จี้ผู้ว่าบึงกาฬยุติสร้างมัสยิด !

 

 

ที่ประชุมพระสังฆาธิการบึงกาฬลงมติ

 

หาไม่ก็จะยกระดับต่อไปให้ถึงที่สุด !

 

 

 

 

ขณะที่ "ปัญหาต่างศาสนา" กำลังรุกราน "บึงกาฬ" ซึ่งถือว่าเป็นเขต "แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง" จนพี่ๆ น้องๆ แถวนั้นต้องออกมาต่อต้านมัสยิดกันเซ็งแซ่ แต่ที่..วัดปากน้ำ  สมเด็จช่วง ผู้นำของเรา ก็กำลังเตรียมตัว "เทศน์มหาชาติ" เพราะเชื่อว่าเป็น "ชาติสุดท้ายแล้ว" ขืนไม่เทศน์ก็คงไม่ได้เป็นสังฆราช พระเณรวัดปากน้ำคงไม่มีใครเทศน์เป็นละมั๊ง ถึงได้เข็นสมเด็จอายุเกือบร้อยขึ้นธรรมาสน์ เฮ้อ สงสารพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเหลือเกิน ชั่งอาภัพเหมือนลูกกำพร้า !

 

 

 

 

 

อีกงานก็คือ "มอบผ้าไตรไปชายแดนใต้" ซึ่งพระที่นั่นก็แทบจะออกหากินไม่ได้ นั่นแหละคือสไตล์ทำงานของพระผู้ใหญ่ คงรอให้ชายแดนอีสานเป็นสามจังหวัดชายแดนใต้ก่อนมั๊ง ท่านถึงจะมอบผ้าไตรให้ไปช่วยเหลือ หรือไม่ก็ให้ "ธรรมกาย" จัดบิณฑบาต เอาข้าวของไปช่วยเหลือ ได้ทั้งวัดพี่วัดน้อง !

 

 

 

 

 

 

เปิด 5 มติคณะสงฆ์บึงกาฬ ร่วมคัดค้านสร้าง "มัสยิด"

 

 

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. ที่ผ่านมา พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ จ.บึงกาฬ นำโดย พระครูประสิทธิ์ธรรมมาภิวัฒน์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ /ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซกาเจติยาราม ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ ได้จัดประชุมคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ จ.บึงกาฬ ณ ศาลาประชุมสงฆ์ วัดโนนสำราญ ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ มีพระสงฆ์เข้าร่วมประชุมประมาณ 80 รูป เพื่อรับฟังความคิดเห็น และความชัดเจนการเคลื่อนไหวคัดค้านการดำเนินการก่อสร้างมัสยิดอัศศอบีรีน บ.โนนก่อ ม.6 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

 

 

1) ให้ผู้อาศัยในชุมชนกล่าวอ้างสิทธิ ของชุมชนเนื่องจากเป็นชุมชนชาวพุทธ หากจะมีการก่อสร้างเกรงจะมีผลกระทบในการอยู่อาศัยร่วมกัน อาจจะขัดแย้งกันได้
2) ตั้งคณะกรรมการ 6 ฝ่าย ประจำทุกอำเภอ (8 อำเภอๆ ละ 6 คน)
3) ตั้งเครือข่ายปกป้องพระพุทธศาสนา จ.บึงกาฬ
4) ให้แต่ละอำเภอทำป้ายข้อความต่อต้านการก่อสร้างมัสยิดติดในเขตพื้นที่ให้มากที่สุด และ
5) ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ขอให้ยุติการก่อสร้าง ต่อไป

 

 

ที่มา : ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย : 27 กันยายน 2559

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264