พระธรรมทูตไทยรับใช้ชาติ !

 

 

ติดยศทหารในกองทัพสหรัฐอเมริกาเป็นนายที่ 6

 

 

จ่อเดินตามรุ่นพี่อีกเพียบ !

 

 

 

 

 

 

 

งานบวชใหม่ของอดีตพระสายัญ ทองพิมพ์

 

 

 

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาแห่งอเมริกา (Institude for Buddhist Studies U.S.A.) เมืองไอน่าไฮม์ (Anaheim) รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้มีพิธีสำคัญสำหรับอดีตพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา นั่นคือ การรับเข้าเป็นสาวกหรือสมาชิกของสถาบันแห่งนี้

 

 

อดีตพระธรรมทูตไทยที่ได้เข้ารับการ "บวชใหม่" ในนิกายเกาหลีครั้งนี้ มีนามว่า สายัญ ทองพิมพ์ หรืออดีต พระสายัญ ธมฺมสุนฺทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 14 ปรากฏว่ามีบรรดาพระธรรมทูตผู้รู้จักมักคุ้นไปร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น นับว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในการเดินสู่เส้นทาง "ทหาร-นักบวชมหายาน" ของพระไทย

 

 

 


 

 

 

ความจริงแล้ว ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เริ่มมีอดีตพระธรรมทูตไทยที่ลาสิกขาแล้วได้เข้ารับการบวชใหม่ในนิกายมหายาน ทั้งจากประเทศเกาหลีและจีน ด้วยเหตุผล "หาองค์กรรองรับในการเข้ารับราชการทหาร" ตามระเบียบของกองทัพที่วางเอาไว้ และในเมื่อองค์กรทางพระพุทธศาสนาของไทยไม่สามารถรองรับได้ พระธรรมทูตไทยจึงต้อง "ลาสิกขา" แล้วไปขอรับการ "บวชใหม่" ในนิกายมหายานของเกาหลีและจีนดังกล่าว นับจำนวนถึงปัจจุบันมีถึง 6 นายด้วยกัน ได้แก่

 

 

 

 

 

 

 

อดีตพระมหาสมญา สมญาโณ ปัจจุบัน รอ.สมญา มาลาศรี

 

 

 

1. นายร้อยเอก สมญา มาลาศรี หรืออดีตพระมหาสมญา สมญาโณ น.ธ.เอก ป.ธ.4 พธ.บ. พระธรรมทูตรุ่นที่ 7/2544 เดิมนั้นสังกัดวัดโพธิ์นิมิต เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตในสังกัดวัดสันติธรรม เมืองโคโลราโด้ สปริงส์ รัฐโคโลราโด้ เป็นอดีตพระธรรมทูตไทย "คนแรก" ที่เข้าไปดำรงตำแหน่ง "นายทหารสัญญาบัตร" ในกองทัพสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ.2553 (ค.ศ.2010)

 

 

 

 

 

 

อดีตพระมหาสงกรานต์ โชติปาโล ปัจจุบัน รท.สงกรานต์ ไวยกา

 

 

 

 

 

 

ภาพสองมิติของอดีตพระมหาสงกรานต์

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยโทสงกรานต์ ช่วยงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยปีนี้ ที่ซีแอ๊ตเติ้ล

 

 

 

2. นายร้อยโท สงกรานต์ ไวยกา หรืออดีตพระมหาสงกรานต์ โชติปาโล น.ธ.เอก ป.ธ.7 พธ.บ. สังกัดพระธรรมทูตรุ่นที่ 3/2540 เดิมสังกัดวัดราชนัดดาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจที่วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ รัฐแคลิฟอร์เนีย นับเป็นนายทหารคนที่สองของกองทัพ

 

 

 

 

 

 

อดีตพระมหาพิสิทธิ์ มณิวํโส ปัจจุบัน รท.พิสิทธิ์ มณีวงศ์

 

 

 

 

 

 

อดีตพระมหาพิสิทธิ์บวชในนิกายจีน เมื่อปี 2560

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมและภาระหน้าที่ทหาร

 

 

3. นายร้อยโท พิสิทธิ์ มณีวงศ์ หรืออดีตพระมหาพิสิทธิ์ มณิวํโส น.ธ.เอก ป.ธ.6 พธ.บ. พระธรรมทูตรุ่นที่ 15/2552 เดิมสังกัดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพุทธมงคลนิมิต เมืองอัลบูเคอร์กี้ รัฐนิวแม๊กซิโก

 

 

 

 

 

 

อดีตพระสายัญ ธมฺมสุนฺทโร ปัจจุบัน รท.สายัญ ทองพิมพ์

 

 

 

 

 

 

พิธีบวชของนายร้อยโทสายัญ

 

 

 

 

สาบานตัวรับตำแหน่งอนุศาสนาจารย์กองทัพบกสหรัฐ

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิบัติหน้าที่ในยูนิฟอร์มของพระเกาหลีเต็มรูปแบบ

 

 

 

4. นายร้อยโท สายัญ ทองพิมพ์ หรืออดีตพระสายัญ ธมฺมสุนฺทโร น.ธ.เอก ประโยค 1-2 พระธรรมทูตรุ่นที่ 14/2551 สังกัดเดิมวัดนายโรง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดมหาธาตุเจติยาราม เมืองเวสต์ปาล์มบีช รัฐฟลอริด้า

 

 

 

ข้างต้นนี้เป็นอดีตพระธรรมทูตสายมหานิกาย ส่วนในสายธรรมยุตก็มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

 

 

 

 

 

ร้อยเอกนิพนธ์ สุขอ้วน และ เรือเอกอรุณ สีดา

 

 

 

1. นายร้อยเอก นิพนธ์ สุขอ้วน หรืออดีตพระมหานิพนธ์ ฐิตวีรคุโณ น.ธ.เอก ป.ธ.6 ศน.บ. ศศ.บ. สังกัดเดิมวัดธรรมมงคล เขตพระโขนง กรุงเทพฯ เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจที่วัดพุทธไทยถาวรวนาราม รัฐนิวยอร์ค

 

2. เรือเอก อรุณ สีดา หรืออดีตพระอรุณ ปภากโร น.ธ.เอก ศน.บ. วท.ม. สังกัดเดิมวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจที่วัดพุทธนิมิต เมืองพาซาเดน่า รัฐแคลิฟอร์เนีย

 

 

อดีตพระธรรมทูตไทยส่วนใหญ่ จะเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก ที่มหาวิทยาลัยชีไหล (University of the West) รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของวัดชีไหล (Hsi Lai Temple) สาขาของวัดเฝอกวางซาน (Fo Guang Shan) จากประเทศไต้หวัน ตั้งอยู่ที่เมืองโรสมีด (Rossemead) รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งจะมีทุนการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาให้แก่นักศึกษาโดยไม่จำกัดเชื้อชาติและนิกายศาสนา เมื่อจบมาแล้วจึงจะสามารถนำเอาวุฒิการศึกษาเข้าไปรับรองการบรรจุเป็นนายทหารได้ แต่ทั้งนี้ยังต้องมีการรับรองจาก Buddhist Churches of America (BCA) ซึ่งเป็นนิกายของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่มหานครซานฟรานซิสโก รับรองอีกต่างหากด้วย

 

 

 

 

 

 

ถามว่า น่าแปลกใจไหม ที่พระไทยไปเป็นพระเกาหลี ญี่ปุ่น และจีน ?

 

 

แน่นอนว่า คนไทยที่ได้อ่านข่าวก็คงงง แต่ความจริงแล้ว พระไทยเหล่านั้นก็ไปบวช "เพียงเป็นพิธี" ให้มีฐานะทางกฎหมายรองรับเท่านั้น วิถีชีวิตในทุกวันนั้นก็อยู่ในสังคมไทย ช่วยเหลือพระและวัดไทย เป็นศิษย์วัดไทยโดยสายเลือด โดยไม่รู้สึกตัวว่าเป็นพระเหมือนที่เคยเป็น คือยังเคารพยกย่องพระไทยยิ่งกว่าพระมหายาน แถมรักพระไทยมากกว่าเดิม เพราะพระใหม่ในนิกายเกาหลีนี้มีครอบครัวได้

 

 

 

 

สำหรับพิธีการบวชของนิกายเกาหลีนั้น ร้อยโทสายัญ เล่าให้ฟังว่า ก็มีพิธีเหมือนพระไทย โดยพระอุปัชฌาย์คือ มาสเตอร์ จงเหม เคนเนธ ปาร์ค (Master Kenneth Park) ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาแห่งสหรัฐอเมริกา (Institude for Buddhist Studies U.S.A.) และสังฆนายกแห่งนิกายเตียโก (Sr.Bishop of Korean Taego Order A.E. Parish) ซึ่งเป็นนิกายใหญ่เป็นอันดับสองของเกาหลีอีกด้วย

 

สำหรับชื่อและฉายาใหม่ที่พระอุปัชฌาย์ให้แก่ร้อยโทสายัญนั้น คือ Hea Daang Sunim หรือเรียกสั้นๆ ว่า "Sunim-สุนิม" ก็เป็นอันรู้กันดี

 

ณ บัดนี้ มีพระธรรมทูตไทย เดินทางไกลไปถึง "กองทัพสหรัฐอเมริกา" และ "นิกายมหายาน" จำนวนมากแล้ว ทราบอีกว่า ยังมีพระธรรมทูตไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยชีไหล มุ่งหน้าเดินเส้นทางเดียวกับรุ่นพี่ที่ก้าวนำไปทั้งหกท่านอยู่รำไร

 

 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์พิเศษ เสถียร พันธรังษี

อดีตเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน

อดีตนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

 

ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยบันทึกไว้ว่า ศาสตราจารย์พิเศษ เสถียร พันธรังษี หรืออดีตพระมหาเสถียร ประโยค 5 แห่งวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ซึ่งเป็นชาวบางบาลอยุธยานั้น ช่วงหนึ่ง ท่านเคยเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น แต่ด้วยเหตุผลบางประการ จึงเดินทางกลับมาลาสิกขาที่เมืองไทยแล้วกลับไปบวชใหม่ในนิกายพระญี่ปุ่น ซึ่งนิกายนี้มีเมียได้ จึงได้ทั้งเมียและลูก

 

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เสถียร พันธรังษี เรียนจบปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยโอตานิ (Otani University) ประเทศญี่ปุ่น แล้วจึงเดินทางกลับเมืองไทย และได้เริ่มเข้าช่วยฟื้นฟูมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ในปี พ.ศ.2490 จนกระทั่งสามารถผลิตบัณฑิต "รุ่นแรก" ออกมาได้ จำนวน 4 รูป ได้แก่

 

1. พระมหาจำนงค์ ชุตินฺธโร ป.ธ. 9 (ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ)

2. พระมหาสนั่น กมโล ป.ธ.6

3. พระมหาแสง ธมฺมรํสี ป.ธ.7

4. พระมหาเสรี สุกฺกธมฺโม ป.ธ.5

 

 

 

 

 

 

 

 

สติปัญญาและความสามารถของ "ศาสตราจารย์เสถียร พันธรังษี" นั้น ว่ากันว่าอัจฉริยะเรียกพี่ เพราะมีผลงานทางวิชาการอย่างหาตัวเปรียบได้ยากทั่วฟ้าเมืองไทย แม้แต่ "คึกฤทธิ์ ปราโมช" ก็ยังกินไม่ลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลงานประพันธ์เกี่ยวกับ "ญี่ปุ่น" และ "มหายาน" นั้น ต้องถือว่าเป็นระดับ "เพชรน้ำเอก" เลยทีเดียว ทั้งหมดนี้ก็คงจะมีผลมาจากการบวชเป็นพระมหายาน และเรียนจบที่ญี่ปุ่น และแม้กระทั่ง "มีเมียญี่ปุ่น" จึงรู้ซึ้งถึงญี่ปุ่นและมหายานจริงๆ แต่ต่อไปก็ไม่แน่ เพราะเวลานี้เรามีพระมหายานซึ่งเป็นอดีตพระธรรมทูตแล้วถึง 6 รูป มีทั้งพระเกาหลี ญี่ปุ่น และจีน แถมเป็นทหารในกองทัพสหรัฐอเมริกาอีก ไม่เก่งกว่าอาจารย์เสถียรก็ให้มันรู้ไปสิ

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน : 6 กันยายน 2561

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264