่านั้น ปัจจุบันทุกอย่างเปลี่ยนไปเกือบหมดแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 


 

ชื่อ : พระเฉลิม
ฉายา :
พลธมฺโม
นามสกุล :
อ้นโต
อายุ 60 พรรษา 40
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.4

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเวฬุราชิณ
ถนนเทอดไท
แขวงบางยี่เรือ
เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Promkunaram
17212 W. Maryland Ave.
Waddell, AZ 85355 USA

Ph .
(623) 935-2276
Fax.
(623) 935-1174

สถานภาพปัจจุบัน :
กลับไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศไทย

ชื่อ : พระมหาธารทอง
ฉายา :
กิตฺตุคุโณ
นามสกุล :
 บัวแก้ว
อายุ 58 พรรษา 37
วิทยฐานะ ป.ธ.6 Ph.D.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหรรณาราม
ถนนตะนาว
แขวงเสาชิงช้า
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai Nalanda
P.O. Naland 803111
Naland, Bihar India

Ph. 0091-06112-281819

สถานภาพปัจจุบัน :

มรณภาพ 16 สิงหาคม 2550

ชื่อ : พระสำรวย
ฉายา :
อคฺคธมฺโม
นามสกุล :
มหาพรหม
อายุ 53 พรรษา 32
วิทยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสันติธรรมาราม
แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600

สถานภาพปัจจุบัน :
กลับไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศไทย

ชื่อ : พระมหาอุดม
ฉายา :
ปภงฺกโร
นามสกุล :
บุตรศรีภูมิ
อายุ 48 พรรษา 27
วิทยฐานะ ป.ธ.7 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดธรรมาภิรตาราม
แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Pa Santidhamma
14289 Chapman's Lane
Carollton, VA 23314
USA

Ph.
(757) 238-7015
Fax.
(757) 238-3461

สถานภาพปัจจุบัน :
เจ้าอาวาสวัดป่าสันติธรรม เวอร์จิเนีย

ชื่อ : พระมหามานิต
ฉายา :
โอวาททตฺโต
นามสกุล :
วิเศษชาติ
อายุ 44 พรรษา 22
วิทยฐานะ ป.ธ.6 ม.ศ.3

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดประดู่ฉิมพลี
แขวงท่าพระ
เขตบางกอกใหญ๋
กรุงเทพฯ 10600


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhasamakkee
359 Marshland Rd.
Shirley Christchurch, New Zeland

Ph. & Fax.
(03) 386-1634

ชื่อ : พระครูวิธานสุวิมลกิจ (สุพรรณ)
ฉายา :
รตนวณฺโณ
นามสกุล :
สุวรรณชัย
อายุ 43 พรรษา 22
วิทยฐานะ น.ธ.เอก

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสังฆาราม
ต.บ้านด่าน
อ.ด่านลานหอย
จ.สุโขทัย 64140


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai LA
8225 Coldwater Canyon Ave. N.Hollywood,CA 91605-1198 USA

Ph. 
(818) 780-4200, 997-9657
Fax
(818) 780-0616

ชื่อ : พระเยือนศรัณย์
ฉายา :
จนฺทโชโต
นามสกุล :
จันทร์เทศ
อายุ 42 พรรษา 21
วิทยฐานะ พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai LA
8225 Coldwater Canyon Ave. N.Hollywood,CA 91605-1198 USA

Ph. 
(818) 780-4200, 997-9657
Fax
(818) 780-0616

ชื่อ : พระธีรยุทธิ
ฉายา :
ชินปุตฺโต
นามสกุล :
เปรมทวี
อายุ 43 พรรษา 20
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ม.6

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมูลจินดาราม
ต.บางยี่โถ
อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี

ชื่อ : พระไสว
ฉายา :
ปริสุทฺโธ
นามสกุล :
เสาะสนธิ์
อายุ 41 พรรษา 19
วิทยฐานะ พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเทวีวรญาติ
แขวงเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Promkunaram
17212 W. Maryland Ave.
Waddell, AZ 85355 USA

Ph .
(623) 935-2276
Fax.
(623) 935-1174

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาอรรถชัย
ฉายา :
 รตนชีโว
นามสกุล :
 สุภาภรณ์
อายุ 40 พรรษา 19
วิทยฐานะ ป.ธ.5 สส.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปากน้ำภาษีเจริญ
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Mongkoltepmunee
3304 Knight Rd.
Bensalem, PA 19020
USA

Ph.&Fax.
(215) 638-9755

สถานภาพปัจจุบัน

พระครูมงคลรัตนวิเทศ วัดมงคลเทพมุนี ฟิลาเดลเฟีย

ชื่อ : พระมหาสมบุญ
ฉายา :
สมฺมาปญฺโญ
นามสกุล :
จงภัทรนิชพันธ์
อายุ 52 พรรษา 18
วิทยฐานะ ป.ธ.4 พบ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระธรรมกาย
ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120


สังกัดวัดเมืองนอก
Meditation of Chicago
6224 W. Gunnison St.
Chicago, IL 60630 USA

Ph . (773) 763-8763
Fax.
(773)
763-7897

สถานภาพปัจจุบัน :
พระวิเทศภาวนาจารย์
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย

ชื่อ : พระบุญพิทักษ์
ฉายา :
สุนฺทโร
นามสกุล :
จอมทอง
อายุ 41 พรรษา 18
วิทยฐานะ พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดวังหิน
ต.พลายชุมพล
อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhapanya
1157 Indian Hill Blvd.
Pomona, CA 91767 USA

Ph .
(909) 629-1771
Fax.
(909)
620-4621

ชื่อ : พระมหาสุวิทย์
ฉายา :
สุจิณฺโณ
นามสกุล :
มิมะละ
อายุ 39 พรรษา 18
วิทยฐานะ ป.ธ.3 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดดอนค่า
ต.แม่พูล
อ.ลับแล
จ.อุตรดิตถ์ 53130


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhamongkolnimit
320 Louisiana Blvd. SE.
Albuqueque, NM 87108-3138 USA

Ph . (505) 268-4983
Fax.
(505) 268-0255

สถานภาพปัจจุบัน :
เจ้าอาวาสวัดพุทธวราราม
เมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด้

ชื่อ : พระไวโรจน์
ฉายา :
วิโรจโน
นามสกุล :
 ตรีเนตร
อายุ 39 พรรษา 18
วิทยฐานะ นธ.เอก ปวส.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระธรรมกาย
ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Chareon Bhavana
Norbury, London
England

สถานภาพปัจจุบัน :
วิเทศภาวนาธรรม
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี

ชื่อ : พระวีระ
ฉายา :
วีรนฺธโร
นามสกุล :
วิงวอน
อายุ 41 พรรษา 17
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ศศ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระธรรมกาย
ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhavihara Berlin
Steinkirchener St. 17
13435 Berlin-Wittennan
Germany

Ph.
& Fax. (49)
 030-416-9844
       
                030-416-8946

สถานภาพปัจจุบัน :
เป็นพระครูสังฆรักษ์วีระ
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ชื่อ : พระมหาสมบูรณ์
ฉายา :
จตฺตภโย
นามสกุล :
เสริมผล
อายุ 40 พรรษา 17
วิทยฐานะ ป.ธ.9 M.A.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
ต.แม่กลอง
อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 75000


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Dhammaram
7059 W. 75 th. St.
Chicago, IL 60638 USA

Ph .  (708) 594-8100, 584-6131
Fax.
(708)
594-8114

ชื่อ : พระมหาไฉน
ฉายา :
มหากุโล
นามสกุล :
วัฒนะ
อายุ 38 พรรษา 18
วิทยฐานะ ป.ธ.9 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดทองธรรมชาติวรวิหาร
แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ 10640


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Pa Santidhamma
14289 Chapman's Lane
Carollton, VA 23314 USA

Ph.
(757) 238-7015
Fax.
(757) 238-3461

ชื่อ : พระมหาวิสิษฐิ์
ฉายา :
ปญฺญาวฑฺฒโน
นามสกุล :
กฤษวี
อายุ 38 พรรษา 17
วิทยฐานะ ป.ธ.9 พธ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสามพระยา
แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhapadipa
14 Calone Rd.
Wimbledon London S.W.
19 5 H.J. England

Ph.
(020) 846-1357
              894-4578

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาสกล
ฉายา :
กิตฺติเมธี
นามสกุล :
คลี่บำรุง
อายุ 39 พรรษา 18
วิทยฐานะ ป.ธ.6 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปากน้ำภาษีเจริญ
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Mongkoltepmunee
3304 Knight Rd.
Bensalem, PA 19020 U
.S.A.

Ph.&Fax.
(215) 638-9755

ชื่อ : พระมหาสม
ฉายา :
สิริปญฺโญ
นามสกุล :
สอนสิงห์
อายุ 39 พรรษา 16
วิทยฐานะ ป.ธ.6

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอัมพวัน
แขวงราชวัตร
เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhavararam
4801 Julian St.
Denver, CO 80221 USA

Ph.  (303) 433-1826, 477-9766 
Fax.
(303) 964-9924

สถานภาพปัจจุบัน : มรณภาพ

ชื่อ : พระมหานเรนทร์ฤทธิ์
ฉายา :
ธีรญาโณ
นามสกุล :
เขียวสุภา
อายุ 38 พรรษา 16
วิทยฐานะ ป.ธ.5 ศน.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดวรจรรยาวาส
แขวงวัดพระยาไกร
เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhajakra
mongkolratanaram
872-A Second St.
Pearl City, HI 96782-3342
USA


Ph.  
(808) 459-4176
Fax.
(808)
455-1808

ชื่อ : พระสายชล
ฉายา :
ปภงฺกโร
นามสกุล :
จันทรบาล
อายุ 37 พรรษา 16
วิทยฐานะ น.ธ.เอก MA.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดนาคปรก
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhasothon
143-145 Madison St. NE, Albuqerque, NM 87108
USA

Ph. 
(505) 256-7520 
Fax.
(505)
262-0191

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระสุจินตนินท
ฉายา :
สุภกโร
นามสกุล :
หนูชู
อายุ 36 พรรษา 16
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ศศ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปัญญานันทาราม
ต.คลองหก
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Atammayataram
19301 176th Ave. NE
Woodinville, WA 98072
USA

Ph. 
(426) 481-6640
Fax.
(436)
481-2142

ชื่อ : พระเผด็จ
ฉายา :
จิรกุโล
นามสกุล :
จงสกุลศิริ
อายุ 38 พรรษา 15
วิทยฐานะ น.ธ.เอก บช.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดราชโอรสาราม
แขวงบางค้อ
เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhavihara Berlin
Steinkirchener St. 17
13435 Berlin-Wittennan
Germany

Ph.&Fax.
(49)
 030-416-9844
       
              030-416-8946

ชื่อ : พระครูสังฆรักษ์สมปอง
ฉายา :
เขมทสฺโส
นามสกุล :
พวงพืช
อายุ 36 พรรษา 15
วิทยฐานะ น.ธ.โท

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดนาคปรก
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai Kusinara
Chalermraj
Buddhamag, P.O.Box
Kusinagar, Distt.
Padrauna U.P. 224403
India

Ph.  00191-55642-71189
Fax. 00191-55642-72089


 

ชื่อ : พระครูวินัยธรมงคล
ฉายา :
มงฺคโล
นามสกุล :
เกื้อกูล
อายุ 36 พรรษา 15
วิทยฐานะ ป.ธ.5 พธ.บ. MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดยางน้อย
ต.ก่อเอ้
อ.เขื่องใน
จ.อุบลราชธานี 34150


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Dhammaram
7059 W. 75 th. St.
Chicago, IL 60638 USA

Ph .  (708) 594-8100
                584-6131
Fax.
(708)
594-8114

สถานภาพปัจจุบัน :
พระภาวนาวชิรวิเทศ

หัวหน้าสงฆ์วัดนวมินทรราชูทิศ
เมืองบอสตัน รัฐแมสซาจูเสตต์ สหรัฐอเมริกา

ชื่อ : พระวินัย
ฉายา :
ธีรจิตฺโต
นามสกุล :
ปานทอง
อายุ 36 พรรษา 15
วิทยฐานะ น.ธ.เอก

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสันกำแพง
ต.สันกำแพง
อ.สันกำแพง
จ.เชียงใหม่ 50130


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhapadeep
310 Poplar Ave.
San Bruno, CA 94066
USA

Ph. 
(650) 615-9528
Fax.
(650) 615-9688

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาจิราพันธ์
ฉายา :
วรเกตุ
นามสกุล :
ธรรมชุณหนนท์
อายุ 44 พรรษา 14
วิทยฐานะ ป.ธ.3 กศ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอมราวราราม
แขวงคลองถนน
เขตสายไหม
กรุงเทพฯ 10220


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Promkunaram
17212 W. Maryland Ave.
Waddell, AZ 85355 USA

Ph .
(623) 935-2276
Fax.
(623) 935-1174

ชื่อ : พระไสว
ฉายา :
จนฺทวณฺโณ
นามสกุล :
ชมไกร
อายุ 35 พรรษา 14
วิทยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเทวราชกุญชร
ต.ตาลเดี่ยว
อ.หล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์ 67110


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Phrabuddhajinaraj
2948 Chino Hills Pkwy.
Chino Hills, CA 91709-4286 USA

Ph . (909) 597-8470
Fax.
(909) 606-0679

ชื่อ : พระมหาสมร
ฉายา :
สุเมโธ
นามสกุล :
คำตัน
อายุ 35 พรรษา 14
วิทยฐานะ ป.ธ.6 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอมรทายิการาม
แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhavararam
4801 Julian St.
Denver, CO 80221 USA

Ph.  (303) 433-1826
               477-9766 
Fax.
(303) 964-9924

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาสมนึก
ฉายา :
สมวโร
นามสกุล :
สถาพรเศรณี
อายุ 40 พรรษา 13
วิทยฐานะ ป.ธ.7 วท.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสุคันธาราม
แขวงสวนจิตลดา
เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Pa Santidhamma
14289 Chapman's Lane
Carollton, VA 23314
USA

Ph.
(757) 238-7015
Fax.
(757) 238-3461

ชื่อ : พระมหาประสาน
ฉายา :
กตปุญฺโญ
นามสกุล :
สิงห์ขรรักษ์
อายุ 38 พรรษา 13
วิทยฐานะ ป.ธ.4 น.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปากน้ำภาษีเจริญ
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Mongkoltepmunee
3304 Knight Rd.
Bensalem, PA 19020
USA

Ph.&Fax.
(215) 638-9755

ชื่อ : พระมหาธนภัทร
ฉายา :
อาสโภ
นามสกุล :
ตู้แก้ว
อายุ 34 พรรษา 12
วิทยฐานะ ป.ธ.6 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดนครอินทร์
ต.สวนใหญ๋
อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000


สังกัดวัดเมืองนอก
The Midwest Meditation Center
29750 Ryan Rd.
Warren, MI 48092-2244
USA.

Ph.
(810) 573-2666
Fax.
(810) 573-6661

สถานภาพปัจจุบัน :
พระครูศรีภัทรวิเทศ
เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหารนานาชาติ มิดเวสต์

ชื่อ : พระมหาเกลี้ยง
ฉายา :
ธมฺมโชโต
นามสกุล :
แก้วพร
อายุ 33 พรรษา 12
วิทยฐานะ ป.ธ.5 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดระฆังโฆสิตาราม
แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhavararam
4801 Julian St.
Denver, CO 80221 USA

Ph.  (303) 433-1826
               477-9766 
Fax.
(303) 964-9924

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาศตวรรษ
ฉายา :
สุภวฑฺฒโน
นามสกุล :
เพียกขุนทด
อายุ 33 พรรษา 12
วิทยฐานะ ป.ธ.7 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดหัวลำโพง
แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Pa Santidhamma
14289 Chapman's Lane
Carollton, VA 23314
USA

Ph.
  (757) 238-7015
Fax.
(757) 238-3461

ชื่อ : พระมหาภิรมย์
ฉายา :
สุทฺธิญาโณ
นามสกุล :
โกมุทพนาไพร
อายุ 32 พรรษา 12
วิทยฐานะ ป.ธ.3 M.A.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดบางไกรใน
ต.บางขุนกอง
อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี 11130


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhasamakkee
359 Marshland Rd.
Shirley Christchurch,
New Zeland

Ph. & Fax.
(03) 386-1634


 

ชื่อ : พระมหาเจริญ
ฉายา :
ฐานวฑฺฒโน
นามสกุล :
จันทร์จริง
อายุ 32 พรรษา 12
วิทยฐานะ ป.ธ.7 พธ.บ. วท.บ. อ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอนงคาราม
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ 10600


สังกัดวัดเมืองนอก
American Meditation Temple
1251 Orchid Dr.
Santa Barbara, CA 93111
USA

Ph.
  (805) 696-6296
Fax.
(805) 967-6882

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระจีระศักดิ์
ฉายา :
จตฺตสลโล
นามสกุล :
จันทะแพน
อายุ 36 พรรษา 11
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ม.6

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดชลประทานรังสฤษฏ์
ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120

สถานภาพปัจจุบัน :
วัดรัตนปัญญา
เมืองวิลโดม่าร์ รัฐแคลิฟอร์เนีย

ชื่อ : พระมหาเกษตร
ฉายา :
ปญฺญาทีโป
นามสกุล :
ไชยแก้ว
อายุ 32 พรรษา 11
วิทยฐานะ ป.ธ.6 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเทพากร
แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhamongkolnimit
320 Louisiana Blvd. SE. Albuqueque, NM 87108-3138 USA

Ph .  (505) 268-4983
Fax.
(505) 268-0255

สถานภาพปัจจุบัน :
เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล
เมืองแฟร์ฟิลด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย

ชื่อ : พระมหาดาวสยาม
ฉายา :
วชิรปญฺโญ
นามสกุล :
กล้าลอด
อายุ 32 พรรษา 11
วิทยฐานะ ป.ธ.6 พธ.บ. MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดศรีบุญเรือง
ต.สันทราย
อ.ฝาง
จ.เชียงใหม่ 50110

ชื่อ : พระเกตุ
ฉายา :
สุภาจาโร
นามสกุล :
สุวรรณโสภา
อายุ 33 พรรษา 10
วิทยฐานะ พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดใหม่พิเรนทร์
แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai DC
13440 Layhill Rd.
Silver Spring, MD 20906
USA

Ph .
 (301) 871-8660
Fax.
(301)
871-5007

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาสุวิทย์
ฉายา :
ธมฺมสิริ
นามสกุล :
นาลาด
อายุ 30 พรรษา 10
วิทยฐานะ ป.ธ.6
MA.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดรวกบางบำหรุ
แขวงบางบำหรุ
เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700

สถานภาพปัจจุบัน :
ปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศอินเดีย

ชื่อ : พระมหาเดชทวี
ฉายา :
สุเมธี
นามสกุล :
พัดพรม
อายุ 30 พรรษา 10
วิทยฐานะ ป.ธ.9 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสร้อยทอง
แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Suddhavasa
3687 Fleming St.
Riverside, CA 92509
USA.

Ph .
(909) 360-3495
               360-3795
Fax.
(909) 360-3795

ชื่อ : พระมหาเชิดศักดิ์
ฉายา :
อินฺทวีโร
นามสกุล :
ทองมา
อายุ 37 พรรษา 9
วิทยฐานะ ป.ธ.5 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Phrabuddhajinaraj
2948 Chino Hills Pkwy.
Chino Hills, CA 91709-4286 USA

Ph . (909) 597-8470
Fax.
(909) 606-0679

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาพิชัย
ฉายา :
ทีปชโย
นามสกุล :
อ่วมกลัด
อายุ 35 พรรษา 9
วิทยฐานะ ป.ธ.4 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสังฆราชา
แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhasothon
143-145 Madison St. NE, Albuqerque, NM 87108
USA

Ph. 
(505) 256-7520 
Fax.
(505)
262-0191

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาดุสิต
ฉายา :
ญาณภูสิโต
นามสกุล :
แสวงวงค์
อายุ 31 พรรษา 9
วิทยฐานะ ป.ธ.9 อ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดหัวลำโพง
แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

สถานภาพปัจจุบัน :
วัดไทย ลอสแองเจลิส
เมืองนอร์ธ ฮอลลีวูด รัฐแคลิฟอร์เนีย

ชื่อ : พระมหาสะวร
ฉายา :
สํวโร
นามสกุล :
อินสม
อายุ 31 พรรษา 9
วิทยฐานะ ป.ธ.5 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดชัยพฤกษมาลา
แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ 10600


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhapadipa
14 Calone Rd.
Wimbledon London S.W.
19 5 H.J. England

Ph.
(020) 846-1357
              894-4578

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาสินสมุทร
ฉายา :
ภูริวฑฺฒโน
นามสกุล :
ชุมภูกาวิน
อายุ 30 พรรษา 9
วิทยฐานะ ป.ธ.6 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดประยุรวงศาวาส
แขวงกัลยาณ์
เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhasothon
143-145 Madison St. NE, Albuqerque, NM 87108
USA

Ph. 
(505) 256-7520 
Fax.
(505)
262-0191 

ชื่อ : พระมหามนุษย์
ฉายา :
ชวนปญฺโญ
นามสกุล :
โสดาตา
อายุ 30 พรรษา 9
วิทยฐนะ ป.ธ.6

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดละหาร
ต.โสนลอย
อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhavararam
4801 Julian St.
Denver, CO 80221 USA

Ph.  (303) 433-1826, 477-9766 
Fax.
(303) 964-9924

ชื่อ : พระมหาชัยพิชิ
ฉายา :
 ฐานุตฺตโร
นามสกุล :
ใสสะอาด
อายุ 29 พรรษา 9
วิทยฐานะ ป.ธ.4 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดนาคปรก
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhasamakkee
359 Marshland Rd.
Shirley Christchurch,
New Zeland

Ph. & Fax.
(03) 386-1634

สถานภาพปัจจุบัน :
เจ้าอาวาสวัดหลวงอาเจนติน่า ประเทศอาเจนติน่า

ชื่อ : พระมหาสาคร
ฉายา :
 เตชสี
นามสกุล :
ประสาวะโท
อายุ 29 พรรษา 8
วิทยฐานะ ป.ธ.7 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพรหมวงศาราม
แขวงดินแดง
เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhaguna
4128 Bawnister Ave.
El Monte, CA 91732 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาไชยา
ฉายา :
กมฺพูสิริ
นามสกุล :
หลักทอง
อายุ 29 พรรษา 8
วิทยฐานะ ป.ธ.6 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดศรีชมชื่น
ต.อ้อมกอ
อ.บ้านดุง
จ.อุบลราชธานี 41190


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhananachat
8105 Linden Rd.
Del Valle, TX 78617 USA

Ph.  (512) 247-4298, 247-2714 
Fax.
(512) 247-4505

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาพูนศักดิ์
ฉายา :
อินฺทโชโต
นามสกุล :
ทองยิ้ม
อายุ 29 พรรษา 8
วิทยฐานะ ป.ธ.6 อว.ท.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดนาคปรก
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai LA
8225 Coldwater Canyon Ave. N.Hollywood,
CA 91605-1198 USA

Ph. 
(818) 780-4200, 997-9657
Fax
. (818) 780-0616

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาสมมาตร
ฉายา :
วชิรสิริ
นามสกุล :
ศรีวิเชียร
อายุ 28 พรรษา 8
วิทยฐานะ ป.ธ.4 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอินทรวิหาร
แขวงบางขุนพรม
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Mongkolratanaram
1911 Russell St.
Berkley, CA 94703 USA

Ph.  (510) 540-9743
644-4463
, 749-3919
840-9034, 849-3419
               
Fax.
(510) 845-8150

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา


 

ชื่อ : พระมหาสุขเภา
ฉายา :
ธมฺมปญฺโญ
นามสกุล :
สายทอง
อายุ 29 พรรษา 7
วิทยฐานะ ป.ธ.3 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสุทัศนเทพวราราม
แขวงราชบพิธ
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Mongkolratanaram
1911 Russell St.
Berkley, CA 94703 USA

Ph.  (510) 540-9743
644-4463
, 749-3919
840-9034, 849-3419
              
Fax.
(510) 845-8150

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระปราโมทย์
ฉายา :
ธมฺมานนฺโท
นามสกุล :
เพิ่มผล
อายุ 28 พรรษา 7
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ปวส.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดใหม่เทพนิมิต
แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Saddhadhamma
8000 F.M. 1518,
Converse, TX 89109
USA

Ph. 
(210) 566-5695

ชื่อ : พระมหาพิชิต
ฉายา :
พุทฺธิวํโส
นามสกุล :
เอี่ยมเอมรัตน์
อายุ 28 พรรษา 7
วิทยฐานะ ป.ธ.4 MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดป่าเป้า
ต.ศรีภูมิ
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200


สังกัดวัดเมืองนอก
The Buddha Vihara
84 Dacre Rd.
Plaistow, London,
E 13 Opr. England

ชื่อ : พระมหานงค์
ฉายา :
สุมงฺคโล
นามสกุล :
อับไพ
อายุ 28 พรรษา 7
วิทยฐานะ ป.ธ.9 ศศ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดละหาร
ต.โสนลอย
อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Dhammaram
7059 W. 75 th. St.
Chicago, IL 60638 USA

Ph .  (708) 594-8100
                584-6131
Fax.
(708)
594-8114

สถานภาพปัจจุบัน :
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ชื่อ : พระมหาปัญญา
ฉายา :
อตฺตูปโม
นามสกุล :
สิงห์กวาง
อายุ 28 พรรษา 6
วิทยฐานะ ป.ธ.7 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดท่าหลวง
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.พิจิตร 66000


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Phrabuddhajinaraj
2948 Chino Hills Pkwy.
Chino Hills, CA 91709-4286 USA

Ph . (909) 597-8470
Fax.
(909) 606-0679

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาประดู่ชัย
ฉายา :
ภทฺทธมฺโม
นามสกุล :
เพราะนาไร่
อายุ 27 พรรษา 6
วิทยฐานะ ป.ธ.4 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอัมพวัน
แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Pa Santidhamma
14289 Chapman's Lane
Carollton, VA 23314
USA

Ph.
  (757) 238-7015
Fax.
(757) 238-3461


 

ชื่อ : พระมหามนตรี
ฉายา :
ปภากโร
นามสกุล :
แตงฉ่ำ
อายุ 27 พรรษา 6
วิทยฐานะ ป.ธ.6 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Mongkolratanaram
1911 Russell St.
Berkley, CA 94703 USA

Ph.  (510) 540-9743
644-4463
, 749-3919
840-9034, 849-3419
               
Fax.
(510) 845-8150

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาบุรินทร์
ฉายา :
วรินฺโท
นามสกุล :
สิงห์ครุฑ
อายุ 27 พรรษา 6
วิทยฐานะ ป.ธ.4 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Brammacariyakaram
4485 S. Orangr Ave.
Fresno, CA 93725 USA

Ph.&Fax. (559) 264-5644

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาพิศาล
ฉายา :
ชยธีโร
นามสกุล :
เทพธานี
อายุ 26 พรรษา 6
วิทยฐานะ ป.ธ.7

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพิกุลทอง
ต.พิกุลทอง
อ.ท่าช้าง
จ.สิงห์บุรี 16140

ชื่อ : พระพนม
ฉายา :
กลฺยาณธมฺโม
นามสกุล :
แสนกล้า
อายุ 28 พรรษา 5
วิทยฐานะ พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดคุ้มเหนือ
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.สุรินทร์ 32000


สังกัดวัดเมืองนอก
The Nagaradhamma
3225 Lincoln Way
San Francisco, CA 94122 USA

Ph.
  (415) 665-7566
Fax.
(415) 665-9892

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหามังกร
ฉายา :
ปญฺญาวุฑฺโฒ
นามสกุล :
สืบมา
อายุ 27 พรรษา 6
วิทยฐานะ ป.ธ.3 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดนาคปรก
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhasamakkee
359 Marshland Rd.
Shirley Christchurch,
New Zeland

Ph. & Fax.
(03) 386-1634

ชื่อ : พระมหาวรนพ
ฉายา :
วรเมธี
นามสกุล :
แก้วสาลี
อายุ 26 พรรษา 5
วิทยฐานะ ป.ธ.6 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดจักรวรรดิราชาวาส
แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ 10100


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Dhammaram
7059 W. 75 th. St.
Chicago, IL 60638 USA

Ph .  (708) 594-8100
                584-6131
Fax.
(708)
594-8114

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา


 

ชื่อ : พระมหาสุเทพ
ฉายา :
กิตฺติรตโน
นามสกุล :
คงเงิน
อายุ 26 พรรษา 5
วิทยฐานะ ป.ธ.3 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดจักรวรรดิราชาวาส
แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ 10100


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Somdej Phramaha Rajmangalajarn
309 E. Faiview Rd.
Bakerfield, CA 93307
USA

Ph . 
(661) 836-9940
Fax.
(661) 831-9029

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาปิยบุตร
ฉายา :
 สุเมธี
นามสกุล :
มีละถาโก
อายุ 26 พรรษา 4
วิทยฐานะ ป.ธ.6 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสุทัศนเทพวราราม
แขวงราชบพิธ
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Brammacariyakaram
4485 S. Orangr Ave.
Fresno, CA 93725 USA

Ph.&Fax. (559) 264-5644

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาศุภชัย
ฉายา :
ธมฺมภาณี
นามสกุล :
ทองสา
อายุ 25 พรรษา 4
วิทยฐานะ ป.ธ.7 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสุทัศนเทพวราราม
แขวงราชบพิธ
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Mongkolratanaram
5306 Palm River Rd.
Tampa, FL 33619-3746 USA

Ph .  (813) 621-1669
Fax.
(813) 626-8850

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

 

 

ข้อมูลพระธรรมทูตท่านใดผิดพลาด-คลาดเคลื่อน กรุณาแจ้งให้ทางบรรณาธิการทราบ
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด 5 ธันวาคม 2557

 


WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE  LAS VEGAS NEVADA 89121 U.S.A. PHONE 702-384-2264