คนไทยในแบโร่ว์

 

 

 

 

คุณสุเทพ คีรีพาส (เสี่ยน้อย)

เจ้าของห้างสรรพสินค้า อาร์คติก กรอเซอรี่

คนไทยตระกูลแรกที่ขึ้นไปตั้งรกรากในเมืองแบโร่ว์ รัฐอลาสก้า

ปัจจุบันมีธุรกิจมากมาย ทั้งอสังหาริมทรัพย์ มูลค่านับพันล้าน

 

 

(ขออภัยในความล่าช้า เพราะว่าหาข้อมูลยากมาก) จุดเริ่มต้นของคนไทยในเมืองแบโร่ว์ รัฐอลาสก้า สหรัฐอเมริกา นั้น ตามข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มานั้นทราบว่า เริ่มจาก ในปี ค.ศ.1985 พี่สาวของคุณสุเทพ คีรีพาส (เสี่ยน้อย) ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยครอบครัว ได้เข้ามาตั้งหลักแหล่งในเมืองแบโร่ว์ โดยการทำธุรกิจโรงแรม ชื่อว่า Arctic Hotel และซูเปอร์มาเก็ต ชื่อว่า Arctic Gocery (จดทะเบียนการค้า ค.ศ.1992) แต่กิจการโรงแรมเกิดอุปสรรค พี่สาวจึงโอนกิจการให้แก่คุณสุเทพน้องชาย ส่วนพี่สาวนั้นได้เดินทางกลับไปอยู่ที่เมืองไทย ซึ่ง อาร์คติก กอร์เซอรี่ ยังคงดำเนินกิจการมาจนกระทั่งปัจจุบัน จึงถือได้ว่าคนในสกุลคีรีพาส เป็นคนไทยคนแรก ที่ขึ้นมาถึงเมืองแบโร่ว์และได้ลงรากปักฐานสร้างธุรกิจที่นี่ ตามหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน

 

จากนั้น ในปี ค.ศ.1996 (พ.ศ.2539) คุณสมใจ ชาวลาว อดีตพระธรรมทูตวัดธรรมภาวนา อลาสก้า ได้เดินทางเข้ามาทำงานที่เมืองแบร์โร่ว์ ได้งานขับรถแท๊กซี่ อยู่กับกลุ่มคนลาว เช่น คุณอินทร์ คุณเรียม ลุงบิน เป็นต้น

 

ต่อมา คุณสมใจ ได้ชักชวนให้ คุณพิทักษ์ รัตนมูล อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมภาวนา อลาสก้า ซึ่งลาสิกขาแล้ว ขึ้นไปทำงานด้วยกัน และต่อมา คุณพิทักษ์ก็ชักชวน คุณณรงค์ เสียงดี อดีตพระธรรมทูตวัดพรหมคุณาราม อริโซน่า ขึ้นไปอีกคนหนึ่ง โดยคุณพิทักษ์เริ่มต้นขับแท๊กซี่ที่บริษัทแบโร่ว์แท็กซี่ คุณณรงค์ก็ขับที่บริษัทเดียวกัน หลังจากนั้นจึงมีอดีตพระธรรมทูตไทยเดินทางขึ้นมาทำงานที่นี่ตามลำดับ นับจากวันนั้นถึงวันนี้ ก็ร่วมๆ 20 ปีแล้วปัจจุบันมีคนไทยขับรถแท็กซี่ จำนวน 40 คน คนลาว 1 คน ฮ่องกง 1 คน เกาหลี 1 คน (ชื่อเดวิด ลี)

 

บริษัทแท็กซี่มีทั้งหมด 5 แห่งได้แก่

 

Arctic Cab

Barrow Taxi

Alaska Taxi

City Cab

Polar Cab

 

มีอัตราบริษัทละ 10 คันเท่านั้น รวมแล้ว 50 ตำแหน่ง

 

อาร์คติกแคป เป็นของเกาหลี ชื่อว่า Lee เจ้าของเดียวกับร้านอาหาร Sam-Lee โดยซื้อมาจากชาวเอสกิโม่ซึ่งเป็นเจ้าของเดิม

 

แบโร่ว์แท็กซี่เป็นคนจีนฮ่องกง ชื่อว่า ฟ่ง แต่คนไทยขับ

 

ส่วนอีก 3 บริษัทเป็นของคนไทย ได้แก่

 

อลาสก้า แท็กซี่  ของ คุณกำพล จรูญโสภณศักดิ์

ซิตี้ แคป ของคนในสกุลจรูญโสภณศักดิ์

โพล่าร์ แคป ของคุณสังวาลย์ วงศ์คำโสม อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมภาวนา อลาสก้า ซึ่งรับตำแหน่งต่อมาจากพระมหาพิทักษ์ รัตนมูล

 

 

 

การสำรวจประชากรคนไทยในเมืองแบโร่ว์นั้น ถือว่าเป็นภารกิจหลักของพระมหานรินทร์ ในการขึ้นมาแบโร่ว์ครั้งนี้ ด้านอื่นๆ นั้นเป็นรอง เพราะต้องการรู้ความเป็นมาของชาวไทยในแบโร่ว์ ซึ่งเป็นเมืองขั้วโลกเหนือที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ยิ่งเกี่ยวข้องกับวงการพระธรรมทูตด้วยแล้ว ก็เหมือนญาติพี่น้องไปอยู่แห่งไหนก็ต้องสนใจเป็นพิเศษ ซึ่งความจริงแล้วผู้เขียนก็ตั้งใจจะทำมาหลายปี แต่ไม่มีโอกาส ครั้งนี้เมื่อได้มาแบโร่ว์ จึงได้ทำการสำรวจประชากรคนไทยขึ้นเป็นครั้งแรก

 

 

แบบสำรวจประชากรไทยในเมืองแบโรว์ รัฐอลาสก้า สหรัฐอเมริกา

ครั้งที่ 1 สำรวจวันที่ 14 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2562

ผู้สำรวจ พระมหานรินทร์ นรินฺโท และอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม

 

 

กลุ่มที่ 1 เข้ามาอยู่ก่อน ค.ศ.2019 แล้วย้ายออกไป

 

 

อันดับ ชื่อ-นามสกุล มาแบโร่ว์ ค.ศ. อาชีพ หมายเหตุ
01 พี่สาวคุณสุเทพ คีรีพาส 1992 นักธุรกิจ กลับไทย
02 นายสมใจ (ชาวลาว)

อดีตพระธรรมทูต

1996 ขับแท๊กซี่ กลับไทย
03 นายพิทักษ์ รัตนมูล (อุบลราชธานี)

อดีตพระธรรมทูต

2001 ขับแท๊กซี่ กลับไทย
04 นายณรงค์ เสียงดี (ศรีสะเกษ)

อดีตพระธรรมทูต

2001 ขับแท๊กซี่ กลับแคลิฟอร์เนีย
05 นายทวี กมลรัมย์ (สุรินทร์)

อดีตพระธรรมทูต

2004 ขับแท๊กซี่ กลับไทย
06 นายประภาส ภูฆัง (กาญจนบุรี)

อดีตพระธรรมทูต

2004 ขับแท๊กซี่ กลับฮาวาย
07 นายไกรศรี พาเลิศ

อดีตพระธรรมทูต

2004 ขับแท๊กซี่ กลับไทย
08 นายสังคม พรมดอนกลอย (มหาสารคาม)

อดีตพระธรรมทูต

2005 ขับแท๊กซี่ เสียชีวิต
09 นายปรีชา พูนมณี (กำแพงเพชร)

อดีตพระธรรมทูต

2006 ขับแท๊กซี่ กลับอริโซน่า
10 นายประภาส มั่นหมาย (สุรินทร์)

อดีตพระธรรมทูต

2006 ขับแท๊กซี่ กลับอริโซน่า
11 นายสมฤทธิ์ เพียสีนุย (ปราจีนบุรี)

อดีตพระธรรมทูต

2013 ขับแท๊กซี่ กลับแองคอเร็จ
12 นายบุญมี เมาลิชาติ (ศรีสะเกษ)

อดีตพระธรรมทูต

2015 ขับแท๊กซี่ กลับแองคอเร็จ
13 นายชาลี กาบบัว (มหาสารคาม)

อดีตพระธรรมทูต

2016 ขับแท๊กซี่ กลับแคลิฟอร์เนีย

 

 

 

 

 

กลุ่มที่ 2 เข้ามาอยู่ และอยู่จนกระทั่งปัจจุบัน

 

 

 

อันดับ ชื่อ-นามสกุล มาแบโร่ว์ ค.ศ. อาชีพ หมายเหตุ
01 นายประพาส คีรีพาส 1992 นักธุรกิจ  
02 นายสุชาติ-นางมยุรี จรูญโสภณศักดิ์   เจ้าของกิจการแท๊กซี่  
03 นายกำพล-นางพรทิพา จรูญโสภณศักดิ์   เจ้าของกิจการแท๊กซี่  
04 นายศรีเมฆ บุญทา (ลำพูน) 1999 ขับแท๊กซี่ อดีตพระธรรมทูต
05 เรืออากาศตรีสำราญ-นางเตือนใจ อินหอม 2001 ขับแท๊กซี่  
06 นายวีรยุทธ์ กิ่งแก้ว (บุรีรัมย์) 2005 ขับแท๊กซี่ อดีตพระธรรมทูต
07 นายสายชล จันทรบาล (กำแพงเพชร) 2005 เจ้าของร้านกาแฟ อดีตพระธรรมทูต
08 นายสังวาลย์ วงศ์คำโสม (เลย) 2005 เจ้าของกิจการแท๊กซี่ อดีตพระธรรมทูต
09 นายทยาน โพธิ์ปลัด (เพชรบูรณ์) 2006 ขับแท๊กซี่ อดีตพระธรรมทูต
10 นายเหวย สิงห์ขันธ์ (สกลนคร) 2007 ขับแท๊กซี่ อดีตพระธรรมทูต
11 นายชัยรัตน์ จารุปกรณ์ (สุราษฎร์ธานี) 2008 ขับแท๊กซี่  
12 นายสุเทียน สีชมพู (สุรินทร์) 2008 ขับแท๊กซี่ อดีตพระธรรมทูต
13 นายนิคม เดชพละ (หนองบัวลำภู) 2009 ขับแท๊กซี่ อดีตพระธรรมทูต
14 พันจ่าอากาศสมชาย อินหอม

(อุบลราชธานี)

2011 ขับแท๊กซี่  
15 นายคัมภีร์ เรือนนา (สกลนคร) 2011 ขับแท๊กซี่ อดีตพระธรรมทูต
16 คุณเรืองฤทธิ์ ประสันต์รักษ์ (อุบลราชธานี) 2013 ขับแท๊กซี่ อดีตพระธรรมทูต
17 นายคีติกานต์ ราชโยธา (อุดรธานี) 2013 ขับแท๊กซี่ อดีตพระธรรมทูต
18 นางวิไล ไชยะโพธิ์ (นครพนม) 2013 แม่บ้าน  
19 นายคำเครื่อง มหาฤทธิ์ (หนองคาย) 2014 ขับแท๊กซี่ อดีตพระธรรมทูต
20 นายวีรยุทธ์ ประสาทนอก (หนองบัวลำภู) 2014 ขับแท๊กซี่ อดีตพระธรรมทูต
21 นายเดโช อาบทอง (ศรีสะเกษ) 2015 ขับแท๊กซี่ อดีตพระธรรมทูต
22 นายปัญญา ประสงค์ (สิงห์บุรี) 2017 ขับแท๊กซี่ อดีตพระธรรมทูต
23 นายสันติภาพ ฉิมโค้ว (ตาก) 2018 ขับแท๊กซี่ อดีตพระธรรมทูต
24 นายสนอง ชูชื่น (สุโขทัย) 2018 ขับแท๊กซี่ อดีตพระธรรมทูต
25 นายศุภกรณ์ โพธิ์แก้ว (ชุมพร) 2018 ขับแท๊กซี่ อดีตพระธรรมทูต
26 นายจักรวาล เขียวแก้ว (เชียงใหม่) 2018 ขับแท๊กซี่ อดีตพระธรรมทูต

 

 

 

อาชีพของคนไทยในแบร์โร่ว นอกจากการขับแท็กซี่แล้ว ก็ยังมีงานอื่นอีก อาทิเช่น

 

1. เปิดร้านกาแฟ

2. ตลาดของชำ

3. ทำความสะอาด

4. ทำงานครัวและสำนักงานในโรงเรียน

5. ผู้ช่วยครูในโรงเรียนมิดเดิลสคูล

 

หมายเหตุ : การสำรวจนี้เป็นเพียงเริ่มต้นเท่านั้น ด้วยข้อจำกัดด้านเวลาและการติดต่อ ข้อมูลที่ได้จึงไม่ครบ ยังไม่ได้สำรวจเชิงลึกทั้งด้านครอบครัว การทำธุรกิจ และด้านอื่นๆ

 

 

พระมหานรินทร์ นรินฺโท

20 กันยายน 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DR. LAS VEGAS NV 89121 U.S.A. 702-384-2264