เผยเช็คเงินล้านสมเด็จช่วง !

 

 

สั่งจ่าย..นางจริยา รัษฐปานะ อู่วิชาญ

 

งานนี้หนีไม่ออก เพราะว่าลายมือเบ้อเร่อ !

 

 

 

  

 

เซ็นต์เองกับมือ รถปลอม แต่เช็คไม่ปลอม อิอิ !

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264