สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตตมหาเถร)

วัดญาณเวศกวัน นครปฐม

 


ประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัย ก็ร้าย

 

แต่ทำพระธรรมวินัยให้วิปริต ร้ายยิ่งกว่า

 


 

 


 


 


  

 

 

จากหนังสือ กรณีธรรมกาย

โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตตมหาเถร)

วัดญาณเวศกวัน นครปฐม

 

 

 

 

 

 

 

 


ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DR. LAS VEGAS NV 89121 U.S.A. 702-384-2264