พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 4

 

เริ่มโครงการอบรม  วันที่ 31 มีนาคม  พ.ศ.2541
สิ้นสุดโครงการ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2541

จำนวนพระธรรมทูตที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 53 รูป

และต่อไปนี้ คือภาพและประวัติของพระธรรมทูตเหล่านั้น

 

 


 

ชื่อ : พระครูวิจิตรบุญสาร
นามสกุล :
เรืองฤทธิ์
อายุ : 57
พรรษา : 37
วิทยฐานะ : 
น.ธ.เอก ม.6

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดผาสุการาม
ต.หนองข้างคอก
อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20140


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddharam
143-145 Madison St., NE.
Albuqueque, NM 87108 USA

สถานภาพปัจจุบัน
สังกัดวัดพุทธภาวนา เมืองลาสเวกัส
รัฐเนวาด้า สหรัฐอเมริกา

ชื่อ : พระวิรัตน์
ฉายา :
วิรตโน
นามสกุล :
เมืองคล้าย
อายุ : 50
พรรษา : 28
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก ศษ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดธาน้ำไหล
ต.เลม็ด
อ.ไชยา
จ.สุราษฎร์ธานี 84110


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhapanya
1577 College Ave.
Pomona,CA 91767 USA


ชื่อ : พระมหาบาง
ฉายา :
เขมานนฺโท
นามสกุล :
สิมพลี
อายุ : 48
พรรษา : 27
วิทยฐานะ :
ป.ธ.5 Ph.D.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพุทธปัญญา
ต.บางเขน
อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000


สังกัดวัดเมืองนอก

Wat Buddhadhamma
8910 S. Kingery Hwy.
Hinsdale, IL

ชื่อ : พระมหาดิเรก
ฉายา :
พุทฺธยานนฺโท
นามสกุล :
ศักดิ์สิทธิ์
อายุ : 46
พรรษา : 26
วิทยฐานะ :
ป.ธ.6 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดแพร่แสงเทียน
ต.แม่ยางฮ่อ
อ.ร้องกวาง
จ.แพร่ 54140


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhayanantaram
5320 Kell Lane
Las Vegas, NV 89110 USA

ชื่อ : พระมหาสุพจน์
ฉายา :
สจฺจญาโณ
นามสกุล :
ผลพิทักษ์ศิริ
อายุ : 44
พรรษา : 23
วิทยฐานะ : ป.ธ.8

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง
ต.บ่อทอง
อ.บ่อทอง
จ.ชลบุรี 21107

ชื่อ : พระมหาบุญช่วย
ฉายา :
ปญฺญาวชิโร
นามสกุล :
สุวงษ์โพธิ์
อายุ : 43
พรรษา : 22
วิทยฐานะ :  
ป.ธ.4 อภิธรรมบัณฑิต

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดบางยี่ขัน
แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhananachat
8105 Linden Rd.
Del Valle, TX 78617 USA

ชื่อ : พระฉลาด
ฉายา :
ธมฺมธีโร
นามสกุล :
ยิ้มสมบูรณ์
อายุ : 41
พรรษา : 20
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระพิเรนทร์
แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai Buddharama-Brisbane 1 Paradise Rd. Forest Dale, Queenland, Australia 4118

ชื่อ : พระมหาแวง
ฉายา :
วรสุวณฺโณ
นามสกุล :
ทองสง่า
อายุ : 36
พรรษา : 15
วิทยฐานะ :
ป.ธ.7 Ph.D.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดวรจรรยาวาส
แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai DC
13440 Layhill Rd.
Silver Spring, MD 20906 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขาชื่อ : พระมหาบุญตา
ฉายา :
กิตฺติวณฺโณ
นามสกุล :
ศรีท่าลาด
อายุ : 35
พรรษา : 15
วิทยฐานะ :
ป.ธ.7 MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสุทัศนเทพวราราม
แขวงราชบพิธ
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Mongkolratanaram
1911 Russell St.
Berkley, CA 94703 USA

สถานภาพปัจจุบัน :
เจ้าอาวาสวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม
เมืองเอสคอนเดโด้
รัฐแคลิฟอร์เนีย
USA.

ชื่อ : พระนิคม
ฉายา :
วรธมฺโม
นามสกุล :
พูลศรี
อายุ : 46
พรรษา : 15
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก ศศ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดโคนอน
แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ


สังกัดวัดเมืองนอก

Wat Buddhadhammo
24935 Atwood Ave.
Moreno Valley, CA 92553 USA

สถานภาพปัจจุบัน
พระครูสังฆรักษ์นิคม วรธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดพุทธธัมโม
เมืองโมรีโน่ แวลเล่ย์
รัฐแคลิฟอร์เนีย USA.ชื่อ : พระมหาเจริญ
ฉายา :
วทฺฒนปญฺโญ
นามสกุล :
แก้วรัตน์
อายุ : 34
พรรษา : 14
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 พธ.บ. อ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบฯ
กรุงเทพฯ 10100


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhavas
6007 Spindle Dr.
Houston, TX 77086 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาสมท่อน
ฉายา :
นนฺทธมฺโม
นามสกุล :
นุสนธิ์
อายุ : 36
พรรษา : 14
วิทยฐานะ :
ป.ธ.3 พธ.บ. อ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดลุ่มเจริญศรัทธา
แขวงยานนาวา
เขตสาธร
กรุงเทพฯ 10120


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Phrasriratanaram
890 Linsay lane
Florissant, MO 63031 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระธีรนงค์
ฉายา :
กลฺยาณธมฺโม
นามสกุล :
คุตะนนท์
อายุ : 35
พรรษา : 14
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดนาคปรก
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddharangsri
15200 SW. 240 St.
Miami, FL 33032 USA

ชื่อ : พระสมศักดิ์
ฉายา :
โสรโท
นามสกุล :
วิลัย
อายุ : 35
พรรษา : 14
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
สำนักวิปัสสนาวิเวกอาศรม
ต.บ้านสวน
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhapanya
1577 College Ave.
Pomona,CA 91767 USA

สถานภาพปัจจุบัน

พระครูภาวนาวราลังการ วิ.
วัดภัททันตะอาสภาราม
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

ชื่อ : พระมหาสนอง
ฉายา :
สุนนฺโท
นามสกุล :
ชูชื่น
อายุ : 36
พรรษา : 14
วิทยฐานะ :
ป.ธ.5 MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
แขงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai LA
8225 Coldwater Canyon Ave. N.Hollywood,CA 91605-1198 USA

สถานภาพปัจจุบัน  : ลาสิกขา

ชื่อ : พระครูมงคล
ฉายา :
คนฺธสีโล
นามสกุล :
วงศ์หน่อแก้ว
อายุ : 46
พรรษา : 13
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก ม.ศ.3

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดแม่แรม
ต.แม่แรม
อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่ 50180


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhamongkolnimit
320 Louisiana Blvd. SE. Albuqueque, NM 87108-3138 USA


ชื่อ : พระอุดม
ฉายา :
อุตมธมฺโม
นามสกุล :
ประสมพันธ์
อายุ : 33
พรรษา : 13
วิทยฐานะ :
Ph.D.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมงคลวราราม
แขวงบางค้อ
เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhanusorn
36054 Niles Blvd.
Fremont, CA 94536 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาทองจันทร์
ฉายา :
สุวํโส
นามสกุล :
สุวงศ์
อายุ : 32
พรรษา : 12
วิทยฐานะ :
ป.ธ.5 MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดภคินีนาถ
แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhayanantaram
5320 Kell Lane
Las Vegas, NV 89110 USA

สถานภาพปัจจุบัน :
พระครูสิริสุวรรณวิเทศ
เจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติ
เมืองลาสเวกัส รัฐเนวาด้า

ชื่อ : พระมหาธนกร
ฉายา :
อภิปญฺโญ
นามสกุล :
กมลสิทธิ์
อายุ : 33
พรรษา : 12
วิทยฐานะ :  
ป.ธ.5 MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดใหญ่ศรีสุพรรณ
แขวงหิรัญรูจี
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Mongkolratanaram
1911 Russell St.
Berkley, CA 94703 USA

สถานภาพปัจจุบัน  : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาสมัคร
ฉายา :
สมคฺโค
นามสกุล :
งามแสง
อายุ : 33
พรรษา : 12
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 ศน.บ. อ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปากน้ำภาษีเจริญ
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160สังกัดวัดเมืองนอก
The Midwest Buddhist
Meditaition Center
29750 Ryan Rd.
Warren, MI 48092 USA

สถานภาพปัจจุบัน :
พระวิเทศวิสุทธิคุณ

เจ้าอาวาสวัดปากน้ำอเมริกา
เมืองฮิวเบอร์ไฮนส์
รัฐโอไฮโอ้ USA.


ชื่อ : พระมหาชัยวัฒน์
ฉายา :
รตนชาโต
นามสกุล :
โมฬีชาติ
อายุ : 32
พรรษา : 12
วิทยฐานะ :
ป.ธ.3 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดบ้านเป้า
ต.เหล่าเสือโก้ก
อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 34000


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddharangsri
15200 SW. 240 St.
Miami, FL 33032 USA

สถานภาพปัจจุบัน : มรณภาพ

ชื่อ : พระมหาวิศิษฐ์
ฉายา :
ธีรวํโส
นามสกุล :
กลีบม่วง
อายุ : 31
พรรษา : 11
วิทยฐานะ :
ป.ธ.9 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสามัคคี
ต.ท่าสว่าง
อ.เมือง
จ.สุรินทร์ 32000


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Phrasriratanamahadhatu
4735 N. Magnolia Ave.
Chicago, IL 60640 USA

ชื่อ : พระมหาโอรส
ฉายา :
ชิโนรโส
นามสกุล :
นารีคำ
อายุ : 32
พรรษา : 11
วิทยฐานะ :
ป.ธ.6 พธ.บ. MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดจักรวรรดิราชาวาส
แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ 10100


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Dhammaram
7059 W. 75th St.
Chicago, IL 60638 USA

ชื่อ : พระมหาไพสิทธิ์
ฉายา :
ธมฺมรโส
นามสกุล :
สัตยาวุธ
อายุ : 38
พรรษา : 11
วิทยฐานะ :
ป.ธ.3 พธ.บ. ศศ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปุรณาวาส
แขวงศาลาธรรสพน์
เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ 10170


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddharam
Torsbrveagen 42 13900
Varmdo, Sweden


ชื่อ : พระมหาวรจักร
ฉายา :
ธีรปญฺโญ
นามสกุล :
เข็มเพ็ชร์)
อายุ : 32
พรรษา : 11
วิทยฐานะ :
ป.ธ.3 พธ.บ. MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดกาญจนสิงหาสน์
แขวงคลองชักพระ
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhavararam
4801 Julian St.
Denver, CO 80211 USA

สถานภาพปัจจุบัน  : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาวีระเวส
ฉายา :
สุวีโร
นามสกุล :
พาเจริญ
อายุ : 30
พรรษา : 10
วิทยฐานะ :
ป.ธ.7 พธ.บ. อ.ม.

 

 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพิชยญาติการาม
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10160

สถานภาพปัจจุบัน
พระราชปัญญารังษี
เจ้าอาวาสวัดชิโนรสาราม กรุงเทพฯ

ชื่อ : พระมหามงคล
ฉายา :
สิริมงฺคโล
นามสกุล :
สิทธิวะ
อายุ : 30
พรรษา : 10
วิทยฐานะ :
ป.ธ.6 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอินทรวิหาร
แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Chansrisamakkitham
527 S. Hunter St.
Stockton, CA 95203 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาปสัณห์
ฉายา :
ปิยธมฺโม
นามสกุล :
มาลีหวล
อายุ : 29
พรรษา : 10
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4

 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาพฤฒาราม
แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

สถานภาพปัจจุบัน
พระครูปิยธรรมวิเทศ

เจ้าอาวาสวัดพระมหาชนก
เมืองแอตแลนต้า รัฐจอร์เจีย USA.


ชื่อ : พระมหาบัวสาย
ฉายา :
ปญฺญาวชิโร
นามสกุล :
ขนเปี้ยม
อายุ : 30
พรรษา : 10
วิทยฐานะ :
ป.ธ.3 พธ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดละหาร
ต.โสนลอย
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhavararam
4801 Julian St.
Denver, CO 80211 USA

สถานภาพปัจจุบัน :
เจ้าอาวาสวัดมหาพุทธภูมิ
เมืองซานตาโรซ่า
รัฐแคลิฟอร์เนีย
USA.

ชื่อ : พระมหาบุญชน
ฉายา :
จิรวฑฺฒโน
นามสกุล :
ชุมภู
อายุ : 32
พรรษา : 10
วิทยฐานะ :
ป.ธ.3 ศน.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก
อ.ป่าซาง
จ.ลำพูน 51120


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Dhammagunaram
644 E. 1000 N.
Layton, UT 84041 USA

สถานภาพปัจจุบัน :  ลาสิกขา


ชื่อ : พระเดโช
ฉายา :
 ทีปวํโส
นามสกุล :
ทองอาบ
อายุ : 31
พรรษา : 10
วิทยฐานะ :
พธ.บ. MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดหลักร้อย
ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhayanantaram
5320 Kell Lane
Las Vegas, NV 89110 USA

สถานภาพปัจจุบัน :  ลาสิกขา

ชื่อ : พระสมบูรณ์
ฉายา
:
นาถปญฺโญ
นามสกุล :
ใจเย็น
อายุ : 30
พรรษา : 10
วิทยฐานะ :
พ.ธ.บ. MA

 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดทองสุทธาราม
แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

สถานภาพปัจจุบัน :  ลาสิกขา


ชื่อ : พระจรัญ
ฉายา :
อรญฺญธมฺโม
นามสกุล :
ศรีใจ
อายุ : 30
พรรษา : 10
วิทยฐานะ :
ปว.ช.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดชลประทานรังสฤษฎิ์
ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhapanya
1577 College Ave.
Pomona,
CA 91767 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระปฐม
ฉายา :
มหพฺพโล
นามสกุล :
มหาเมฆ
อายุ : 38
พรรษา : 10
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก ศศ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

สังกัดวัดเมืองนอก
Dhammakaya International Meditation Center
801 E. Foothill Blvd.
Azusa, CA 91702 USA

ชื่อ : พระมหาไกรวุฒิ
ฉายา :
อริยญาโณ
นามสกุล :
พลศรี
อายุ : 30
พรรษา : 9
วิทยฐานะ :
ป.ธ.6 พธ.บ. MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดคลองคุ แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Mongkolratanaram
5306 Plam River Rd.
Tampa, FL 33619 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาดำรง
ฉายา :
ธีรปญฺโญ
นามสกุล :
พลศรี
อายุ : 30
พรรษา : 9
วิทยฐานะ :
ป.ธ.6 พธ.บ. MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดคลองคุ แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Mongkolratanaram
5306 Plam River Rd.
Tampa, FL 33619 USA

ชื่อ : พระมหามนตรี
ฉายา :
ชินปญฺโญ
นามสกุล :
นาควิเชตร์
อายุ : 30
พรรษา : 9
วิทยฐานะ :
ป.ธ.3 ม.6

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระพิเรนทร์
แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thammabhavana
738 72nd Ave.
Anchorage, AK 99518 USA

สถานภาพปัจจุบัน :  ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาวรชัย
ฉายา :
วรเมธี
นามสกุล :
กลึงโพธิ์
อายุ : 30
พรรษา : 9
วิทยฐานะ :
ป.ธ.3 พธ.บ. อ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดชำนิหัตถการ
แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai DC
13440 Layhill Rd.
Silver Spring, MD 20906 USA

ชื่อ : พระจันดี
ฉายา :
ฐิตปญฺโ
นามสกุล :
อภัยสม
อายุ : 29
พรรษา : 9
วิทยฐานะ :
พธ.บ. MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดทองสุทธาราม
แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhanusorn
36054 Niles Blvd.
Fremont, CA 94536 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาสุธี
ฉายา :
สุธีโร
นามสกุล :
อินทะใจ
อายุ : 29
พรรษา : 9
วิทยฐานะ :
ป.ธ.6 พธ.บ. MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดกันตทาราม
แขวงตลาดพลู
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhavararam
4801 Julian St.
Denver, CO 80211 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา


ชื่อ : พระมหาอนุศักดิ์
ฉายา :
จนฺทสีโล
นามสกุล :
จันทร์โอ
อายุ : 28
พรรษา : 8
วิทยฐานะ :
ป.ธ.7 ศน.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดราชโอรสาราม
แขวงบางค้อ
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhavihara
Steinkirchener Str. 17 13435
Berlin-Wittennau Germany

ชื่อ : พระมหาลินทอง
ฉายา :
อุตฺตมญาโณ
นามสกุล :
คำมา
อายุ : 28
พรรษา : 7
วิทยฐานะ :
ป.ธ.6 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดศาลาลอย
ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000


สังกัดวัดเมืองนอก
The Midwest Buddhist Meditaition Center
29750 Ryan Rd.
Warren, MI 48092 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขาชื่อ : พระมหาชาติชาย
ฉายา :
อภิชาโต
นามสกุล :
ธิลาว
อายุ : 28
พรรษา : 8
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระพุทธบาทตากผ้า
ต.มะกอก
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Dhammagunaram
644 E. 1000 N.
Layton, UT 84041 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาจันทดิษฐ์
ฉายา :
จนฺทปญฺโญ
นามสกุล :
มีมาตร
อายุ : 26
พรรษา : 6
วิทยฐานะ :
ป.ธ.6 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเบญจมบพิตร
แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Srinagarindravararam Buddhistches Zenrtum, IM Grund 7, CH-5014
Gretxenbach, Switzerland


ชื่อ : พระมหาเรืองฤทธิ์
ฉายา :
สมิทฺธิญาโณ
นามสกุล :
ไทยแท้
อายุ : 27
พรรษา : 6
วิทยฐานะ :
ป.ธ.5 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอัมพวัน
แขวงนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai DC
13440 Layhill Rd.
Silver Spring, MD 20906 USA

ชื่อ : พระมหาสุทธิพงศ
ฉายา :
 วิสุทฺธิเมธี
นามสกุล :
สนั่นเอื้อ
อายุ : 28
พรรษา : 6
วิทยฐานะ :
ป.ธ.3 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhanusorn
36054 Niles Blvd.
Fremont, CA 94536 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา


ชื่อ : พระมหาบุญถิ่น
ฉายา :
ธมฺมธีโร
นามสกุล :
วาปีเส
อายุ : 25
พรรษา : 5
วิทยฐานะ :
ป.ธ.6 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดบางบำหรุ
แขวงบางบำหรุ
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhavararam
4801 Julian St.
Denver, CO 80211 USA

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาวรพจน์
ฉายา :
จิตฺตวโร
นามสกุล :
ศรีนา
อายุ : 26
พรรษา : 5
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สังกัดวัดเมืองนอก
The Buddhapadipa Temple
14 Calone Rd. Wimbledon
Lomdon SW19 5HG England

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา


ชื่อ : พระมหาประเวส
ฉายา :
ธีรปญฺโญ
นามสกุล :
ทูลตะขบ
อายุ : 25
พรรษา : 5
วิทยฐานะ :
ป.ธ.5 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพรหมวงศาราม
แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhi Chino Hills
2948 Chino Hills Pkwy.
Chino Hills, CA 91709

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาวรินทร์
ฉายา :
 ธนญฺชโย
นามสกุล :
ยูงรัมย์
อายุ : 25
พรรษา : 4
วิทยฐานะ :
ป.ธ.6 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดบางนาใน
แขวงบางนา
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Phrasriratanamahadhatu
4735 N. Magnolia Ave.
Chicago, IL 60640 USA

ชื่อ : พระมหาบุญเสริฐ
ฉายา :
สิริปญฺโญ
นามสกุล :
ประยงค์สุข
อายุ : 25
พรรษา : 5
วิทยฐานะ :
ป.ธ.3 พธ.บ.

 

สังกัดวัดเมืองไทย
สำนักวิปัสสนาวิเวกอาศรม
ต.บ้านสวน
อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000

สถานภาพปัจจุบัน : ลาสิกขา

ชื่อ : พระสมบูรณ์
ฉายา :
จตฺตมโล
นามสกุล :
สุพรรณวัฒนกุล
อายุ : 29
พรรษา : 4
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก ภ.ม.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
แขงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhapanya
1577 College Ave.
Pomona,CA 91767 USA


ชื่อ : พระผจญ
ฉายา :
เถรธมฺโม
นามสกุล :
นิลแพทย์
อายุ : 37
พรรษา : 4
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก ศศ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระธรรมกาย
ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120


สังกัดวัดเมืองนอก
Dhammakaya International Meditation Center
801 E. Foothill Blvd.
Azusa, CA 91702 USA

 

 

 

 

ข้อมูลพระธรรมทูตท่านใดผิดพลาด-คลาดเคลื่อน กรุณาแจ้งให้ทางบรรณาธิการทราบ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 5 ธันวาคม 255
7

 


WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE  LAS VEGAS NEVADA 89121 U.S.A. PHONE 702-384-2264