เตรียมโอนหมู่บ้านศีลห้าให้ อปต. !

 

จ่อปิดโครงการในปีหน้า 60

 

หลังผ่านโครงการระดับ 3

 

 

 

อา.. อปต นั้น ย่อมาจาก เอาไปเต๊อะ หลังจากกรรมการหมู่บ้านศีลห้าได้รับการปูนบำเหน็จ เป็นรองสมเด็จ เป็นชั้นราช ชั้นเทพ ชั้นธรรม กันไปหมดแล้ว แถมตุ๊แป๊ะได้ "คดีรถเบนซ์" ติดตัวอีกต่างหาก หล่อลากดินเลยฮ่ะ เหลือภารกิจสุดท้ายก็คือ "ค้นหาต้นแบบหมู่บ้านศีลห้า" เอามาเขียนประวัติส่งรายงานมหาเถรก่อนเก็บเข้าลิ้นชัก ก็ทำนอง "วัดพัฒนาตัวอย่าง" ของกรมการศาสนาในสมัยก่อนนั่นแหละ แจกป้าย-รับรางวัลกันทุกอำเภอ ผ่านไปไม่กี่ปีก็เละเทะยิ่งกว่าวัดไม่พัฒนาเสียอีก ถามว่าวัดตัวอย่างทำไมกลายเป็นแบบนี้ พ่อศรีธนญชัยก็สะบัดสำนวนว่า "อ๋อ..ก็เขาทำแค่เป็นตัวอย่าง ไม่ได้ทำถาวร บอกแล้วไงว่าวัดตัวอย่าง" ฟังแล้วก็..หัวร่อไม่ได้ ร่ำไห้ไม่ออก

 

แต่..แต่ที่เจ้าคุณพิมพ์ท่านไม่ได้ชี้แจงก็คือ หมู่บ้านศีลห้าที่แจกป้ายไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกนั้น ท่านจะโอนให้ใคร หรือว่าในต่างประเทศมี อปต. ด้วย ช่วยชี้แจงด้วยนะครับ อิอิ !

 

 

 

 

 

 

ค้นหาหมู่บ้านต้นแบบเป็นแกนหลักรณรงค์หมู่บ้านศีลห้ายั่งยืน

 

 

วันนี้ (16 ก.ย.) ที่วัดปทุมคงคา กรุงเทพฯ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในงานอายุวัฒนมงคล 71 ปี พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค 7 ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านศีล 5" โดยมีคณะกรรมการโครงการฯ พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธี โดยภายหลังเสร็จพิธี พระพรหมเสนาบดี กล่าวว่า ขณะนี้การดำเนินการโครงการหมู่บ้านศีล 5 มีความคืบหน้าไปมาก โดยปัจจุบันเป็นการดำเนินการในระยะที่ 3 เชิงคุณภาพ ควบคู่ไปกับเชิงปริมาณ ซึ่งในส่วนของการดำเนินการเชิงปริมาณนั้นมีผู้มาลงทะเบียนจากทั่วประเทศมากกว่าร้อยละ 50 ของประเทศแล้ว คิดเป็นประมาณ 32 ล้านคน ทั้งนี้ในส่วนของหมู่บ้านใดที่มีชาวบ้านลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 50 แล้ว ก็จะดำเนินการในเชิงคุณภาพต่อทันที โดยจะมี 40 ตัวชี้วัด เป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพ ส่วนหมู่บ้านที่ยังมีผู้ลงทะเบียนไม่ถึงร้อยละ 50 ก็จะให้ดำเนินการเชิงปริมาณควบคู่ไปกับเชิงคุณภาพ

พระพรหมเสนาบดี กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้จะมีการคัดเลือกหมู่บ้านศีล 5 ต้นแบบ จากทุกอำเภอทั่วประเทศ อำเภอละ 1 หมู่บ้าน โดยกำหนดให้แต่ละพื้นที่ส่งรายชื่อหมู่บ้านศีล 5 ต้นแบบ ภายในปี 2559 จากนั้นจะให้หมู่บ้านศีล 5 ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบทั้งหมด มาร่วมกันจัดนิทรรศการในงานสรุปโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในปี 2560 ที่วัดไร่ขิง จ.นครปฐม ทั้งนี้ หมู่บ้านศีล 5 ต้นแบบ จะต้องเป็นหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์เชิงปริมาณมาแล้ว และต้องอยู่ในระหว่างการดำเนินการเชิงคุณภาพ หรือมีการดำเนินการเชิงคุณภาพที่ประสบผลสำเร็จแล้ว โดยเมื่อได้รายชื่อของแต่ละหมู่บ้านแล้ว ทางคณะกรรมการโครงการฯจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกมาด้วยว่า มีการดำเนินการที่เหมาะสมกับการเป็นต้นแบบของหมู่บ้านรักษาศีล 5 หรือไม่ เพราะหมู่บ้านต้นแบบนี้จะเป็นส่วนช่วยสำคัญในการทำให้โครงการนี้มีความยั่งยืน แม้ว่าจะสิ้นสุดโครงการนี้ในปี 2560 ไปแล้วก็ตาม

"หลังจากปี 2560 ไปแล้ว การดำเนินการหมู่บ้านศีล 5 จะมีหน่วยอบรมประจำตำบล (อปต.) ของคณะสงฆ์ คอยรองรับในการปฏิบัติงานต่อไป โดยจะยังคงมุ่งเน้นเรื่องศีลธรรม สามัคคีธรรมต่อไป เพื่อให้เกิดความปรองดองขึ้นในสังคมไทย" พระพรหมเสนาบดี กล่าว

 

 

 

 

ข่าว : เดลินิวส์ : 18 กันยายน 2559

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264