สิงคโปร์ช่วยน้ำท่วม !

 

สมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์ช่วยน้ำท่วม

ผ่านสมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดยานนาวา

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264