พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 7เริ่มโครงการอบรม  วันที่ 21 มีนาคม  พ.ศ.2544
สิ้นสุดโครงการ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544

จำนวนพระธรรมทูตที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 73 รูป

และต่อไปนี้ คือภาพและประวัติของพระธรรมทูตเหล่านั้น

หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลในปี พ.ศ.2544 ในตอนเข้ารับการอบรมเป็นพระธรรมทูตไปต่างประเทศเท่านั้น ปัจจุบันทุกอย่างเปลี่ยนไปเกือบหมดแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 

 


 

ชื่อ : พระฐิติกร
ฉายา :
กลฺยาณธมฺโม
นามสกุล :
คำโอด
อายุ 51 พรรษา 30
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก ศศ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดศรีบุญเรือง
แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhavararam
4801 Julian St.
Denver, CO 80221 USA

สถานภาพปัจจุบัน :
พระครูวิเทศกัลยาณธรรม
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ
USA.

ชื่อ : พระครูธรรมธรวิจารณ์
ฉายา :
สุวณฺณาโภ
นามสกุล :
แสงสุวรรณ
อายุ 52 พรรษา 29
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 พก.ศ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสุทธาวาส
แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบากอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Bodhivareerangsarith
14372 Hawest St.
Whittier, CA 90640 USA

สถานภาพปัจจุบัน :
เจ้าอาวาสวัดแสงธรรมวราราม
นอร์ธ แคโรไลน่า

ชื่อ :พระมหาประจวบ
ฉายา :
ปวโร
นามสกุล :
ล้ำเลิศ
อายุ 46 พรรษา 25
วิทยฐานะ ป.ธ.7 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดราชบุรณราชวรวิหาร
แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhanusorn
36054 Niles Blvd.
Fremont, CA 94536 USA

ชื่อ : พระมหาประสิทธิ์
ฉายา :
ปญฺญาวุฑฺโฒ
นามสกุล :
สุดหล้า
อายุ 57 พรรษา 25
วิทยฐานะ ป.ธ.4 พธ.บ. MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดประชาศรัทธาธรรม
แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Promkunaram
17212 W. Maryland Ave.
Waddell, AZ 85355 USA

สถานภาพปัจจุบัน : มรณภาพ


 

ชื่อ : พระมหาไสว
ฉายา :
สงฺฆรกฺขิโต
นามสกุล :
สังฆรักษ์
อายุ 46 พรรษา 23
วิทยฐานะ ป.ธ.4 พธ.บ. Ph.D.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดศรีบุญเรือง
แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Saddhadhamma
8000 FM. 1518
Converse, TX 78109 USA

ชื่อ : พระมหาประดิษฐ์
ฉายา :
ญาณกิตฺติ
นามสกุล :
แจ่มสุวรรณ
อายุ 44 พรรษา 22
วิทยฐานะ ป.ธ.7 ศน.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
แขวงดุสิต
เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Vajiradhammapradip
110 Rustic Rd.
Centereach, NY 11720 USA

สถานภาพปัจจุบัน

เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ค

ชื่อ : พระมหาทวีป
ฉายา :
ธมฺมิโก
นามสกุล :
บุญยก
อายุ 43 พรรษา 20
วิทยฐานะ ป.ธ.5 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดราชบุรณราชวรวิหาร
แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Dhammasujitto
1125 Chickasaw
P.O.Box 457
Fawnskin, CA 92333
USA

ชื่อ : พระมหาวิหาร
ฉายา :
พุทฺธญาโณ
นามสกุล :
ด่านกลาง
อายุ 41 พรรษา 20
วิทยฐานะ ป.ธ.7 ศศ.บ. ศศ.ม. (เกริก)

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปากน้ำภาษีเจริญ
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhasantisook
24 Mangis Rd.
Joo Chiat PL. 424962
Singapore

ชื่อ : พระสิทธิชาติ
ฉายา :
สุภาจาโร
นามสกุล :
ไผนันตา
อายุ 40 พรรษา 20
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ศน.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดหม้อคำตวง
ต.ศรีภูมิ
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Chaobuddha
3495 Gray St.
San Bernardino, CA 92405 USA

ชื่อ : พระมหาชนะ
ฉายา :
 มารชิโน
นามสกุล :
บรรเทาทุกข์
อายุ 40 พรรษา 19
วิทยฐานะ ป.ธ.3 พธ.บ. MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดกัลยาณมิตร
แขวงวัดกัลยาณมิตร
เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhi Chino Hills
2948 Chino Hills Pkwy.
Chino Hills, CA 91709 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระน้าว
ฉายา :
นนฺทิโย
นามสกุล :
เอกรัตน์
อายุ 42 พรรษา 18
วิทยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสันติธรรมาราม
แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Vajiradhammapradip
110 Rustic Rd.
Centereach, NY 11720 USA


 

ชื่อ : พระมหาณรงค์
ฉายา :
คมฺภีโร
นามสกุล :
ไชยถา
อายุ 40 พรรษา 18
วิทยฐานะ ป.ธ.3 พธ.บ. MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเทพมงคล
ต.บุ่ง
อ.เมือง
จ.อำนาจเจริญ 37000

ชื่อ :พระอำพร
ฉายา :
จารุโภ
นามสกุล :
ฤทธิ์ม่วง
อายุ 37 พรรษา 17
วิทยฐานะ พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ  10200

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai LA
8225 Coldwater Canyon Ave. N.Hollywood,CA 91605-1198 USA

ชื่อ : พระสุชาติ
ฉายา :
ปญฺญาวฑฺฒโน
นามสกุล :
วังทอง
อายุ 38 พรรษา 16
วิทยฐานะ พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ  10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai LA
8225 Coldwater Canyon Ave. N.Hollywood,CA 91605-1198 USA

ชื่อ : พระมหาประกิต
ฉายา :
ฐิตสีโล
นามสกุล :
ประทุมรัตน์
อายุ 37 พรรษา 16
วิทยฐานะ ป.ธ.9 อ.ม.

วัดชลประทานรังสฤษฎิ์
ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120

ชื่อ : พระมหาแถลง
ฉายา :
สุทฺธิธมฺโม
นามสกุล :
มาลีจันทร์
อายุ 37 พรรษา 16
วิทยฐานะ ป.ธ.4 พธ.บ. MA

สังกัดวัดเมืองไทย
ศูนย์พัฒนาแคมป์สน
ต.แคมป์สน
อ.เขาค้อ
จ.เพชรบูรณ์


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Pa Samakki
R.T. 2 Box 130 C.
Killeen, TX 76542 USA

ชื่อ : พระนิเพ็ญ
ฉายา :
อมโร
นามสกุล :
นนทมาตย์
อายุ 41 พรรษา 15
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ม.6

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดธาตุโข่ง
ต.หนองหาน
อ.หนองหาน
จ.อุดรธานี 41130


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhayanantaram
5320 Kell Lane
Las Vegas, NV 89110 USA

ชื่อ : พระมหาประเชิญ
ฉายา :
เตชธมฺโม
นามสกุล :
อนรรฆเมธี
อายุ 35 พรรษา 15
วิทยฐานะ ป.ธ.7 ปออ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปทุมคงคาวรวิหาร
แขวงตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ 10100


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Phrasriratanamahadhatu 4735 N. Magnolia Ave.
Chicago, IL 60640 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาสมยศ
ฉายา :
จนฺทูปโม
นามสกุล :
ยืนสุข
อายุ 39 พรรษา 14
วิทยฐานะ ป.ธ.5 อภิธรรมบัณฑิต

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสุทธิวารี
ต.ท่าช้าง
อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Promkunaram
17212 W. Maryland Ave. Waddell, AZ 85355 USA

สถานภาพปัจจุบัน :

พระครูสิริวรธรรมวิเทศ
เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม 
เมืองเมมฟิส รัฐเทนเนสซี่

ชื่อ : พระมหาสมชาย
ฉายา :
อิสฺสรธมฺโม
นามสกุล :
ศรีรินทร์
อายุ 35 พรรษา 14
วิทยฐานะ ป.ธ.4 ศน.บ. MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดประชาศรัทธาธรรม
แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thriratanaram
20 N. Evelyn Ave.
Tucson, AZ 85710
USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาทู
ฉายา :
 กิตฺติสาโร
นามสกุล :
 จันสม
อายุ 34 พรรษา 14
วิทยฐานะ ป.ธ.6 ศน.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดดอยสะเก็ด
ต.เชิงดอย
อ.ดอยสะเก็ด
จ.เชียงใหม่ 50220


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhasart
Kanjanaram
1251 Orchid Dr.
Santa Babara, CA 93111 USA

ชื่อ : พระมหาสงวน
ฉายา :
ภทฺทจิตฺโต
นามสกุล :
ยอดกันธา
อายุ 34 พรรษา 13
วิทยฐานะ ป.ธ.4 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดดอยสะเก็ด
ต.เชิงดอย
อ.ดอยสะเก็ด
จ.เชียงใหม่ 50220


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhasart
Kanjanaram
1251 Orchid Dr.
Santa Babara, CA 93111 USA

ชื่อ : พระมหาเอกชัย
ฉายา :
สญฺญโต
นามสกุล :
โภชาดม
อายุ 34 พรรษา 13
วิทยฐานะ ป.ธ.5 ศน.บ. อ.ม. (มหิดล)

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพลับพลาชัย
แขวงป้อมปราบฯ
เขตป้อมปราบฯ
กรุงเทพฯ 10100

ชื่อ : พระมหาปรีชา
ฉายา :
รตนโชโต
นามสกุล :
วงศิลา
อายุ 33 พรรษา 13
วิทยฐานะ ป.ธ.7 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดราชบุรณราชวรวิหาร
แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhanusorn
36054 Niles Blvd.
Fremont, CA 94536 USA

ชื่อ : พระมหาประเสริฐ
ฉายา :
ธมฺมปาโล
นามสกุล :
จวบบุญ
อายุ 36 พรรษา 13
วิทยฐานะ ป.ธ.4 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดหนองแวง
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhayanantaram
5320 Kell Lane
Las Vegas, NV 89110 USA

ชื่อ : พระวิชัย
ฉายา :
 คุเณสโก
นามสกุล :
เรียนยศ
อายุ 33 พรรษา 13
วิทยฐานะ พธ.บ. ปว.ส.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสุคันธาราม
แขวงสวนจิตรลดา
เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Mongkolratanaram
1911 Russell St.
Berkley, CA 94703 USA

ชื่อ : พระมหาธนกร
ฉายา :
ขนฺติพโล
นามสกุล :
สุขเสริม
อายุ 22 พรรษา 12
วิทยฐานะ ป.ธ.7 พธ.บ. ศศ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสมรโกฎิ์
ต.บางกระสอ
อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระศรายุธ
ฉายา :
ปภสฺสโร
นามสกุล :
เทียมราช
อายุ 34 พรรษา 12
วิทยฐานะ พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปัญญานันทาราม
ต.คลอกหก
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120

ชื่อ : พระมหาสรรพสิทธิ์
ฉายา :
จนฺทสาโร
นามสกุล :
สนนา
อายุ 32 พรรษา 12
วิทยฐานะ ป.ธ.6 ปว.ค. พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดภาวนาภิรตาราม
แขวงบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหามานะ
ฉายา :
จนฺทสาโร
นามสกุล :
เจริญมาก
อายุ 32 พรรษา 12
วิทยฐานะ ป.ธ.5 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปทุมคงคาวรวิหาร
แขวงตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ 10100


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhasothorn
143-145 Madison St., NE.
Albuqueque, NM 87108 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาสายัณห์
ฉายา :
เขมปญฺโญ
นามสกุล :
อาจหาญ
อายุ 31 พรรษา 11
วิทยฐานะ ป.ธ.6 ปว.ค. พธ.บ. MA.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดราฎร์บูรณาราม
ต.ท่ามะพลา
อ.หลังสวน
จ.ชุมพร 86110


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhamongkolnimit
320 Louisiana Blvd. SE. Albuqueque, NM 87108-3138 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา


 

ชื่อ : พระมหาสมเดช
ฉายา :
โพธิวโร
นามสกุล :
ภูสุดตา
อายุ 36 พรรษา 12
วิทยฐานะ ป.ธ.3 ศน.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดยานนาวา
แขวงยานนาวา
เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Brammajariyakaram
4485 S. Orange Ave.
Fresno, CA 93725 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาไชยวัฒน์
ฉายา :
อคฺคกิตฺติ
นามสกุล :
คำภา
อายุ 30 พรรษา 10
วิทยฐานะ ป.ธ.7 บธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดป่าประดู่
ต.ท่าประดู่
อ.เมือง
จ.ระยอง 21000


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai Las Vegas
2920  McLeod Dr.
Las Vegas, NV 89121 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาสุทธี
ฉายา :
 ปญฺญาสุทฺธิ
นามสกุล :
อรรคดี
อายุ 30 พรรษา 11
วิทยฐานะ ป.ธ.3 พธ.บ. ศศ.ม. (เกริก)

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Buddhapadipa Temple
14 Calonne Rd.
Wimbledon, London S.W.
19 5 HJ England

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระผดุงพล
ฉายา :
ปภาจาโร
นามสกุล :
ใสเหลี่ยม
อายุ 32 พรรษา 10
วิทยฐานะ พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดโพธิ์เมืองปัก
ต.เมืองปัก
อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา

ชื่อ : พระมหาแสงธรรม
ฉายา :
 ฐิตสิริ
นามสกุล :
จันทสิทธิ์
อายุ 35 พรรษา 10
วิทยฐานะ ป.ธ.3 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดบางรักใหญ่
ต.บางรักใหญ่
อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhavararam
4801 Julian St.
Denver, CO 80221 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาทองใบ
ฉายา :
ปริญาโณ
นามสกุล :
กำเนิด
อายุ 33 พรรษา 10
วิทยฐานะ ป.ธ.7 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดท่าพระเจริญพรต
ต.บ้านมะเกลือ
อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhadhammo
13920 Nason St.
Moreno Valley, CA 92555 USA

ชื่อ : พระมหาโพธิ์ชัย
ฉายา :
พุทฺธสโร
นามสกุล :
ไล้
อายุ 30 พรรษา 10
วิทยฐานะ ป.ธ.5 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดบางเสาธง
แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Boonyaram
(Padangsera)
Kubangpasu 06100
Kedah, Malaysia

ชื่อ : พระมหาสมญา
ฉายา :
สมญาโณ
นามสกุล :
มาลาศรี
พรรษา :
อายุ 31 พรรษา 10
วิทยฐานะ ป.ธ.4 พธ.บ.

วิทยฐานะ :

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเวฬุวัน
ต.บุโพธ์
อ.ลำปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาอนุรักษ์
ฉายา :
วชิรเมธี
นามสกุล :
คำเรือง
อายุ 32 พรรษา 10
วิทยฐานะ ป.ธ.4 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเทพากร
แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10710

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Suddhavasa
3687 Fleming St.
Riverside, CA 92509 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระจันทรพ
ฉายา :
คุเณสโก
นามสกุล :
พลเยี่ยม
อายุ 29 พรรษา 9
วิทยฐานะ พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดทองธรรมชาติวรวิหาร
แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ 10600

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาทรงชัย
ฉายา :
ธวชฺชโย
นามสกุล :
พรมจาด
อายุ 30 พรรษา 9
วิทยฐานะ ป.ธ.6 B.A.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดทองธรรมชาติวรวิหาร
แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ 10600


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Dhammasujitto
1125 Chickasaw
P.O.Box 457
Fawnskin, CA 92333
USA

ชื่อ : พระมหาสวัสดิ์
ฉายา :
 ธมฺมโฆสโก
นามสกุล :
กันพุฒ
อายุ 30 พรรษา 10
วิทยฐานะ ป.ธ.4 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเวฬุราชิณ
แขวงบางยี่เรือ
เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาปกานนท์
ฉายา :
พุทฺธิเมธี
นามสกุล :
พิลาพันธ์
อายุ 29 พรรษา 9
วิทยฐานะ ป.ธ.6 พธ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
ศูนย์ปฏิบัติธรรม มจร.
ต.พญาเย็น
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา 30320


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhavihara
5 Hamptom Rd.
Astons Biringham UK

สถานภาพปัจจุบัน
เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนาราม
เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ


Watsriratanram
18 Paulden Avenue
Baguley, Manchester M23 1PD.
Tel. 0044-161 998 4550

 

ชื่อ : พระมหาพิชิต
ฉายา :
ทตฺตกิตฺติ
นามสกุล :
บุญมา
อายุ 30 พรรษา 9
วิทยฐานะ ป.ธ.4 MA.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดบางพลัด
แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai Buddha Gaya
Bdhagaya, Bihar India

ชื่อ : พระภาณุมาศ
ฉายา :
ธมฺมานนฺโท
นามสกุล :
ทิลาวรร
อายุ 28 พรรษา 8
วิทยฐานะ พธ.บ. ศน.บ.


 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสุขเกษม
ต.เชิงดอย
อ.ดอยสะเก็ด
จ.เชียงใหม่ 50220

ชื่อ : พระมหาสฤษดิ์
ฉายา :
กิตฺติสิทฺโธ
นามสกุล :
พุ่มจันทร์
อายุ 28 พรรษา 8
วิทยฐานะ ป.ธ.7 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
39/2 บ้านแก่งกระดูกใส
ต.โนนกาหลง
อ.พิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี 34110


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thammabhavana
738 72nd Ave.
Anchorage, AK 99518 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาสุชาติ
ฉายา :
สุธมฺโม
นามสกุล :
สุธรรมา
อายุ 29 พรรษา 7
วิทยฐานะ ป.ธ.7 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร
แขวงบางจาก
เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ 10260


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Chaobuddha
3495 Gray St.
San Bernardino, CA 92405 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาอิสรพงษ์
ฉายา :
อิสฺสรวํโส
นามสกุล :
พานา
อายุ 29 พรรษา 7
วิทยฐานะ ป.ธ.3 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดชัยชนะสงคราม
แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ 10100


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Saddhadhamma
8000 FM. 1518
Converse, TX 78109 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาสมชาย
ฉายา :
ธมฺมธีโร
นามสกุล :
ทนกระโทก
อายุ 27 พรรษา 6
วิทยฐานะ ป.ธ.7 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดโตนด 1
ต.ข้าวเม่า
อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thammabhavana
738 72nd Ave.
Anchorage, AK 99518 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาเหมย
ฉายา :
กิตฺติวณฺโณ
นามสกุล :
สิงห์แจ่ม
อายุ 27 พรรษา 7
วิทยฐานะ ป.ธ.3 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดกัลยาณมิตร
แขวงวัดกัลยาณมิตร
เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddha Udomchai
910 E. Indian School St.
Banning, CA 92220 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาทยาน
ฉายา :
สุจิตฺโต
นามสกุล :
โพธิปลัด
อายุ 27 พรรษา 7
วิทยฐานะ ป.ธ.3 พธ.บ. MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดบุคคโล
แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Promkunaram
17212 W. Maryland Ave.
Waddell, AZ 85355 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหากริชกาย
ฉายา :
วรธีโร
นามสกุล :
ศรีนันทา
อายุ 36 พรรษา 7
วิทยฐานะ ป.ธ.9 พธ.บ. MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดบางรักใหญ่
ต.บางรักใหญ่
อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110


สังกัดวัดเมืองนอก
The Midwest
Buddhist Meditaition Center
29750 Ryan Rd.
Warren, MI 48092 USA

ชื่อ : พระมหาทินวัฒน์
ฉายา :
ทินฺนวฑฺฒโน
นามสกุล :
อุ่นหลวง
อายุ 30 พรรษา 7
วิทยฐานะ ป.ธ.6 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดธาตุ
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhi Chino Hills
2948 Chino Hills Pkwy.
Chino Hills, CA 91709 USA

สถานภาพปัจจุบัน :  ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหานิกร
ฉายา :
อินฺทสิริ
นามสกุล :
พรมงาม
อายุ 28 พรรษา 7
วิทยฐานะ ป.ธ.7 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพรหมวงศาราม
แขวงดินแดง
เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhakuna
4128 Bannister Ave.
El Monte, CA 91732 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา


ชื่อ : พระศักรพงศ์
ฉายา :
ปญฺญาวุโธ
นามสกุล :
สัญญาอริยาภรณ์
อายุ 27 พรรษา 7
วิทยฐานะ พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดใหม่พิเรนทร์
แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Boonyaram Padang Sera
06100 Darunaman
Kubang Pasu
Kedah Malaysia

ชื่อ : พระมหานาวงศ์
ฉายา :
จิรวฑฺฒโน
นามสกุล :
บัวทะราช
อายุ 30 พรรษา 8
วิทยฐานะ ป.ธ.3 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง
ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thriratanaram
20 N. Evelyn Ave.
Tucson, AZ 85710
USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาสมศักดิ์
ฉายา :
สมสกฺโก
นามสกุล :
 มะลิคำ
อายุ 28 พรรษา 7
วิทยฐานะ ป.ธ.7 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาอสิวินท์
ฉายา :
จิรวาโท
นามสกุล :
แถลงคำ
อายุ 27 พรรษา 6
วิทยฐานะ ป.ธ.4 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดทินกรนิมิต
ต.สวนใหญ่
อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhananachat
8105 Linden Rd.
Del Valle, TX 78617 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระสุนทรี
ฉายา :
สุนทรธมฺโม
นามสกุล :
คูณชัย
อายุ 26 พรรษา 6
วิทยฐานะ ปว.ค. พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอุโมง
ต.สุเทพ
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาชนะ
ฉายา :
วชิรญาโณ
นามสกุล :
วรรณโวหาร
อายุ 30 พรรษา 6
วิทยฐานะ  ป.ธ.3 ปว.ค พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดศรีเมือง
ต.ไกรกลาง
อ.กงไกรลาศ
จ.สุโขทัย 64170

ชื่อ : พระมหามนตรี
ฉายา :
โชติโก
นามสกุล :
คุ้มสิงสัน
อายุ 26 พรรษา 6
วิทยฐานะ ป.ธ.5 ปว.ค. พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดดุสิตาราม
แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddha Udomchai
910 E. Indian School St.
Banning, CA 92220 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาสมเจตน์
ฉายา :
สมิทฺธิโชติ
นามสกุล :
ผิวทองงาม
อายุ 27 พรรษา 6
วิทยฐานะ ป.ธ.9 พธ.บ. MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดประยุรวงศาวาส
แขวงวัดกัลยาณ์
เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhakuna
4128 Bannister Ave.
El Monte, CA 91732 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาเพชรพนม
ฉายา :
นรุตฺตโม
นามสกุล :
 จิตมั่น
อายุ 25 พรรษา 5
วิทยฐานะ ป.ธ.6 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
แขวงดุสิต
เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Vajiradhammapradip
110 Rustic Rd.
Centereach, NY 11720 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาธีรยุท
ฉายา :
 ธีรปญฺโญ
นามสกุล :
สุภิษะ
อายุ 25 พรรษา 5
วิทยฐานะ ป.ธ.3 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดดอน
แขวงยานนาวา
เขตสาทร
กรุงเทฯ 10120

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาสายัณ
ฉายา :
มหาคมฺภีโร
นามสกุล :
สีผ่องใส
อายุ 26 พรรษา 5
วิทยฐานะ ป.ธ.6 พธ.บ. ศศ.ม. (เกริก)

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอินทรวิหาร
แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhasamakkee
779 Mian North Rd.
Belfast Christchurch,
New Zeland

ชื่อ : พระมหาวรเชษฐ์
ฉายา :
 ปิยวีโร
นามสกุล :
สมนึก
อายุ 27 พรรษา 5
วิทยฐานะ ป.ธ.4 ปว.ค. พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดจอมสุดาราม
แขวงนครไชยศรี
เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Somdej Phramaha Rajamangarajarn
309 E. Fairview Rd.
Bakersfield, CA 93307 USA

ชื่อ : พระจักรวาล
ฉายา :
จกฺกวโร
นามสกุล :
เขียวอ่อน
อายุ 26 พรรษา 5
วิทยฐานะ พธ.บ. ศน.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสันคือ
ต.หนองผึ้ง
อ.สารภี
จ.เชียงใหม่ 50140

ชื่อ : พระสมัคร
ฉายา :
 สมวํโส
นามสกุล :
จันทร์หอม
อายุ 26 พรรษา 5
วิทยฐานะ พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

 

ชื่อ : พระสุพัฒน์
ฉายา :
 โกสโล
นามสกุล :
ชัยนิคม
อายุ 62 พรรษา 4
วิทยฐานะ น.ธ.เอก

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhavararam
4801 Julian St.
Denver, CO 80221 USA

ชื่อ : พระมหาเอนก
ฉายา :
อเนกาสี
นามสกุล  ป่าง้วน

อายุ 24 พรรษา 4
วิทยฐานะ ป.ธ.4 ปว.ค. พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปากน้ำภาษีเจริญ
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160

วัดเมืองนอก
Wat Vajiradhammapradip
110 Rustic Rd.
Centereach, NY 11720 USA

ชื่อ : พระมหาชินพัฒน์
ฉายา :
จกฺกเมธี
นามสกุล :
โคตวงศ์พระ
อายุ 24 พรรษา 4
วิทยฐานะ ป.ธ.9 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเจ้าอาม
แขวงบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Mung Mee Sri Sook
128 S. Main St.
Spina Lake, NC 28390
USA

ชื่อ : พระมหาสมบัติ
ฉายา :
ธมฺมวุฑฺโฒ
นามสกุล :
ปามั่น
อายุ 24 พรรษา 4
วิทยฐานะ ป.ธ.3 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอิสาณ
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์ 31000


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhayanantaram 5320 Kell Lane
Las Vegas, NV 89110 USA

สถานภาพปัจจุบัน ลาสิกขา

 

 

ข้อมูลพระธรรมทูตท่านใดผิดพลาด-คลาดเคลื่อน กรุณาแจ้งให้ทางบรรณาธิการทราบ
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด
5 ธันวาคม 2559

 


WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE  LAS VEGAS NEVADA 89121 U.S.A. PHONE 702-384-2264