เจ้าคุณสมคิดทุบโต๊ะดังลั่น !

 

 

ประกาศตั้งกองทุน มมร. ส่งพระเณรไปเรียนนอก

 

สูงสุดระดับด๊อกเตอร์

 

ขณะที่ มจร. ยังหาเป้าไม่เจอ !

 

 

อา..ออกหมัดช้าไปซะแล้ว สำหรับ "บิ๊กสมจินต์" หรือพระราชปริยัติกวี อธิการบดี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ของฝ่ายมหานิกาย ถูก "บิ๊กสมคิด" หรือพระราชปฏิภาณโกศล อธิการบดีมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ขับรถปาดหน้าแถมแซงซ้ายไปแบบท้าทายนักเลงปากน้ำ ดูสิ เรียนก็จบด๊อกเตอร์ก่อนเขา เข้ารับตำแหน่งอธิการบดีก็ก่อนเขา แต่ทำอะไรอืดอาดยืดยาด มัวแต่เต้นฟุ๊ตเวิร์คไปรอบเวที ติดนิสัยนักวิชาการมากกว่านักบริหาร จึงเอาแต่เดินสายพูด มองยุทธศาสตร์ไม่ออก พอเจ้าคุณสมคิดกระโดดขึ้นมาเท่านั้น แย็บหมัดแรกเข้าเต็มตา มหาจุฬาฯก้นกระแทกพื้นเลยล่ะทีนี้ เสียศักดิ์ศรีรุ่นพี่หมด

 

 

นี่แหละที่ท่านว่า เป็นหรือไม่ มิใช่ปัญหา แต่ปัญหามีอยู่ว่า เป็นแล้วทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาบ้าง ทิ้งอะไรให้เป็นอนุสรณ์สถานแก่ตัวเองที่มีโอกาสได้นั่งเก้าอี้ผู้บริหารระดับสูงบ้าง หรือแค่ขอเป็น เพื่อ..เป็นเกียรติแก่วงศ์สกุล เท่านั้น !

 

 

ถามท่านเจ้าคุณสมจินต์ว่า ว่าไงครับ เจ้าคุณสมคิด-วัดราชบพิธ เขาเอาเงินเจ้าอาวาสออกมาทำผลงานส่งพระเณรธรรมยุตไปเรียนต่างประเทศ วัดปากน้ำไม่มีเงินหรือไร หรือหลวงพ่อช่วงเจ้าอาวาสไม่สนับสนุนงานของ มจร. เลยไม่มีเงินให้ แค่ 100-200 ล้าน สำหรับวัดปากน้ำแล้วขี้ปะติ๋ว กลัวอะไรกับคำครหา ขนาดพระสังฆราชซึ่งประกาศว่า "เราไม่มีแม้แต่แดงเดียว" ยังมีเงินทุนการศึกษานับล้านๆ งานนี้ศึกแห่งศักดิ์ศรีนะครับ

 

 

เฮ้อ ไม่รู้ว่าเป็นกรรมมาแต่ชาติไหน แข่งในตำแหน่งพระสังฆราช วัดปากน้ำก็สู้วัดราชบพิธไม่ได้ ครั้นมาลงสนามมหาวิทยาลัย วัดปากน้ำก็สู้วัดราชบพิธไม่ได้อีก หรือพระวัดปากน้ำจะไม่ได้เรื่องจริงๆ ถ้าคราวนี้ไม่สู้อีกนะ ก็นิมนต์ลาออกเถอะครับ ท่านสมจินต์ !

 

 

 

 

 

 

บิ๊กไฟรต์ ระหว่าง 2 ค่ายใหญ่

 

ซ้าย : พระราชปริยัติกวี (สมจินต์) อธิการบดี มจร. วัดปากน้ำ

ขวา : พระราชปฏิภาณโกศล (สมคิด) อธิการบดี มมร. วัดราชบพิธ

 

 

 

มมร. ตั้งกองทุนส่งพระเรียนต่อโท-เอกต่างประเทศ

 

มมร.จัดกองทุนพระภิกษุ-สามเณร ศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอกต่างประเทศด้านพุทธศาสนา ปรัชญา และภาษาศาสตร์ 

 

วันนี้ (2 ต.ค.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยปีที่ 126 ที่อาคารธรรมสถานสมเด็จพระอริยวงศาญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี) มมร. ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จมาทรงเป็นประธาน  โดยพระราชปฏิภาณโกศล (สมคิด จินฺตามโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในฐานะอธิการบดี มมร. กล่าวถวายรายงานว่า มมร. จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานถวายพระบูรพาจารย์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ รวมทั้งพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ซึ่งในการนี้สมเด็จพระสังฆราชโปรดให้สาธุชนร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระกุศล "ทุนการศึกษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมพรมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์" ซึ่งทุนดังกล่าวจัดตั้งขึ้นสำหรับพระภิกษุและสามเณร ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศ ด้านพุทธศาสนา ปรัชญา และภาษาศาสตร์ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ให้เป็นพระนักวิชาการที่เข้าใจและสามารถเผยแผ่พระธรรมวินัยได้อย่างลึกซึ้ง และมีความสามารถด้านการวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการได้มาตรฐานสากล เป็นการทำให้กิจการพระพุทธศาสนาเจริญก้าวหน้าอีกประการหนึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการต่างประเทศ ได้เข้ามาศึกษาพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ดังนั้นพระภิกษุสามเณรที่มีศักยภาพเป็นเลิศจึงควรได้รับการส่งเสริมการศึกษาในระดับสูง

พระราชปฏิภาณโกศล กล่าวต่อไปว่า ในนาม มมร. รู้สึกสำนึกในพระเมตตาคุณที่โปรดประทานกัปปิยภัณฑ์เป็นทุนประเดิม และโปรดประทานพระอนุญาตให้อัญเชิญพระนามจัดตั้งเป็นชื่อทุนการศึกษาพร้อมกับทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรมการบริหารทุนการศึกษาเพื่อจัดการบริหาร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พระพุทธศาสนาสนองพระเมตตาคุณต่อไป

 

 

ข่าว : เดลินิวส์ : 02 ตุลาคม 2562

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264