พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 8เริ่มโครงการอบรม  วันที่ 21 มีนาคม  พ.ศ.2545
สิ้นสุดโครงการ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2545

จำนวนพระธรรมทูตที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 65 รูป

และต่อไปนี้ คือภาพและประวัติของพระธรรมทูตเหล่านั้น

หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลในปี พ.ศ.2545 ในตอนเข้ารับการอบรมเป็นพระธรรมทูตไปต่างประเทศเท่านั้น ปัจจุบันทุกอย่างเปลี่ยนไปเกือบหมดแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 

 


 

ชื่อ : พระมหามาณพ
ฉายา :
ปญฺญาวชิโร
นามสกุล :
สนธิรักษ์
อายุ 48 พรรษา 27
วิทยฐานะ ป.ธ.3

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปัญญานันทาราม
ต.คลองหก
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhadhamma
8910 S. kingary Hwy.
Hinsdale, IL 60521 USA

ชื่อ : พระมหาสมศักดิ์
ฉายา :
ชุติสฺสโร
นามสกุล :
บางเขียว
อายุ 48 พรรษา 27
วิทยฐานะ ป.ธ.6 ปริญญาตรี

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปากน้ำภาษีเจริญ
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160

ชื่อ : พระมหาเฉลียว
ฉายา :
กิตฺติปาโล
นามสกุล :
จันทศรี
อายุ 48 พรรษา 25
วิทยฐานะ ป.ธ.3 ปว.ค. พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดศรีสุดารามวรวิหาร
แขวงบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700

ชื่อ : พระใบฎีกาวิมล
ฉายา :
โชติธมฺโม
นามสกุล :
แซ่ตั๊น
อายุ 38 พรรษา 19
วิทยฐานะ พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดท่าพระ
แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Phratongkam (Ching Foh)
No.36 JLN. Perkasa 5 Taman Ungkutum Aminah Johor Bahru 81300 D.T. Malaysia

ชื่อ : พระแสรง
ฉายา :
เตชพโล
นามสกุล :
ฟักแก้ว
อายุ 39 พรรษา 19
วิทยฐานะ พธ.บ. ปว.ค. MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเชียงหมั้น
ต.ดงเจน
อ.ภูกามยาว
จ.พะเยา 56000


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Dhammavihara
87-4409 Ilili Rd.
Waiainae, HI 96792 USA

ชื่อ : พระมหาสุบิน
ฉายา :
ปญฺญาทีโป
นามสกุล :
ดาบส
อายุ 39 พรรษา 19
วิทยฐานะ ป.ธ.3 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
ต.เมืองใต้
อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Bodhivareerangsarith
14372 Hawest St.
Whittier, CA 90640 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาไพรสร
ฉายา :
วรชโย
นามสกุล :
ไชยสุข
อายุ 39 พรรษา 17
วิทยฐานะ ป.ธ.5 ศน.บ. MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเบญจมบพิตร
แขวงดุสิต
เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Vajiradhammapradip
110 Rustic Rd.
Centereach, NY 11720 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระประสิทธิ์
ฉายา :
สิริจนฺโท
นามสกุล :
ศรีภุมมา
อายุ 38 พรรษา 17
วิทยฐานะ พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดม่วงแค
แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Suddhavasa
3687 Fleming St.
Riverside, CA 92509 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาอัมพร
ฉายา :
ถิรสํวโร
นามสกุล :
ไชยประเสริฐ
อายุ 38 พรรษา 17
วิทยฐานะ ป.ธ.4

 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดทุ่งลานนา
แขวงดอกไม้
เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10260


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Mongkolratanaram
741 Mayflower Ave.
Fort Walton Beach, FL 32547 USA

ชื่อ : พระทองเงิน
ฉายา :
ปสนฺโน
นามสกุล :
ปานอุดม
อายุ 38 พรรษา 17
วิทยฐานะ น.ธ.เอก

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดหลวงอรัญ
ต.อรัญ
อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว


สังกัดวัดเมืองนอก
Buddhasantidhamma
20 Loronr Marican
Singapore 417215

ชื่อ : พระมหาสังข์ทอง
ฉายา :
ธมฺมจาโร
นามสกุล :
เพ็ญศรีใส
อายุ 36 พรรษา 16
วิทยฐานะ ป.ธ.5 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดต้นสน
ต.ตลาดหลวง
อ.เมือง
จ.อ่างทอง 14000


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhapadipa
14 Calonne Rd.
London SW. 195 HJ. England

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา


 

ชื่อ : พระมหาวิชัย
ฉายา :
กุลฐิโต
นามสกุล :
ธรรมประภัสสร์
อายุ 41 พรรษา 16
วิทยฐานะ ป.ธ.3
รัฐศาสตร์บัณฑิต

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดถ้ำเนรมิต
ต.แม่กระบุง
อ.ศรีสวัสดิ์
จ.กาญจนบุรี 71250

ชื่อ : พระมหาวีรศักดิ์
ฉายา :
ธมฺมธโร
นามสกุล :
พงษ์วรรณ
อายุ 35 พรรษา 15
วิทยฐานะ ป.ธ.4 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดชลอ
ต.วัดชลอ
อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี 11130

ชื่อ : พระสุรสิทธิ์
ฉายา :
อาริโย
นามสกุล :
พูลบัว
อายุ 35 พรรษา 15
วิทยฐานะ น.ธ.เอก

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดดอนยายหอม
ต.ดอนยายหอม
อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Pa Samakki
RT. 2 Box 130 C.
Killeen, TX 76542 USA

ชื่อ : พระมิตร
ฉายา :
สนฺตมโน
นามสกุล :
จันทรา
อายุ 37 พรรษา 15
วิทยฐานะ น.ธ.เอก

สังกัดวัด
วัดไทยลุมพินี เนปาล

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai Kusinara
P.O. Box
Kushinagar Distt.
Padrauna U.P. 224403 India

ชื่อ : พระมหาสุชาติ
ฉายา :
ปุสฺสเทโว
นามสกุล :
ทองนาค
อายุ 36 พรรษา 14
วิทยฐานะ ป.ธ.7 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดจักรวรรดิราชาวาส
แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ 10100


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Dhammaram
7059 W. 75th St.
Chicago, IL 60638 USA

ชื่อ : พระมหาวิรัตน์
ฉายา :
มณิกนฺโต
นามสกุล :
แซ่เฮ้ง
อายุ 36 พรรษา 14
วิทยฐานะ ป.ธ.3 พธ.บ. MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอุดมธานี
ต.บ้านใหญ่
อ.เมือง
จ.นครนายก


สังกัดวัดเมืองนอก
Dhammakaya International Meditation Center
801 E. Foothill Blvd.
Azusa, CA 91702 USA

สถานภาพปัจจุบัน :
พระครูภาวนาวิเทศ

วัดพระธรรมกาย ซีแอ๊ตเติ้ล
รัฐวอชิงตัน เสตท

ชื่อ : พระสิทธิชัย
ฉายา :
สิทธิชญฺโญ
นามสกุล :
ทัฬหฤทธิกุล
อายุ 35 พรรษา 13
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ปริญญาตรี

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระธรรมกาย
ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120


สังกัดวัดเมืองนอก
Dhammakaya International Meditation Center
801 E. Foothill Blvd.
Azusa, CA 91702 USA

ชื่อ : พระบุญทัน
ฉายา :
เขมานนฺโท
นามสกุล :
จ่าชัย
อายุ 33 พรรษา 12
วิทยฐานะ น.ธ.เอก

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระยาภักดีชุมพล
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระวินัย
ฉายา :
ขนฺติธมฺโม
นามสกุล :
เกตุบุตร
อายุ 33 พรรษา 12
วิทยฐานะ พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระพุทธบาทตากผ้า
ต.มะกอก
อ.ป่าซาง
จ.ลำพูน 51120


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Dhammagunaram
644 E. 1000 N.
Layton, UT 84041 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระนพนาย
ฉายา :
ปญฺญาทีปโก
นามสกุล :
ลอมไธสง
อายุ 32 พรรษา 11
วิทยฐานะ ศน.บ. ปว.ค.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดต้นสาร
ต.สันป่าเปา
อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50210


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Suddhavasa
3687 Fleming St.
Riverside, CA 92509 USA

ชื่อ : พระมหาดิเรก
ฉายา :
อภิวฑฺฒโน
นามสกุล :
ลันทาลุนัย
อายุ 32 พรรษา 12
วิทยฐานะ ป.ธ.3 พธ.บ. MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดบ้านกู่
ต.กู่
อ.ปรางค์กู่
จ.ศรีสะเกษ 33170

ชื่อ : พระมหาชาญยุทธ
ฉายา :
 มหิทฺธิโก
นามสกุล :
เตสะ
อายุ 32 พรรษา 11
วิทยฐานะ ป.ธ.4 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสมรโกฏิ
ต.บางกระสอ
อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000


สังกัดวัดเมืองนอก
The Midwest
Buddhist Meditaition Center
29750 Ryan Rd.
Warren, MI 48092 USA

ชื่อ : พระมหาสุนทร
ฉายา :
อธิปญฺโญ
นามสกุล :
ศรชัย
อายุ 32 พรรา 11
วิทยฐานะ ป.ธ.7

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดแสนสุข
แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี
กรุงเทพฯ


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Visalia
948 N. Leslie St.
Visalia, CA 93291 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาสมัย
ฉายา : ปญฺาวุโธ
นามสกุล :
ดงไธสง
อายุ 31 พรรษา 11
วิทยฐานะ ป.ธ.4 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดใหม่ห้วยทราย
ต.สุเทพ
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhachak, INC.
3 Frye St. #2
Lowell, MA 01851 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระจรินทร์
ฉายา :
อาภสฺสโร
นามสกุล :
ยังสังข์
อายุ 36 พรรษา 11
วิทยฐานะ น.บ. ศศ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอุโมงค์
ต.สุเทพ
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai DC
13440 Layhill Rd.
Silver Spring, MD 20906 USA

ชื่อ : พระมหาชนพัฒน์
ฉายา :
สุมุทุ
นามสกุล :
ลิ้มสุวรรณ
อายุ 31 พรรษา 10
วิทยฐานะ ป.ธ.6
นิติศาสตร์บัณฑิต

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปากน้ำ
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Mongkoltepmunee
3304 Knight Rd.
Bensalem, PA 19020 USA

ชื่อ : พระครูวินัยธรสมศักดิ์
ฉายา :
สกฺกเมธี
นามสกุล :
ศุภเลิศ
อายุ 31 พรรษา 10
วิทยฐานะ ป.ธ.3 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดจักรวรรดิราชาวาส
แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ 10100


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai DC
13440 Layhill Rd.
Silver Spring, MD 20906 USA

สถานภาพปัจจุบัน :
เจ้าอาวาสวัดธรรมประทีป
ประเทศเบลเยี่ยม

ชื่อ : พระอัญเชิญ
ฉายา :
มนุญฺโ
นามสกุล :
แก้วพรสวรรค์
อายุ 47 พรรษา 10
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ปริญญาตรี

สังกัดวัดเมืองไทย
จ.พระนครศรีอยุธยา

สังกัดวัดเมืองนอก
Than Hsiang Temple
Malaysia

ชื่อ : พระสาย
ฉายา :
โอภาโส
นามสกุล :
ทองเฟื้อง
อายุ 35 พรรษา 10
วิทยฐานะ น.ธ.เอก

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดทุ่งริ้น ต.สาคร
อ.ท่าแพ จ.สตูล

ชื่อ : พระกิตฺตินันท์
ฉายา :
สนฺตจิตฺโต
นามสกุล :
ยูงทอง
อายุ 30 พรรา 10
วิทยฐานะ พธ.บ. ศศ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดนาคปรก
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddha Samakkee
779 Main North Rd.
Belfast Chaistchurch
New Zeland

ชื่อ : พระมหาจำรูญ
ฉายา :
กุสลจิตฺโต
นามสกุล :
บุญชม
อายุ 30 พรรษา 10
วิทยฐานะ ป.ธ.6 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดนาคปรก
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddha Samakkee
779 Main North Rd.
Belfast Chaistchurch
New Zeland

ชื่อ : พระยุทธนา
ฉายา :
อธิจิตฺโต
นามสกุล :
พูนเพิ่ม
อายุ 43 พรรษา 9
วิทยฐานะ พธ.บ. ปว.ค.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดป่ามิ่งเมือง
ต.เมืองเก่า
อ.เมือง
จ.ขอนแก่น

ชื่อ : พระมหาชินวัฒน์
ฉายา :
อธิเมโธ
นามสกุล :
เสือป่า
อายุ 30 พรรา 9
วิทยฐานะ ป.ธ.4 พธ.บ. พช.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดโพธิ์นิมิตรสถิตมหาสีมาราม
แขวงบางยี่เรือ
เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600

สถานภาพปัจจุบัน :
สังกัดวัดพุทธจักรมงคลวราราม
เมืองเพิร์ล ซิตี้ รัฐฮาวาย

ชื่อ : พระมหาสมมาตร
ฉายา :
วิมุตฺโต
นามสกุล :
แป๊ะโคกสูง
อายุ 30 พรรษา 8
วิทยฐานะ ป.ธ.4 พธ.บ. MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดคลองเรียน
ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110


 

ชื่อ : พระไชยา
ฉายา :
ปริปุณฺโณ
นามสกุล :
ปริปูรณะ
อายุ 49 พรรษา 8
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ว.ส.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดลังกา
ต.บางช้าง
อ.อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai LA
8225 Coldwater Canyon Ave. N.Hollywood,CA 91605-1198 USA

ชื่อ : พระมหานิคม
ฉายา :
เขมพโล
นามสกุล :
เดชพละ
อายุ 30 พรรษา 9
วิทยฐานะ ป.ธ.3 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhavipassana
2015 W. Hill St.,
Long Beach, CA 90810-3409 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาป้อ
ฉายา :
กวิวํโส
นามสกุล :
เสนคำ
อายุ 29 พรรษา 9
วิทยฐานะ ป.ธ.5 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปทุมสราราม
ต.เชิงดอย
อ.ดอยสะเก็ด
จ.เชียงใหม่ 50220


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhasat Karnjanaram
1251 Orchid Dr.
Santa Babara, CA 93111 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาทรงมา
ฉายา :
ปญฺญาธโร
นามสกุล :
ภาวะดี
อายุ 28 พรรษา 7
วิทยฐานะ ป.ธ.6 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
แขวงดุสิต
เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddharangsri
15200 SW. 240 St.
Miami, FL 33032 USA

ชื่อ : พระอุบล
ฉายา :
ขนฺติสาโร
นามสกุล :
เทพวงษ์ษา
อายุ 27 พรรษา 7
วิทยฐานะ น.ธ.เอก
รัฐศาสตร์บัณฑิต (มสธ.)

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปทีปพลีผล
แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150

ชื่อ : พระมหาวสันตการณพิรุณ
ฉายา :
ปญฺญาวโร
นามสกุล :
วงศ์กา
อายุ 29 พรรษา 7
วิทยฐานะ ป.ธ.4 B.A.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระพุทธบาทตากผ้า
ต.มะกอก
อ.ป่าซาง
จ.ลำพูน 51120


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Dhammagunaram
644 E. 1000 N.
Layton, UT 84041 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระสวาสดิ์
ฉายา :
จิตฺตปาโล
นามสกุล :
ทองภูธรณ์
อายุ 60 พรรษา 7
วิทยฐานะ น.ธ.ตรี ปวส.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดนาคปรก
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai Lumbini
East Zone,
Lumbini, Napal

ชื่อ : พระมหาสิงห์คู่
ฉายา :
อภิวฑฺฒโน
นามสกุล :
ทะนัดรัมย์
อายุ 33 พรรษา 7
วิทยฐานะ ป.ธ.6

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเทวสุนทร
แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระภูษิต
ฉายา :
ยโสธโร
นามสกุล :
สิริมัย
อายุ 27 พรรษา 6
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ศศ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
สวนบุญสัมฤทธิ์ 8/3 หมู่ 8
ต.ท่าหลวง
อ.มะขาม
จ.จันทบุรี 22150

ชื่อ : พระมหาเอก
ฉายา :
โกวิโท
นามสกุล :
นิสัย
อายุ 27 พรรษา 6
วิทยฐานะ ป.ธ.5 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดนครอินทร์
ต.สวนใหญ่
อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai Munich Vesalius
8tr. 6 D-80999
Munich, Germany EU

ชื่อ : พระพรศักดิ์
ฉายา :
กตทีโป
นามสกุล :
กาญจนาธารัตน์
อายุ 52 พรรษา 6
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ว.ส.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
แขวงดุสิต
เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddharangsri
15200 SW. 240 St.
Miami, FL 33032 USA

สถานภาพปัจจุบัน :

เจ้าอาวาสวัดพุทธแสงธรรม
เมืองปานามาซิตี้ รัฐฟลอริด้า

ชื่อ : พระมหาสัมฤทธิ์
ฉายา :
ฐิตสีโล
นามสกุล :
หาญชนะ
อายุ 26 พรรษา 6
วิทยฐานะ ป.ธ.4

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอัมพวัน
แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai DC
13440 Layhill Rd.
Silver Spring, MD 20906 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาสุนทร
ฉายา :
สุนทรวาที
นามสกุล :
นาตาแสง
อายุ 27 พรรษา 6
วิทยฐานะ ป.ธ.3 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพรหมวงศาราม
แขวงดินแดง
เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400

ชื่อ : พระมหาปรัชญาวุธ
ฉายา :
เขมธมฺโม
นามสกุล :
ช่อมะลิ
อายุ 27 พรรษา 6
วิทยฐานะ ป.ธ.3 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhapadipa
14 Calonne Rd.
London SW. 195 HJ. England

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาอนันต์
ฉายา :
อนนฺตญาโ
นามสกุล :
เรืองจักณรา
อายุ  28 พรรษา 6
วิทยฐานะ ป.ธ.7 พธ.บ. MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาสวัสดิ์าคพุฒาราม
ต.หอมเกร็ด
อ.สามพราน
จ.นครปฐม


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai Buddhagaya
Bodh-Gaya,
Gaya, Bihar, India

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระณรงค์ฤทธิ์
ฉายา :
สนฺตจิตฺโต
นามสกุล :
ดาศรี
อายุ 28 พรรษา 6
วิทยฐานะ พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดแคใน
ต.บางกร่าง
อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาสมพงษ์
ฉายา :
อจลธมฺโม
นามสกุล :
ดอนบัวโคตร
อายุ 29 พรรษา 6
วิทยฐานะ ป.ธ.7

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดหนองทะเล
ต.ดงขี้เหล็ก
อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี 25000


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Santidhamma
7525 Facon Meadow Blvd.
Payton, CO 80831 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาฉัตรชัย
ฉายา :
วรชโย
นามสกุล :
ชอบสมัย
อายุ 27 พรรษา 6
วิทยฐานะ ป.ธ.4 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดทินกรนิมิต
ต.สวนใหญ่
อ.เมอืง
จ.นนทบุรี 11000


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Srinagarintravararam
Buddhistisches Zentrum IM
Grund 7, Ch-5014,
Gretzenbach, Switzerland

ชื่อ : พระมหาราเชนทร์
ฉายา :
นริสฺสโร
นามสกุล :
ใจตรง
อายุ 26 พรรษา 5
วิทยฐานะ ป.ธ.6 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
แขวงดุสิต
เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddharangsri
15200 SW. 240 St.
Miami, FL 33032 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระศราวุธ
ฉายา :
อมโล
นามสกุล :
ภัทรกิตติสกุล
อายุ 41 พรรษา 5
วิทยฐานะ ปริญญาตรี

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระพุทธบาทสี่รอย
ต.สะลวง
อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่

 

ชื่อ : พระมหาประณู
ฉายา :
ปริปุณฺโณ
นามสกุล :
บุญสิริ
อายุ 26 พรรษา 6
วิทยฐานะ ป.ธ.7 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระยาทำวรวิหาร
แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Chaobuddha
3495 Gray St.
San Bernandino, CA 92407 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระวิชัย
ฉายา :
ปุณฺณธมฺโม
นามสกุล :
แช่มชื่น
อายุ 50 พรรษา 5
วิทยฐานะ วศ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระธรรมกาย
ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120


สังกัดวัดเมืองนอก
Dhammakaya International Meditation Center
801 E. Foothill Blvd.
Azusa, CA 91702 USA

ชื่อ : พระมหาศุภเชษฐ์
ฉายา :
สิริมงฺคโล
นามสกุล :
ยศใจ
อายุ 26 พรรษา 5
วิทยฐานะ ป.ธ.3 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดดอนเมือง
แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10211


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Suddhavasa
3687 Fleming St.
Riverside, CA 92509 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา
 

ชื่อ : พระมหาสัญญ
ฉายา :
 ปญฺญาวิจิตฺโต
นามสกุล :
โปร่งใจ
อายุ 28 พรรษา 6
วิทยฐานะ ป.ธ.9 ศษ.บ. พธ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดประยุรวงศาวาส
แขวงวัดกัลยาณ์
เขตธนบรี
กรุงเทพฯ 10600


สังกัดวัดเมืองนอก
Buddhist Temple H.P.
Hansenvej 3
Stenlose, Denmark

ชื่อ : พระสมชัย
ฉายา :
ธมฺมโชโต
นามสกุล :
เฮ้ามงคล
อายุ 39 พรรษา 5
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ปริญญาตรี

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดนาคปรก
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160


สังกัดวัดเมืองนอก
The Thai Buddhist Trust of Chritchurch
359 Marscland Rd.
Shirlety Chaistchurch
New Zeland

ชื่อ : พระมหาสวัสดิ์
ฉายา :
ติสฺสโร
นามสกุล :
อุ่นแก้ว
อายุ 24 พรรษา 4
วิทยฐานะ ป.ธ.5 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดไสกระดาน
ต.นาวุ้ง
อ.เมือง
จ.เพชรบุรี 76000

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาสงวน
ฉายา :
 ปิยวณฺโณ
นามสกุล :
สินเย็น
อายุ 27 พรรษา 4
วิทยฐานะ ป.ธ.7 พธ.บ. MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร
แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ 10100


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Promkunaram
17212 W. Maryland Ave.
Waddell, AZ 85355 USA

สถานภาพปัจจุบัน :
เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต
เมืองโมเดสโต  รัฐแคลิฟอร์เนีย

ชื่อ : พระมหาบรรพต
ฉายา :
เจโตวสี
นามสกุล :
สายสมบัติ
อายุ 29 พรรษา 4
วิทยฐานะ ป.ธ.7 พธ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดประชาศรัทาธรรม
แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Promkunaram
17212 W. Maryland Ave.
Waddell, AZ 85355 USA

สถานภาพปัจจุบัน :
เจ้าอาวาสวัดโพธิธรรมสิกขาลัย
เมืองลาสเวกัส รัฐเนวาด้า

ชื่อ : พระมหาประดิษฐ์
ฉายา :
ธมฺมฏฺฐายี
นามสกุล :
นุ่งงาม
อายุ 26 พรรษา 4
วิทยฐานะ ป.ธ.7 ปว.ค. พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

 

ชื่อ : พระมหาวีระศักดิ์
ฉายา :
จารุเตโช
นามสกุล :
จันทร์สง่า
อายุ 27 พรรษา 4
วิทยฐานะ ป.ธ.6 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดหัวลำโพง
แขวงสี่พระบา
เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhachak, INC.
3 Frye St. #2
Lowell, MA 01851 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

 

 

 

 

ข้อมูลพระธรรมทูตท่านใดผิดพลาด-คลาดเคลื่อน กรุณาแจ้งให้ทางบรรณาธิการทราบ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 5 ธันวาคม 255
7

 


WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE  LAS VEGAS NEVADA 89121 U.S.A. PHONE 702-384-2264