พงศ์พรไปแล้ว ใครมา ?

 

ชาวพุทธตั้งตารอ ผอ.พศ. คนใหม่

 

ถามรัฐบาลไทย ทำไมไม่ประกาศชื่อ ?

 

 

 
 

 

 

 

อา..กำลังเป็นคำถามดังก้องประเทศไทยอยู่ในเวลานี้ หลังจากที่ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เข้ากราบลามหาเถรสมาคม อันมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธาน เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา เนื่องเพราะอายุครบราชการแล้ว ต้องเกษียณไปตามระเบียบราชการ

 

ความจริงแล้ว ตามหลักการบริหารราชการแผ่นดินโดยทั่วไปนั้น ก่อนที่ข้าราชการผู้ใหญ่จะเกษียณอายุไป ก็จะมีการวางตัวข้าราชการคนใหม่เข้าไปแทนในตำแหน่งนั้น และต้องทำก่อนวันเกษียณไม่น้อยกว่า 1 เดือน ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งคนใหม่จึงจะมีความพร้อมในการเข้ารับไม้ต่อในการทำงาน เรียกฤดูกาลนี้ว่า ฤดูโยกย้าย ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหาร ตำรวจ หรือพลเรือน ก็จะปฏิบัติเหมือนกัน

แต่ในวันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า "ยังไม่รีบร้อนในการพิจารณาตัวบุคคลที่จะมาแทน พ.ต.ท.พงศ์พร ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน ศกนี้"

 

คำพูดนี้ ผู้คนก็คิดว่า ท่านรัฐมนตรีคงจะประวิงเวลาไว้อีกไม่นาน คือยังไงก็ต้องได้ชื่อ ผอ.พศ. คนใหม่ ก่อนหรือในวันที่ 1 ตุลาคม ศกนี้

 

แต่ครั้นเมื่อ พ.ต.ท.พงศ์พร เข้ากราบทูลลาสมเด็จพระสังฆราช ผ่านไปได้ 3 วันผ่านมาแล้ว ก็ยังไม่มีข่าวคราวเลยว่า ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งผู้ใดให้เขามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนใหม่

ไม่มีแม้แต่ข่าวว่า "มีการตั้งรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ" แทนคนเก่าที่เกษียณอายุไป

 

เป็นที่น่าสงสัยว่า รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับหน่วยงานใหญ่ที่ชื่อ "สำนักงานพระพุทธศาสนา" หรือไม่เพียงใด รวมทั้งงานพระศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติไทยเราด้วย ?

 

เพราะตามหลักการบริหารแล้ว ต้องมีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ก่อน ผอ.พศ. คนเก่า จะเกษียณอายุราชการ ซึ่งปรากฏว่ารัฐบาลไม่ได้ทำ ไม่ทราบว่าเพราะอะไร ?

 

เมื่อไม่ทำการสรรหา ก็น่าจะมีการแต่งตั้ง ซึ่งรัฐบาลก็สามารถทำได้ แต่ก็ไม่มีการแต่งตั้ง ปล่อยทิ้งไว้ให้ว่างเปล่ามานานหลายวัน สร้างบรรยากาศที่เรียกว่า "สุญญากาศ" ให้แก่งานพระศาสนาอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้

 

เมื่อไม่สรรหา และไม่แต่งตั้งคนใหม่ ตามวาระปกติ ก็น่าจะมีการ "ตั้งรักษาการ" หรือ "ตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน" เป็นการชั่วคราว แต่ก็ปรากฏว่ารัฐบาลไม่ได้ทำอีกเช่นกัน

 

หรือรัฐบาลอาจจะทำแล้ว แต่ไม่มีการประกาศข่าวให้ทราบ ถ้าเช่นนั้นก็ต้องถามว่า จะเก็บเป็นความลับส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีคนเดียวหรือไร ?

 

ว่าโดยสถานะของรัฐบาลไทยในปัจจุบัน ก็ถือว่าเป็นรัฐบาลปกติแล้ว ผ่านการเลือกตั้ง ได้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเต็มทีม รวมทั้งรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วย แต่กลับปล่อยปละละเลย หรือเมินเฉย ในการตั้งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อย่างไม่น่าจะเป็นไปได้

 

 

มันจึงน่าสงสัยในพฤติกรรมของรัฐบาลไทย ต่อกรณีการตั้งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนใหม่ ว่ามีปัญหาอะไร ทำไมไม่ทำให้โปร่งใสเหมือนรัฐบาลในอดีตเคยทำมา

 

ถามด้วยว่า จะปล่อยให้บรรยากาศแบบนี้เป็นไปอีกนานเท่าไหร่ ?

 

หรือว่าจะเป็นดังที่ ท่านศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต ได้กล่าวเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่า

 

"รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ที่คนไทย ประเทศไทย หาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาสนองงานพระพุทธศาสนาไม่ได้"

 

 

หลายๆ คนก็คงจะรู้สึกเช่นนั้น

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม : 3 ตุลาคม 2562

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264