พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 6เริ่มโครงการอบรม  วันที่ 10 มีนาคม  พ.ศ.2543
สิ้นสุดโครงการ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2543

จำนวนพระธรรมทูตที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 62 รูป

และต่อไปนี้ คือภาพและประวัติของพระธรรมทูตเหล่านั้น

หมายเหตุ ในหนังสือพระธรรมทูตรุ่นที่ 6/2543 นี้ ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับอายุ ทราบแต่อายุบวชคือพรรษาจึงนำเสนอเท่าที่ทราบ และข้อมูลนี้เป็นข้อมูลในปี พ.ศ.2543 ในตอนเข้ารับการอบรมเป็นพระธรรมทูตไปต่างประเทศเท่านั้น ปัจจุบันทุกอย่างเปลี่ยนไปเกือบหมดแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 

 


 

 

 

ชื่อ : พระมหาบัว
ฉายา :
อินฺทปญฺโญ
นามสกุล :
โพธิ์แก้ว
พรรษา : 42
วิทยฐานะ :
ป.ธ.7 พธ.บ.

 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสุวรรณาราม
แขวงบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai Buddhagaya Bodh-Gaya,
Bihar 824231 India

ชื่อ : พระครูสาราณียคุณ
ฉายา :
สิริสมฺปนฺโน
นามสกุล :
ไพศาล
พรรษา : 30
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 ม.ศ.3
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดประยุรวงศาวาส
แขวงวัดกัลยาณ์
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddharangsi
15200 S.W. 240 St.
Miami, FL 33032 USA

ชื่อ : พระมหาอากร
ฉายา :
อุตฺตมปญฺโญ
นามสกุล :
เกิดตลอด
พรรษา : 27
วิทยฐานะ :
ป.ธ.5 พธ.บ. Ph.D

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดชลประทานรังสฤษฎิ์
ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddharama
Yorsbyvagen 42,
13951 Varmdo, Sweden

ชื่อ : พระสมพงษ์
ฉายา :
มหาปุญฺโญ
นามสกุล :
แสงโส
พรรษา : 25
วิทยฐานะ :
พธ.ม.
(กิตติมศักดิ์)

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดชลประทานรังสฤษฎิ์
ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhapanya
1157 Indian Hill Blvd.
Pomona, CA 91767 USA

สถานภาพปัจจุบัน : มรณภาพชื่อ : พระครูปลัดปราโมทย์
ฉายา :
ปภสฺสโร
นามสกุล :
ศรนิรันด์
พรรษา : 21
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดคีรีวิหาร
ต.เขากอบ
อ.ห้วยยอด
จ.ตรัง 92130


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhacakratanaram
No.21 Seraya Cresenr Off Upper Thomson Rd.
Singapore 57839

ชื่อ : พระมหาสุทธิศักดิ์
ฉายา :
อธิปญฺโญ
นามสกุล :
ไชยโคตร
พรรษา : 19
วิทยฐานะ :
ป.ธ.5 ศน.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหรรพารามวรวิหาร
แขวงเสาชิงช้า
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Bodhivareerangsarith
14372 Hawest St.
Whittier, CA 90640 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา


ชื่อ : พระสัญญา
ฉายา :
ปิยธมฺโม
นามสกุล :
มีวงศ์สาระจาย
พรรษา : 19
วิทยฐานะ :

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดชลประทานรังสฤษฎิ์
ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhadhamma
8910 S. Kingery Hwy.
Hinsdale, IL 60521 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาน้อม
ฉายา :
กาญฺจนรํสี
นามสกุล :
กาละสังข์
พรรษา : 19
วิทยฐานะ :
ป.ธ.6 พ.ม. พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปากน้ำภาษีเจริญแขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Mongkoltepmunee
3304 Knight Rd.
Bensalem, PA 19020 USA

สถานภาพปัจจุบัน
พระวิเทศธรรมมงคล
เจ้าอาวาสวัดมงคลเทพมุนี
รัฐฟิลาเดลเฟีย


ชื่อ : พระครูสังขวิชัย
ฉายา :
สิริปญโญ
นามสกุล :
เหี้ยมหาญ
พรรษา : 19
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก ม.ศ.3

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Sangharatanaram
18 Jalandatihit Balestier Rd. Singapore 329415

ชื่อ : พระมหาไสว
ฉายา :
ชลิตปญฺโญ
นามสกุล :
ลุนบง
พรรษา : 18
วิทยฐานะ :
ป.ธ.5 พธ.บ. Ph.D.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดจักรวรรดิราชาวาส
แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ 10100


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Dhammaram
7059 W. 75th St.
Chicago, IL 60638 USA

ชื่อ : พระมหาวิเทศ
ฉายา :
กมฺพวณฺโณ
นามสกุล :
หมวกไธสง
พรรษา : 17
วิทยฐานะ :
ป.ธ.3 พธ.บ. Ph.D.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอนงคาราม
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ 10600


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhasothorn
143-145 Madison St., NE.
Albuqueque, NM 87108 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา


ชื่อ : พระมหาบุญเรียน
ฉายา :
ปภงฺกโร
นามสกุล :
พิลาพันธ์
พรรษา : 17
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 พธ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดนาคปรก
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhasamakkee
779 Mian North Rd.
Belfast Christchurch,
New Zeland


ชื่อ : พระวิมน
ฉายา :
กนฺตสีโล
นามสกุล :
แก้วมาก
พรรษา : 17
วิทยฐานะ : น.ธ.เอก

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดศาลาแดง
แขวงบางไผ่
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160


สังกัดวัดเมืองนอก
No.17 Vaughan Rd.
Singapore 358103

ชื่อ : พระมหาณรงค์
ฉายา :
ญาณสํวโร
นามสกุล :
แพงพรมมา
พรรษา : 15
วิทยฐานะ :
ป.ธ.5 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดแสงเกษม
ต.เมืองเดชอุดม
อ.เดชอุดม
จ.อุบลราชธานี 34160


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddha Udomchai
910 Indian School St.
Banning, CA 92220 USA
 

ชื่อ : พระสมบูรณ์
ฉายา :
อุตมญาโณ
นามสกุล :
กองทุน
พรรษา : 15
วิทยฐานะ :
พธ.บ. MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดตะกล่ำ
แขวงหนองบอน
เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10260


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Pasantidhamma (Chamton)
14289 Chapmans Lane
Carrollton VA 23314
Belgium

ชื่อ : พระปลัดแสวง
ฉายา :
 ติสฺสวโร
นามสกุล :
ดูเรืองรัมย์
พรรษา : 15
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสิงห์สุทธาวาส
ต.บ้านแป้ง อ.บางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา 13190


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhasantidhama
20 Lorong Marican
Singapore 417215

ชื่อ : พระเสถียร
ฉายา :
วิสารโท
นามสกุล :
ผางอาษา
พรรษา : 14
วิทยฐานะ :
พธ.บ. ศ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดยางสุทธาราม
แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhajakra
Mongkolratanaram
139 W. 11th Ave.
Escondido, CA 92025 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระดวงคำ
ฉายา :
อภิวฑฺฒโน
นามสกุล :
แสนยอด
พรรษา : 14
วิทยฐานะ :  
พธ.บ. MA


 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสันกำแพง
ต.สันกำแพง
อ.สันกำแพง
จ.เชียงใหม่ 50130

ชื่อ : พระสังวาลย์
ฉายา :
เปมสีโล
นามสกุล :
วงศ์คำโสม
พรรษา : 14
วิทยฐานะ :
พธ.บ. MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดรวกบางบำหรุ
แขวงบางบำหรุ
เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thammabhavana
738 72nd Ave.
Anchorage, AK 99518 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา


ชื่อ : พระนิรันดร์
ฉายา :
ฐิตวิริโย
นามสกุล :
เต่าทองคำ
พรรษา : 14
วิทยฐานะ :
พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสุวรรณภูมิ
ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี 72000


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Mongkolratanaram
1911 Russell St.
Berkley, CA 94703 USA


ชื่อ : พระมหาเหรียญ
ฉายา :
โชติทินฺโน
นามสกุล :
มะโนนยาง
พรรษา : 13
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 ศน.บ. MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเอี่ยมวรนุช
แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Mung Me Sri Suk
128 S. Main St.
Spring Lake, NC 28390 USA

ชื่อ : พระครูสังฆกิจวิมล
ฉายา :
สีหวีโร
นามสกุล :
สิงห์คา
พรรษา : 13
วิทยฐานะ :
ศน.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดประยุรวงศาวาส
แขวงวัดกัลยาณ์
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhavihara Steinkirchener Str. 17 13435 Berlin-Wittennau Germany

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระแอ๊ว
ฉายา :
สุธมฺมปาโล
นามสกุล :
สิงห์เรือง
พรรษา : 13
วิทยฐานะ :
พธ.บ. MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Dhammaram
7059 W. 75th St.
Chicago, IL 60638 USA

ชื่อ : พระมหาสันติภาพ
ฉายา :
พุทฺธงฺกุโร
นามสกุล :
ฉิมโค้
พรรษา : 12
วิทยฐานะ :
ป.ธ.3 พธ.บ. MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปากบ่อ
แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาวัชรินทร์
ฉายา :
 จิตฺตปาโล
นามสกุล :
สายส่อ
พรรษา : 12
วิทยฐานะ :
ป.ธ.3 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเลียบราษฎร์บำรุง
แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Promkunaram
17212 W. Maryland Ave.
Waddell, AZ 85355


สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขาชื่อ : พระมหาศิลป์ชัย
ฉายา :
ปญฺญาวชิโร
นามสกุล :
วารี
พรรษา : 12
วิทยฐานะ :
ป.ธ.3 พธ.บ. MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเศวตฉัตรวรวิหาร
แขวงบางลำภูล่าง
เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ 10600


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Mongkolratanaram
1911 Russell St.
Berkley, CA 94703 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา


ชื่อ : พระมหาสุเทียน
ฉายา :
วชิโร
นามสกุล :
สีชมพู
พรรษา : 12
วิทยฐานะ :
ป.ธ.3 พธ.บ. MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเฉลิมพระเกียรติ
ต.บางศรีเมือง
อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Phrasriratanamahadhatu 4735 N. Magnolia Ave.
Chicago, IL 60640 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาชัยชนะ
ฉายา :
สีลเตโช
นามสกุล :
เขียวสุข
พรรษา : 11
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 พธ.บ.
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดศรีสะอาด
ต.บ้านผือ
อ.บ้านผือ
จ.อุดรธานี 41160


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhajakra Mongkolratanaram
139 W. 11th Ave.
Escondido, CA 92025 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา


ชื่อ : พระมหาอนาลัย
ฉายา :
ธมฺมเมธี
นามสกุล :
มณีวรรณ
พรรษา : 11
วิทยฐานะ :
ป.ธ.7

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดไตรมิตรวิทยาราม
แขวงตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ 10100


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhavararam
4801 Jurian St.
Denver, CO 80221 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาธวัชชัย
ฉายา :
คุณากโร
นามสกุล :
เกื้อเกตุ
พรรษา : 11
วิทยฐานะ :
ป.ธ.6 พธ.บ. สส.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดชลประทานรังสฤษฎิ์
ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Atammayataram
19301 176th Ave. NE
Woodinville, WA 98072 USA

สถานภาพปัจจุบัน

พระครูปริยัติพุทธิวิเทศ
เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญานันทาราม
แวนคูเวอร์ แคนาดา

ชื่อ : พระมหาชะโลม
ฉายา :
ปญฺญาวชิโร
นามสกุล :
ใคร่ครวญ
พรรษา : 11
วิทยฐานะ :
ป.ธ.9

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดนิมมานรดี
แขวงบางหว้
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Somdej Phramaha Rajamangarajarn
309 E. Fairview Rd.
Bakersfield, CA 93307 USA


ชื่อ : พระมหาเอี่ยม
ฉายา :
กุลวฑฺฒโน
นามสกุล :
บัวศรี
พรรษา : 11
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 พธ.บ. MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอมรทายิการาม
แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhavararam
4801 Jurian St.
Denver, CO 80221 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาลาวทอง
ฉายา :
ฐิตทกฺโข
นามสกุล :
พื้นผา
พรรษา : 10
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปากน้ำภาษีเจริญ
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Mongkoltepmunee
3304 Knight Rd.
Bensalem, PA 19020 USA

ชื่อ : พระมหาสมชาย
ฉายา :
จิตฺตคุตฺโต
นามสกุล :
วีรวัฒน์
พรรษา : 10
วิทยฐานะ :
ป.ธ.3 พธ.บ. MA

 

 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสวนพลู
แขวงบางรัก
เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10510

ชื่อ : พระมหาอำนวย
ฉายา :
อานนฺโท
นามสกุล :
จันทร์เปล่ง
พรรษา : 10
วิทยฐานะ :
ป.ธ.3 พธ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเทพากร
แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhamonthol
34550 Orange St.
Wildomar, CA 92595 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา


ชื่อ : พระกริชเพชร
ฉายา :
กมโล
นามสกุล :
คำตา
พรรษา : 9
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก ค.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์
ต.พังเคน กิ่ง อ.นาตาล
จ.อุบลราชธานี 34170


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Mung Me Sri Suk
128 S. Main St.
Spring Lake, NC 28390 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา


ชื่อ : พระมหาวชิระ
ฉายา :
ญาณปฺปทีโป
นามสกุล :
มณีรัมย์
พรรษา : 14
วิทยฐานะ :
ป.ธ.5 พธ.บ. MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสังข์กระจายวรวิหาร
แขวงท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhananachat
8105 Linden Rd.
Del Valle, TX 78617 USA

ชื่อ : พระมหาสมชาย
ฉายา :
เขมปญฺโญ
นามสกุล :
ยืนสุข
พรรษา : 9
วิทยฐานะ :
.ธ.4 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Promkunaram
17212 W. Maryland Ave.
Waddell, AZ 85355

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาชาลี
ฉายา :
กิตฺติโสภี
นามสกุล :
มีโชค
พรรษา : 9
วิทยฐานะ :
ป.ธ.3 พธ.บ. M.A.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสามัคคี
ต.ท่าสว่าง อ.เมือง
จ.สุรินทร์ 32000


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Phrasriratanamahadhatu 4735 N. Magnolia Ave.
Chicago, IL 60640 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาพิมล
ฉายา :
ญาณวิมโล
นามสกุล :
คำเครื่อง
พรรษา : 9
วิทยฐานะ :
ป.ธ.9 รป.บ. อ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปากน้ำภาษีเจริญ
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160


สังกัดวัดเมืองนอก
The Midwest Buddhist
Meditaition Center
29750 Ryan Rd.
Warren, MI 48092 USA

สถานภาพปัจจุบัน :

พระศรีญาณวิเทศ
เจ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกน รัฐมิชิแกน


ชื่อ : พระมหาสนิท
ฉายา : ฐานทตฺโต
นามสกุล :
ยืนศักดิ์
พรรษา : 9
วิทยฐานะ :
ป.ธ.5 M.A.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสระนิคม
ต.เวียง อ.ฝาง
จ.เชียงใหม่ 50110


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai Las Vegas
2117 Alta Dr.
Las Vegas, NV 89106 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา


ชื่อ : พระมหาขจร
ฉายา :
เขมาภิรโต
นามสกุล :
โพธิ์กระสังข
พรรษา : 8
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 พธ.บ. MA
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอุโมง
ต.สุเทพ
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระนิรันดร
ฉายา : จิรฏฺฐิโก
นามสกุล :
สีหะนาม
พรรษา : 8
วิทยฐานะ :
พธ.บ. MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเพลง
ซอยภาณุรังษี ถนนจรัลสนิทวงศ์ 75
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai Lumbini-Nepal
East Zone, Lumbini, Nepal

ชื่อ : พระมหาอุดมศักดิ์
ฉายา :
จิตฺตโสภโณ
นามสกุล :
ตะละสายทอง
พรรษา : 7
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดทองศาลางาม
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Bodhivareerangsarith
14372 Hawest St.
Whittier, CA 90640 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาศรีนินทร์
ฉายา :
ติสฺสโร
นามสกุล :
ศรีแสน
พรรษา : 7
วิทยฐานะ :
ป.ธ.6 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดราชโอรสาราม
แขวงบางค้อ
เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Promkunaram
17212 W. Maryland Ave.
Waddell, AZ 85355

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระวิชาญ
ฉายา :
วิชฺชโย
นามสกุล :
พลเรไล
พรรษา : 7
วิทยฐานะ :
พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดวังสะพุงพัฒนาราม
ต.วังสะพุง
อ.วังสะพุง
จ.เลย


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Bodhivareerangsarith
14372 Hawest St.
Whittier, CA 90640 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาประเสริ
ฉายา : รตนวณฺโณ
นามสกุล :
รัตนวัน
พรรษา : 7
วิทยฐานะ :
ป.ธ.3 พธ.บ. ศศ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสุวรรณภูมิ
ต.ท่าพี่เลี้ยง
อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี 72000


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Mongkolratanaram
1911 Russell St.
Berkley, CA 94703 USA

ชื่อ : พระมหาวินัย
ฉายา :
วรเมธี
นามสกุล :
วงเวียน
พรรษา : 7
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 ศศ.บ.
อภิธรรมบัณฑิต

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเขาพุทธโคดม
ต.สุรศักดิ์
อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Dhammaratanaram
5233 E. 7th St.
Tucson, AZ 85711 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขาชื่อ : พระมหาทินกร
ฉายา :  ธีรธมฺโม
นามสกุล :
จันทร์แดง
พรรษา : 6
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดกำแพง
ต.บางเขน
อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Promkunaram
17212 W. Maryland Ave.
Waddell, AZ 85355

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาสมทรง
ฉายา :
ทสพโล
นามสกุล :
สิบพลกรัง
พรรษา : 6
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดทินกรนิมิตร
ต.สวนใหญ่
อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhananachat
8105 Linden Rd.
Del Valle, TX 78617 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา


ชื่อ : พระเด่นชัย
ฉายา :
อภิชโย
นามสกุล :
จินาวรณ์
พรรษา : 6
วิทยฐานะ :
พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร
แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ 10170


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai Munich Vesalius
8tr. 6 D-80999
Munich, Germany

ชื่อ : พระมหาไพโรจน์
ฉายา :
ฐานโรจโน
นามสกุล :
ยืนยง
พรรษา : 6
วิทยฐานะ :
พธ.บ. MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดใหม่เทพนิมิตร
แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhajakra Mongkolratanaram
139 W. 11th Ave.
Escondido, CA 92025 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา


ชื่อ : พระเจียน
ฉายา :
ติกฺขปญฺโญ
นามสกุล :
กันทะบุตร
พรรษา : 6
วิทยฐานะ :
ปว.ค. พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพันอ้น
ต.พระสิงห์
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Pasantidhama
(Chamton) Belgium

ชื่อ : พระมหาโชดก
ฉายา :
ญาณคุตฺโต
นามสกุล :
เทียมทัน
พรรษา : 6
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดหนองหงษ์
ต.สระแก้ว
อ.หนองหงส์
จ.บุรีรัมย์ 31240


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Somdej Phramaha Rajamangarajarn
309 E. Fairview Rd.
Bakersfield, CA 93307 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา


ชื่อ : พระมหามานัส
ฉายา :
รติวํโส
นามสกุล :
วงษ์เจริญ
พรรษา : 6
วิทยฐานะ :
ป.ธ.6 พธ.บ.

 

 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

ชื่อ : พระมหาวิชิต
ฉายา :
ปภสฺสโร
นามสกุล :
เอื้อทาน
พรรษา : 6
วิทยฐานะ :
ป.ธ.3 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Promkunaram
17212 W. Maryland Ave.
Waddell, AZ 85355

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาสมชาย
ฉายา :
กิตฺติปญฺโญ
นามสกุล :
จันทร์หอม
พรรษา : 5
วิทยฐานะ :
ป.ธ.6 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอุดมรังสี
แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม
กรุงเทพฯ 10160


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai Munich Vesalius
8tr. 6 D-80999
Munich, Germany

ชื่อ : พระมหาไพศาล
ฉายา : จนฺทสิริ
นามสกุล :
สุดจันทึก
พรรษา : 5
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 พธ.บ. MA

 สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Mongkolratanaram
1911 Russell St.
Berkley, CA 94703 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหานนทชาติ
ฉายา :
นนฺทจิตฺโต
นามสกุล :
ชาวดง
พรรษา : 5
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดนาคปรก
แขวงปากคลองภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddha Samakkee
Christ Church New Zeland

ชื่อ : พระอารีย์
ฉายา :
อกิญฺจโน
นามสกุล :
ศรีบูรธรรม
พรรษา : 4
วิทยฐานะ :
ร.บ. (จุฬาฯ)

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสองพี่น้อง
ต.แพรกศรีราชา
อ.สรรคบุรี
จ.ชัยนาท


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai DC
13440 Layhill Rd.
Silver Spring, MD 20906 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา


ชื่อ : พระมหาวสันต์
ฉายา :
 รตนญาโณ
นามสกุล :
แสงผึ้ง
พรรษา : 4
วิทยฐานะ :
ป.ธ.5 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai LA
8225 Coldwater Canyon Ave. N.Hollywood,CA 91605-1198 USA

สถานภาพปัจจุบัน

พระสิทธิธรรมวิเทศ
เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม เกาะกวม

ชื่อ : พระมหาวิชัย
ฉายา :
ชยวุฑฺโฒ
นามสกุล :
ศรีหามาตร
พรรษา : 4
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสันติธรรมาราม
แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10800


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Srinagarintravararam
Buddhistisches Zentrum IM Grund 7, Ch-5014,
Gretzenbach, Switzerland

 

 

 

ข้อมูลพระธรรมทูตท่านใดผิดพลาด-คลาดเคลื่อน กรุณาแจ้งให้ทางบรรณาธิการทราบ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 5 ธันวาคม 255
7

 


WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE  LAS VEGAS NEVADA 89121 U.S.A. PHONE 702-384-2264