คุก 20 ปี พนม ศรศิลป์

 

คดีเงินทอนวัดพิพากษาเป็นรายแรก

 

ที่เหลือก็หนาวๆ ร้อนๆ

 

 

 

 

 

 

พนม ศรศิลป์

 

อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

 

 

 

ศาลสั่งจำคุก "พนม ศรศิลป์" อดีต ผอ.พศ. โกงเงินทอนวัด 20 ปี


ศาลคดีทุจริตฯ พิพากษาเงินทอนวัดสั่งจำคุก "พนม ศรศิลป์" อดีต ผอ.พศ. กับพวก 4 คน 20 ปี ชดใช้เงินคืนจำนวน 12 ล้านบาท

วันนี้ (27 ธ.ค.) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อท. 253/ 256 ที่อัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 3 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง

 

นายพนม ศรศิลป์ อดีต ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

นายวสวัสตติ์ กิตติธีระสิทธิ์ อดีต ผอ.ส่วนบูรณะพัฒนาวัดและการศาสนสงเคราะห์ กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

นายเจษฎา วงศ์เมฆ ฆราวาสติดต่อหาวัด

 

นายชรินทร์ มิ่งขวัญ ฆราวาสทำหน้าที่ติดต่อหาวัด

 

เป็นจำเลยที่ 1-4 ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต (กรณีเบียดบังเอาเงินของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไปเป็นประโยชน์ของตน โดยใช้วัดเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดรับโอนเงินงบประมาณที่มีการเบียดบังไปจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83,86,91 147,157 และขอให้จำเลยที่ 1-3 ร่วมกันคืน หรือใช้เงินจำนวน 12,000,000 บาท และให้จำเลยที่ 4 ร่วมกันคืนหรือใช้เงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้ว จึงพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 (เดิม) ประกอบมาตรา 83 จำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 (เดิม) ประกอบมาตรา 86 การกระทำของจำเลยที่ 1-3 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรม เป็นกระทงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91

 

จำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 2 กระทงละ 5 ปี รวม 4 กระทง เป็นจำคุกคนละ 20 ปี

 

จำคุกจำเลยที่ 3 กระทงละ 3 ปี 4 ดือน รวม 4 กระทง เป็นจำคุก 12 ปี 16 เดือน

 

และจำคุกจำเลยที่ 4 มีกำหนด 3 ปี 4 เดือน

 

จำเลยที่ 3 และที่ 4 ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ คนละกระทงละกึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 6 ปี 8 เดือน

 

และจำคุกจำเลยที่ 4 มีกำหนด 1 ปี 8 เดือน

 

 

ให้จำเลยที่ 1-3 ร่วมกันคืนเงินหรือใช้เงินจำนวน 12,000,000 บาท โดยให้จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดคืนเงินหรือใช้เงินกับจำเลยที่ 1-3 จำนวน 3,000,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

 

 

 

ที่มา : ผู้จัดการ : 28 ธันวาคม 2562

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264