เด้ง "สมเกียรติ" เข้ากรุ สำนักนายกฯ

 

เปิดทาง "ณรงค์" นั่งเก้าอี้ ผอ.พศ. เต็มตัว

 

 

 

 

 

 

 

สมเกียรติ ธงศรี รอง ผอ.พศ. อันดับที่ 1

ถูกย้ายไปประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 

 

 

 

 

 

 

 

ณรงค์ ทรงอารมณ์ รอง ผอ.พศ. อันดับที่ 2

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

 

 

 

 

 

 

ใครหมัดหนักกว่าใคร ?

 

ซ้าย : ณรงค์ ทรงอารมณ์ ขวา : สมเกียรติ ธงศรี

 

 

 

 

สรุปมติคณะรัฐมนตรี ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2562

 

วันนี้ (15 ตุลาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่สรุปสาระสำคัญดังนี้

 

22. เรื่อง การโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอรับโอน นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (นักบริหารระดับต้น) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมการโอนแล้ว

 

 

 

ข่าว : แนวหน้า : 16 ตุลาคม 2562

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264