การประชุมใหญ่สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2560

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

ครั้งที่ 41/2560

ณ วัดมงคลรัตนาราม แทมป้า รัฐฟลอริด้า

2-3 มิถุนายน 2560

 

 

 

ภาพหมู่การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 41/2560

ณ วัดมงคลรัตนาราม แทมป้า รัฐฟลอริด้า

วันที่ 2 มิถุนายน 2560

 

บันทึกภาพการประชุม ชุดที่ 08

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
21 มิถุนายน 2560

 

 

E-Mail To BK.

peesang2560@gmail.com


 

 


ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DR. LAS VEGAS NV 89121 U.S.A. 702-384-2264