มหาเถรสมาคมรักษาการ

 

ผ่านพ้นวาระมานานเดือนกว่าแล้ว

 

รอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯชุดใหม่

 

ใครจะไป ใครจะมา หมู่หรือจ่า ?

 

 

 

 


 

 

 

 

พลันที่ข่าว "ลือ" ว่ามีการ "สั่งปลดฟ้าผ่า" เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช นั่นคือ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธ อีกตำแหน่งเป็นแม่กองธรรมสนามหลวง แถมยังเป็น "ศิษย์เอก" ของสมเด็จพระสังฆราช เป็นแคนดิเดต "เจ้าอาวาสวัดราชบพิธ" สืบต่อจากสมเด็จพระสังฆราช ข่าวลือดังกล่าวจึงแทบจะไร้น้ำหนัก เพราะปลดเลขาสังฆราชก็เท่ากับ "ปลดสังฆราช" นั่นเอง ซึ่งเป็นไปไม่ได้

 

 

ก่อนที่จะมีการวิเคราะห์ลึกลงไปว่า "ตกลงว่ามีกระแสข่าวปลดใคร ถ้ามิใช่เลขาสังฆราช ?" ก็มีเสียงกระซิบว่า กรรมการมหาเถรสมาคมที่ในหลวงทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งนั้น บัดนี้ได้หมดวาระลงไปหลายเพลาแล้ว

 

 

เราจึงต้องเปิดดูพระบรมราชโองการ ผ่านราชกิจจานุเบกษา ซึ่งปรากฏว่า วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2562 มีพระบรมราชโองการโปรดตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม ซึ่งกำหนดวาระไว้ที่ 2 ปี คือจะสิ้นสุดวาระในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2564

 

 

ดังนั้น วันนี้ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 มหาเถรสมาคมชุดพระราชทาน ก็สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งลงไปได้ 1 เดือน กับ 10 วันแล้ว และยังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ "ชุดใหม่" ลงมา จึงถือว่ามหาเถรสมาคมชุดปัจจุบันเป็นชุดรักษาการ

 

 

ซึ่งตามกระแสข่าวนั้น มหาเถรสมาคมชุดใหม่ จะมีการขยับปรับเปลี่ยน "หลายตำแหน่ง" ที่วงในคณะสงฆ์เห็นว่า "น่าจะมีโอกาสเข้าไปในนั่งในมหาเถรสมาคมชุดใหม่" มีหลายรูป อาทิเช่น

 

 

1. พระธรรมวชิรเมธี (มีชัย วีรปญฺโญ ป.ธ.9) วัดหงส์รัตนาราม เจ้าคณะภาค 1 ซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหาระดับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง แถมล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็นำกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรีไปทอดถวาย ณ วัดหงส์รัตนาราม เชื่อว่าเจ้าคุณมีชัยจะได้เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมชุดนี้แน่

 

 

2. พระธรรมวชิรมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ.9) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ก็เป็นอีกหนึ่งรูปที่สังคมสงฆ์ไทยในกรุงเทพฯเพ่งมอง ว่าจะต้องไปถึงกรรมการมหาเถรสมาคมในไม่ช้า ถ้าว่าตามสไตล์การตัดสินพระทัยของในหลวง ร.10 แล้ว จะไม่ชักช้า เจ้าคุณบุญชิต น่าจะเข้าเป็นกรรมการ มส. ชุดเดียวกับเจ้าคุณมีชัย

 

 

นี่แค่แซมเปิ้ล ซึ่งอาจจะมีเซอร์ไพรซ์ก็ได้ แต่อย่างน้อย ถ้าสองรูปนี้เข้าชัยไปเป็นกรรมการ มส. ก็จะต้องมีกรรมการชุดเก่า "หลุด" จากตำแหน่งไป 2 รูป เพราะตำแหน่งมีจำกัด คนหนึ่งเข้า คนหนึ่งก็ต้องออก ตามระเบียบ

 

 

ดังนั้น คงมิใช่แค่ "เลขาสมเด็จพระสังฆราช" เท่านั้น ที่ยังไม่แน่นอนบนตำแหน่งเก่า แต่อีกหลายตำแหน่งก็ใช่ว่าจะแน่นอน จะรู้ว่าอะไรแน่นอนก็ตอน "มีพระบรมราชโองการ" โปรดเกล้าฯลงมา เท่านั้น

 

 

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน : 23 พฤศจิกายน 2564

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264