พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 3

 

เริ่มโครงการอบรม  วันที่ 1 เมษายน  พ.ศ.2540
สิ้นสุดโครงการ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2540

จำนวนพระธรรมทูตที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 72 รูป

และต่อไปนี้คือภาพและประวัติของพระธรรมทูตเหล่านั้น

 


 

ชื่อ : พระครูปริยัตยานุกูล
ฉายา :
 จิรธมฺโม
นามสกุล :
สงพัฒน์แก้ว
อายุ : 60
พรรษา : 37
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก ป.7

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดไตรมิตรวราราม
ต.แหลมฟ้าผ่า
อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Pasamakki
RT. 2 Box 130 C.
Killeen, TX 76542 USA

ชื่อ : พระอธิการทอง
ฉายา :
อาภากโร
นามสกุล :
อายุ : 58
พรรษา : 36
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสนาม
ต.วัดชลอ
อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี 11130

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Vajiradhammapradip
75 California Rd.
Mount Vernon, NY 10552 USA


ชื่อ : พระครูอุดมธรรมพิลาส (อินทร์)
ฉายา :
อนุตฺตโร
นามสกุล :
คนธสิงห์
อายุ : 56
พรรษา : 35
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก ม.3

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสันป่าตึง
ต.สันป่ายาง
อ.แม่แตง
จ.เชียงใหม่ 50330

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Dhammagunaram
644 E. 1000 N.
Layton, UT 84041 USA

สถานภาพปัจจุบัน
มรณภาพ พ.ศ.2546

ชื่อ : พระครูวินัยธรบุญมี
ฉายา :
จนฺทูปโม
นามสกุล :
 ดวงดี
อายุ : 56
พรรษา : 35
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก
 

สังกัดวัดเมืองไทย
18 ม.4
ต.เมืองหลวง
อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 65000


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai Los Angeles
8225 Coldwater Canyon Ave. N.Hollywood,CA 91605-1198 USA

ชื่อ : พระจรัญ
ฉายา :
ฐิตธมฺโม
นามสกุล :
สุทธิ
อายุ : 52
พรรษา : 30
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก BA (จบ Ph.D.)


สังกัดวัดเมืองไทย

วัดดอนยานนาวา
แขวงยานนาวา
เขตสาธร กรุงเทพฯ


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhamonthol
34550 Orange St.
Lake Elsinore, CA 92530 USA

ชื่อ : พระมหาบุญธรรม
ฉายา :
สุจิตฺโต
นามสกุล :
พิทธยานันท์
อายุ : 52
พรรษา : 26
วิทยฐานะ :
ป.ธ.3 Ph.D.
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดชำนิหัตถการ
แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhi Chino Hills
2948 Chino Hills Pkwy.
Chino Hills, CA 91709

ชื่อ : พระมหาจรัญ
ฉายา :
จิรฏฺฐิติโก
นามสกุล :
ราชวงศ์
อายุ : 46
พรรษา : 26
วิทยฐานะ :
ป.ธ.3 พธ.บ.

 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สถานภาพปัจจุบัน
เจ้าอาวาสวัดไตรรัตน์
เมืองทูซอน อริโซน่า

ชื่อ : พระดา
ฉายา :
สมฺมาคโต
นามสกุล :
นิลพันธุ์
อายุ : 46
พรรษา : 26
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดธาตุโข่ง
ต.หนองหาน
อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 42230

ชื่อ : พระมหาปัญญา
ฉายา :
อุปสโม
นามสกุล :
จันลอย
อายุ : 45
พรรษา : 25
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4  ศษ.บ.
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม
ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Promkunaram
17212 W. Maryland Ave.
Waddell, AZ 85355 USA

ชื่อ : พระมหาธนิต
ฉายา :
ธมฺมปาโล
นามสกุล :
กุลสิงห์
อายุ : 48
พรรษา : 25
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4


สังกัดวัดเมืองไทย

วัดม่วง
ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Dhammabhavana
738 72nd Ave.
Anchorage, AK 99518 USA

ชื่อ : พระปริธรรม
ฉายา :
ปสนฺนจิตฺโต
นามสกุล :
โตสูงเนิน
อายุ : 42
พรรษา : 21
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก พ.ม.
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดห้วยพรม
ต.อุดมทรัพย์
กิ่ง อ.วังน้ำเขียว
จ.นครราชสีมา 30370


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Dhammabhavana
738 72nd Ave.
Anchorage, AK 99518 USA

ชื่อ : พระมหานัด
ฉายา :
ธมฺมาวุโธ
นามสกุล :
รามรินทร์
อายุ : 50
พรรษา : 18
วิทยฐานะ :
ป.ธ.6 Ph.D.


 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดบุญศรีมุนีกรณ์
แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Srisudhdaram Jermany

ชื่อ : พระสมชาย
ฉายา :
สมจิตฺโต
นามสกุล :
นาคทองเจือ
อายุ : 39
พรรษา : 18
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก

 


สังกัดวัดเมืองไทย

วัดลาดพร้าว
แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

ชื่อ : พระมหาดำรง
ฉายา :
สิริคุตฺโต
นามสกุล :
ทองอั๋น
อายุ : 39
พรรษา : 18
วิทยฐานะ :
ป.ธ.6 MA


สังกัดวัดเมืองไทย

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10160

ชื่อ : พระครูปลัดจรัญ
ฉายา :
สิริทตฺโต
นามสกุล :
เนตรภิรมย์
อายุ : 38
พรรษา : 17
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก

สังกัดวัดเมืองไทย

วัดประสาทบุญญาวาส
แขวงวชิระ เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Visalia
948 N. Leslie St
Visalia, CA 93291 USA

ชื่อ : พระทวี
ฉายา :
เตชวโร
นามสกุล :
เลิศสุวรรณ
อายุ : 37
พรรษา : 15
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก อภิธรรมบัณฑิต


สังกัดวัดเมืองไทย

วัดกลาง
ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า
จ.สุพรรณบุรี 72150


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhananachat
8105 Linden Rd.
Del Valle, TX 78617 USA


ชื่อ : พระมหาสมชาย
ฉายา : ธมฺมวโร
นามสกุล : มะลิซ้อน
อายุ : 37
พรรษา : 15
วิทยฐานะ :
ป.ธ.5 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
ต.มหาชัย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thammabhavana
738 72nd Ave.
Anchorage, AK 99518 USA

สถานภาพปัจจุบัน ลาสิกขา

ชื่อ : พระคำผอง
ฉายา : อาภากโร
นามสกุล : เดชคำภู
อายุ : 36
พรรษา : 15
วิทยฐานะ :
ศษ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอนงคาราม
แขวงสมเด็จ
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

 

ชื่อ : พระสุวรรณ
ฉายา :
กิตฺติชโย
นามสกุล :
ไชยบัวแดง
อายุ : 35
พรรษา : 15
วิทยฐานะ :
พธ.บ.


สังกัดวัดเมืองไทย

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ชื่อ : พระเกรียงศักดิ์
ฉายา :
วรปญฺโญ
นามสกุล :
วัดสาย
อายุ : 34
พรรษา : 14
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก ม.6

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดลำนารายณ์
ต.ลำนารายณ์
อ.ไชยบาดาล จ.ลพบุรี 15130


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Phothijatiyaram
19 A. Jalan Muraffer Sharp Assamrumbang, 3400 Taiping
Perak Malaysia

ชื่อ : พระอธิการปราโมช
ฉายา :
อธิปญฺโญ
นามสกุล :
แจะรัมย์
อายุ : 36
พรรษา : 13
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก  MA
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเชิงผา
ต.กลางดง
อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai DC
13440 Layhill Rd.
Silver Spring, MD 20906 USA

ชื่อ : พระทองดำ
ฉายา :
ขนฺติโก
นามสกุล :
อินทะเนน
อายุ : 35
พรรษา : 12
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสมอราย ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Promkunaram
17212 W. Maryland Ave.
Waddell, AZ 85355


สถานภาพปัจจุบัน
ลาสิกขา

ชื่อ : พระสุรพันธ์
ฉายา : อธิปญฺโญ
นามสกุล :
ยิ้มชัยประเสริฐ
อายุ : 35
พรรษา : 12
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก ป.ว.ส.
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดลาดพร้าว
แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhamonthol
34550 Orange St.
Lake Elsinore, CA 92530 USA

ชื่อ : พระวิเชียร
ฉายา :
ยุตฺติโก
นามสกุล :
สุขแสงประเสริฐ
อายุ : 34
พรรษา : 12
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดลาดพร้าว
แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhamonthol
34550 Orange St.
Lake Elsinore, CA 92530 USA

สถานภาพปัจจุบัน
มรณภาพแล้วชื่อ : พระสง่า
ฉายา :
กตปุญฺโญ
นามสกุล :
มีบุญ
อายุ : 32
พรรษา : 12
วิทยฐานะ :
พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดน้อยนพคุณ
ถ.นครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhajakramongkolvararam 872-A Second St.
Pearl City, HI 96782 USA

สถานภาพปัจจุบัน
เจ้าอาวาส วัดพุทธจักรมงคลวราราม ฮาวาย สหรัฐอเมริกา

ชื่อ : พระมหาสาธิต
ฉายา :
อิทฺธิวิชฺโช
นามสกุล :
เสมารัมย์
อายุ : 33
พรรษา : 11
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 พธ.บ.
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสร้อยทอง
แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhananachat
8105 Linden Rd.
Del Valle, TX 78617 USA

ชื่อ : พระมหาคณิษฏ์
ฉายา :
ปิยาภรโณ
นามสกุล :
โอไฮ้
อายุ : 33
พรรษา : 11
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 MA
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Visalia
948 N. Leslie St.
Visalia, CA 93291 USA

ชื่อ : พระไสว
ฉายา :
สิริภทฺโท
นามสกุล :
เอื้อมเก็บ
อายุ : 30
พรรษา : 11
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก ม.6
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดป่าเรไร
ต.นางรอง
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Visalia
948 N. Leslie St.
Visalia, CA 93291 USA
 

สถานภาพปัจจุบัน :
เจ้าอาวาสวัดไทย แอลพาโซ่
เมืองแอลพาโซ่ รัฐเท็กซัส

ชื่อ : พระมหาสุเทพ
ฉายา :
อริยวํโส
นามสกุล :
เรืองศรี
อายุ : 33
พรรษา : 11
วิทยฐานะ :
ป.ธ.3 พธ.บ.

 

 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดใหม่ยายแป้น
แขวงบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700

ชื่อ : พระยุทธภูมิ
ฉายา :
ญาณยุทฺโธ
นามสกุล :
มหศรีสุนทร
อายุ : 31
พรรษา : 10
วิทยฐานะ :
MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดนาคปรก
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160


สังกัดวัดเมืองนอก
The Midwest Buddhist
Meditaition Center
29750 Ryan Rd.
Warren, MI 48092 USA

สถานภาพปัจจุบัน ลาสิกขา


ชื่อ : พระมหาสมาน
ฉายา :
ถาวรจิตฺโต
นามสกุล : คำพา
อายุ : 31
พรรษา : 10
วิทยฐานะ :
ป.ธ.5 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดบางบำหรุ
แขวงบางบำหรุ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhanusorn
36054 Niles Blvd.
Fremont, CA 94536 USA

สถานภาพปัจจุบัน ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาเสมือน
ฉายา : ติฏฺฐคุโณ
นามสกุล : บุตรชา
อายุ : 30
พรรษา : 10
วิทยฐานะ :
ป.ธ.5 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอมรคีรี
แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhamongkolnimit
320 Louisiana Blvd. SE.
Albuqueque, NM 87108-3138 USA

สถานภาพปัจจุบัน ลาสิกขา


ชื่อ : พระมหาบัวทอง
ฉายา :
 พุทฺธโฆสโก
นามสกุล :
ชินอ้วน
อายุ : 58
พรรษา : 9
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดศรีบุญเรือง
ต.กุดป่อง
อ.เมือง จ.เลย 24000


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhayanantaram
5320 Kell Lane
Las Vegas, NV 89156 USA

ชื่อ : พระมหาสุภัทร
ฉายา :
สุภทฺโท
นามสกุล :
เขื่อนเพชร
อายุ : 30
พรรษา : 9
วิทยฐานะ :
ป.ธ.3

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระพุทธบาทตากผ้า
ต.มะกอก
อ.ป่าซาง
จ.ลำพูน 51120


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Dhammagunaram
644 E. 1000 N.
Layton, UT 84041 USA

ชื่อ : พระมหาณรงค์
ฉายา :
ญาณวีโร
นามสกุล :
ใส่แปง
อายุ : 30
พรรษา : 9
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 BA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระพุทธบาทตากผ้า
ต.มะกอก
อ.ป่าซาง
จ.ลำพูน 51120


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Dhammagunaram
644 E. 1000 N.
Layton, UT 84041 USA

สถานภาพปัจจุบัน ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาสมบัติ
ฉายา :
สุกฺกธมฺโม
นามสกุล :
วันชะเอม
อายุ : 30
พรรษา : 9
วิทยฐานะ :
ป.ธ.3 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอินทรวิหาร
แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai LA
8225 Coldwater Canyon Ave. N.Hollywood,
CA 91605-1198 USA


สถานภาพปัจจุบัน
เจ้าอาวาสวัดธรรมสุจิต
บิ๊กแบร์ รัฐแคลิฟอร์เนีย

ชื่อ : พระมหาแสน
ฉายา :
สุทฺธิเมธี
นามสกุล :
เต็มเขียว
อายุ : 30
พรรษา : 9
วิทยฐานะ :
ป.ธ.6 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปทุมสราราม
ต.เชิงดอย
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220


สังกัดวัดเมืองนอก
American Buddhist Meditation Temple
2580 Interlake Rd.
Bradley, CA 93429 USA

ชื่อ : พระมหาสุพจน์
ฉายา :
สิริทตฺโต
นามสกุล :
ศิริวุฒิ
อายุ : 30
พรรษา : 9
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสุทัศนเทพวราราม
แขวงราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 50200

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Mongkolratanaram
741 Mayflower Ave.
Fort Walton Beach, FL 32547 USA

สถานภาพปัจจุบัน ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาเอียด
ฉายา :
โชติปญฺโญ
นามสกุล :
เงียบกระโทก
อายุ : 30
พรรษา : 9
วิทยฐานะ :
ป.ธ.7 พธ.บ.

 

 


สังกัดวัดเมืองไทย

วัดนางนองวรวิหาร
แขวงบางค้อ
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ชื่อ : พระมหาดำรง
ฉายา :
สิริปญฺโญ
นามสกุล :
วงศ์แว่น
อายุ : 30
พรรษา : 9
วิทยฐานะ :
ป.ธ.5 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพรหมวงศาราม
แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhi Chino Hills
2948 Chino Hills Pkwy.
Chino Hills, CA 91709 USA

สถานภาพปัจจุบัน ลาสิกขาชื่อ : พระมหาพยอม
ฉายา :
สุทสฺสโน
นามสกุล :
สุพิศ
อายุ : 30
พรรษา : 9
วิทยฐานะ :
ป.ธ.7 ศน.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดราชโอรสาราม
แขวงบางค้อ
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhavihara
Steinkirchener Str. 17 13435
Berlin-Wittennau Germany

สถานภาพปัจจุบัน
เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหาร เยอรมันนี

ชื่อ : พระมหาจิตวิทย์
ฉายา :
ญาณรํสี
นามสกุล :
ละอองทอง
อายุ : 30
พรรษา : 8
วิทยฐานะ :
ป.ธ.6 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Phodhicetiyaram KG. China PDG. Kerbau,
Pendang 06750
Kedah, Malaysia

ชื่อ : พระมหาณรงค์
ฉายา :
อภิปญฺโญ
นามสกุล :
เสียงดี
อายุ : 28
พรรษา : 9
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดงูเหลือมใต้
ต.หนองงูเหลือม
อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 33110


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Promkunaram
17212 W. Maryland Ave. Waddell, AZ 85355

สถานภาพปัจจุบัน ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาวิชัย
ฉายา :
โชติปญฺโญ
นามสกุล :
บุญชาญ
อายุ : 33
พรรษา : 9
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 พธ.บ.
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสระเพลง
ต.ในเมือง
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Vajiradhammapradip
75 California Rd.
Mount Vernon, NY 10552 USA

ชื่อ : พระพยุงศักดิ์
ฉายา :
สตฺตินฺธโร
นามสกุล :
อักกะวิเนต
อายุ : 44
พรรษา : 8
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก ปริญญาตรี

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระธรรมกาย
ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 10120


สังกัดวัดเมืองนอก
Dhammakaya International Meditation Center
801 E. Foothill Blvd.
Azusa, CA 91702 USA

ชื่อ : พระชัยพร
ฉายา :
ยสชาโต
นามสกุล :
มีศรีสวัสดิ์
อายุ : 36
พรรษา : 8
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก ม.6


สังกัดวัดเมืองไทย

วัดสันติธรรมาราม
แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Lao Buddharam
726 44 St.
San Diago, CA USA

สถานภาพปัจจุบัน ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาบุญเลิศ
ฉายา :
กิตฺติเวที
นามสกุล :
ยองเพชร
อายุ : 30
พรรษา : 8
วิทยฐานะ :
ป.ธ.7 MA
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดจักรวรรดิราชาวาส
แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Dhammaram
7059 W. 75th St.
Chicago, IL 60638 USA

ชื่อ : พระมหาจรูญ
ฉายา : อธิวโร
นามสกุล :
สิงห์สาธร
อายุ : 28
พรรษา : 8
วิทยฐานะ :
ป.ธ.9

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสวัสดิวารีสีมาราม
แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddharam
143-145 Madison St., NE. Albuqueque, NM 87108 USA

สถานภาพปัจจุบัน ลาสิกขาชื่อ : พระมหาคำเครื่อง
ฉายา :
ฐานวโร
นามสกุล :
มหาฤทธิ์
อายุ : 30
พรรษา : 7
วิทยฐานะ :
ป.ธ.7 MA

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Promkunaram
17212 W. Maryland Ave. Waddell, AZ 85355

สถานภาพปัจจุบัน ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาสมพร
ฉายา :
ขนฺติธโร
นามสกุล :
ประกอบดี
อายุ : 29
พรรษา : 7
วิทยฐานะ :
ป.ธ.3 MA


สังกัดวัดเมืองไทย

วัดนาคกลางวรวหาร
แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Phrasriratanamahadhatu
4735 N. Magnolia Ave.
Chicago, IL 60640 USA

สถานภาพปัจจุบัน ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาพุทธจักร
ฉายา :
พุทฺธิสาโร
นามสกุล :
สิทธิ
อายุ : 28
พรรษา : 7
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4  MA
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดไชยทิศ
แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai DC
13440 Layhill Rd.
Silver Spring, MD 20906 USA

สถานภาพปัจจุบัน ลาสิกขา

ชื่อ : พระจำรูญ
ฉายา :
สมจิตฺโต
นามสกุล :
ทัศสุรินทร์
อายุ : 29
พรรษา : 8
วิทยฐานะ :
พธ.บ.
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดยางสุทธาราม
แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Promkunaram
17212 W. Maryland Ave.
Waddell, AZ 85355 USA

สถานภาพปัจจุบัน ลาสิกขา

ชื่อ : พระปรัชญา
ฉายา :
โสตฺถิชญฺโญ
นามสกุล :
โสตถิโยธิน
อายุ : 28
พรรษา : 7
วิทยฐานะ :
น.ธ.เอก
วิทยาศาสตร์บัณฑิต

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระธรรมกาย
ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 10120


สังกัดวัดเมืองนอก
Dhammakaya International Meditation Center
801 E. Foothill Blvd.
Azusa, CA 91702 USA

ชื่อ : พระมหาสมาน
ฉายา :
 เมธาวี
นามสกุล :
จันทะนามศรี
อายุ : 29
พรรษา : 6
วิทยฐานะ :
ป.ธ.6 MA
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพรหมวงศาราม
แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thai DC
13440 Layhill Rd.
Silver Spring, MD 20906

สถานภาพปัจจุบัน ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาประยูร
ฉายา :
ปสุโต
นามสกุล :
บัวรัตน์
อายุ : 27
พรรษา : 6
วิทยฐานะ :
ป.ธ.9

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสุวรรณภูมิ
ต.ท่าพี่เลี้ยง
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Mongkolratanaram
1911 Russell St.
Berkley, CA 94703 USA

สถานภาพปัจจุบัน ลาสิกขา


ชื่อ : พระมหาบุญมา
ฉายา :
ปุญฺญานนฺโท
นามสกุล :
เที่ยงกระโทก
อายุ : 27
พรรษา : 6
วิทยฐานะ :
ป.ธ.6 พธ.บ.
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดราชโอรสาราม
แขวงบางค้อ
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhavihara Steinkirchener Str. 17 13435 Berlin-Wittennau Germany

ชื่อ : พระมหาวีรศักดิ์
ฉายา :
ธมฺมธโช
นามสกุล :
คุณทวิน
อายุ : 27
พรรษา : 6
วิทยฐานะ :
ป.ธ.8 ศษ.บ.
(จบ ป.ธ.9 แล้ว)

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดจักรวรรดิราชาวาส
แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Dhammaram
7059 W. 75th St.
Chicago, IL 60638 USA

ชื่อ : พระมหาสุภัทร์
ฉายา :
เมธีสุภทฺโท
นามสกุล : สุขใหญ่
อายุ : 26
พรรษา : 6
วิทยฐานะ :
ป.ธ.6 พธ.บ. ศศ.ม.
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดประยุรวงศาวาส
แขวงวัดกัลยาณ์
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhamongkolnimit
320 Louisiana Blvd. SE. Albuqueque, NM 87108-3138

สถานภาพปัจจุบัน :
เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลญาณสังวราราม
เมืองออกเดน รัฐยูท่าห์


ชื่อ : พระไชยชาญ
ฉายา :
จกฺกวโร
นามสกุล :
ทองมูล
อายุ : 26
พรรษา : 6
วิทยฐานะ :
ศน.บ. ร.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
ต.พระสิงห์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 10200

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Saddhadham
7606 Sage Oak,
Live Oak, TX 78233 USA

สถานภาพปัจจุบัน ลาสิกขา

ชื่อ : Rev. Silavansa
ฉายา :
Samaneto
นามสกุล :
Dhammavamso
อายุ : 26
พรรษา : 6
วิทยฐานะ :
พธ.บ.
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดปุรณาวาส
แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddharam
143-145 Madison St., NE. Albuqueque, NM 87108 USA

สถานภาพปัจจุบัน ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหานรินทร์
ฉายา : นรินฺโท
นามสกุล : แก่นราช
อายุ : 27
พรรษา : 5
วิทยฐานะ : ป.ธ.9

 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเสาหิน
ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Dhammagunaram
644 E. 1000 N.
Layton, UT 84041 USA

สถานภาพปัจจุบัน
เจ้าอาวาสวัดไทยลาสเวกัส
รัฐเนวาด้า สหรัฐอเมริกา

ชื่อ : พระมหามังกร
ฉายา :
มหิสฺสโร
นามสกุล :
ศรีมีชัย
อายุ : 26
พรรษา : 5
วิทยฐานะ :
ป.ธ.5 ม.6

 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดราษฎร์ประดิษฐ์
ต.หนองลาด
อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thammabhavana
738 72nd Ave.
Anchorage, AK 99518 USA

สถานภาพปัจจุบัน ลาสิกขา


ชื่อ : พระมหาวิเชษฐ์
ฉายา :
วิสิฏฺฐเมธี
นามสกุล :
วีรนนท์
อายุ :
26

พรรษา : 5
วิทยฐานะ :
ป.ธ.3 พ.ธ.บ.
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดอินทรวิหาร
แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Mongkolratanaram
1911 Russell St.
Berkley, CA 94703 USA

ชื่อ : พระมหาประภาส
ฉายา : ปวิชฺโช
นามสกุล :
ภูฆัง
อายุ : 26
พรรษา : 5
วิทยฐานะ :
ป.ธ.6 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดหัวลำโพง
แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Mongkolratanaram
1911 Russell St.
Berkley, CA 94703 USA

สถานภาพปัจจุบัน ลาสิกขา


ชื่อ : พระสิทธิชัย
ฉายา :
สิทฺธิชโย
นามสกุล :
อินทร์สามรัตน์
อายุ : 25
พรรษา : 5
วิทยฐานะ :
พธ.บ.
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดมุนีนิรมิต
ต.เชื้อเพลิง
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Phrasriratanamahadhatu
4735 N. Magnolia Ave.
Chicago, IL 60640 USA

สถานภาพปัจจุบัน ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาวุฒิพงษ์
ฉายา :
วุฑฺฒิวํโส
นามสกุล :
รอดบำรุง
อายุ : 26
พรรษา : 5
วิทยฐานะ :
ป.ธ.6 ศน.บ.
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดตปะโยคาราม
ต.มะขามล้ม
อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Thaibuddharam 1
Paradise Rd. Forest Dale Queens Land, Australia 4118

ชื่อ : พระมหาประยูร
ฉายา :
 กตเวที
นามสกุล :
คนเที่ยง
อายุ : 25
พรรษา : 4
วิทยฐานะ :
ป.ธ.6 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสวนดอก
อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhamongkolnimit
320 Louisiana Blvd. SE.
Albuqueque, NM 87108-3138 USA

สถานภาพปัจจุบัน ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาสงกรานต์
ฉายา :
โชติปาโล
นามสกุล :
ไวยกา
อายุ : 25
พรรษา : 5
วิทยฐานะ :
ป.ธ.7 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดราชนัดดาราม
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhanusorn
36054 Niles Blvd.
Fremont, CA 94536 USA

สถานภาพปัจจุบัน ลาสิกขา

ชื่อ : พระพิชัย
ฉายา :
ชยธมฺโม
นามสกุล :
เขียวกุล
อายุ : 45
พรรษา : 4
วิทยฐานะ :
น.ธ.โท
                      รัฐศาสตร์บัณฑิต (ราม)

 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดเขาตำบล
ต.นาโสม
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130

สถานภาพปัจจุบัน มรณภาพ

ชื่อ : พระมหาบุญเจิด
ฉายา :
มหาปุญฺโญ
นามสกุล :
พรหมสวัสดิ์
อายุ : 36
พรรษา : 4
วิทยฐานะ :
ป.ธ.9
 

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดสัตหีบ
ต.สัตหีบ
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddharam
143-145 Madison St., NE. Albuqueque, NM 87108 USA


ชื่อ : พระมหาทวี
ฉายา :
มหาธีโร
นามสกุล :
กมลรัมย์
อายุ : 24
พรรษา : 4
วิทยฐานะ :
ป.ธ.7

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดบ้านจอม
ต.สองชั้น
อ.กระสังข์ จ.บุรีรัมย์ 31160

สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Dhammavihara
94-232 Pupukoae St.
Waipahu, HI 96797 USA

สถานภาพปัจจุบัน ลาสิกขา

ชื่อ : พระมหาผจญ
ฉายา :
ปิยทสฺสี
นามสกุล :
ใจก่อง
อายุ : 24
พรรษา : 4
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 พธ.บ.

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดวิเวกวนาราม
ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210


สังกัดวัดเมืองนอก
Wat Buddhapunyaram
3030 W. 81st Ave.
Wesminter, CO 80030 USA

สถานภาพปัจจุบัน ลาสิกขา


ชื่อ : พระมหาสง่า
ฉายา :
จิรธมฺโม
นามสกุล :
นรสาร
อายุ : 58
พรรษา : 8
วิทยฐานะ :
ป.ธ.4 ม.6

สังกัดวัดเมืองไทย
วัดคู่สร้าง
ต.บางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290หมายเหตุ
เป็นผู้สังเกตการณ์ประจำรุ่น 3


 

 

 

ข้อมูลพระธรรมทูตท่านใดผิดพลาด-คลาดเคลื่อน กรุณาแจ้งให้ทางบรรณาธิการทราบ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 5 ธันวาคม 255
7

 


WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE  LAS VEGAS NEVADA 89121 U.S.A. PHONE 702-384-2264