ปลื้มพระทัย !

 

 

สมเด็จพระราชินีทรงโปรดชาวไทยภูเขา

 

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 59 โดยพร้อมเพรียง

 

เจ้าคุณฉ่ำ-เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรลั่นวาจา

"ปีหน้าต้องจัดให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม"

 

 

 

 

 

พระเทพกิตติเวที

เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร ประธานคณะพระธรรมจาริก

 

 

 

ภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของชาวไทยภูเขา

นำโดยศูนย์พระธรรมจาริก วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

มีพระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญฺญชโย ป.ธ.9) เป็นประธาน

 
 

 

 

 

คณะพระธรรมจาริก ปลาบปลื้ม สมเด็จพระราชินี มีพระราชกระแสทรงขอบใจและอนุโมทนา ทรงรับความปรารถนาดีไว้ด้วยความซาบซึ้งพระราชหฤทัยยิ่ง

 

สืบเนื่องจากคณะพระธรรมจาริกโดยพระเทพกิตติเวที ประธานคณะพระธรรมจาริก เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ได้จัดโครงการชาวไทยภูเขาร่วมใจปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ ๗ รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าฯทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยภูเขา โดยคณะพระธรรมจาริกทุกรูปในแต่ละพื้นที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนำชาวไทยภูเขาในพื้นที่ปฏิบัติธรรม ตักบาตร สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ปลูกป่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน และนำชาวไทยภูเขาจุดเทียนชัยถวายพระพร และลงนามในสมุดถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และรวบรวมสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลจากศูนย์พระธรรมจาริกในแต่ละพื้นที่ ขึ้นทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ ผ่านทางราชเลขาธิการในพระองค์ และรองราชเลขานุการในพระองค์ฯ ได้มีหนังสือตอบที่ รล0004.1/22675 ความว่าได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลทราบฝ่าพระบาทแล้ว ทรงอนุโมทนา และมีพระราชกระแสทรงขอบใจในน้ำใจไมตรีของชาวไทยภูเขา ทรงรับความปรารถนาดีไว้ด้วยความซาบซึ้งพระราชหฤทัยยิ่ง

 

 

 

ที่มา : วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม : 23 กันยายน 2559

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264