ครั้งที่ 1

 

หมายเรียกเจ้าคุณบุญเทียม

ไปรับทราบข้อหาฟอกเงิน

พรุ่งนี้ ที่..กองปราบ

 

เวลา 09.30 น.

 

 


 

 

 

เตรียมกางเกงไปด้วยเน้อ เผื่อได้นอนคุก

 

 

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม : 19 กรกฎาคม 2561

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264