4 ปี 1 พันล้าน !

 

 

งบประมาณศาสนาใน 5 จังหวัดชายแดนใต้

 

สั่งจ่ายผ่าน..สำนักพุทธฯ !

 

 

 

อา..ไหนว่าห้าจังหวัดชายแดนใต้ไม่มีใครดูแล มีแต่..พระเดชพระคุณพระธัมมชโย ไงฮะ แต่ถามว่า ทำไมเงินภาษีของชาวพุทธไทย "ทั่วประเทศ" ไปกระจุกอยู่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ เอาไปทำอะไร ในเมื่ออะไรๆ ก็ "ธัมมชโย" เป็นคนให้มิใช่หรือ ถึงได้กล้าออกมาประกาศว่า "ถ้าไม่มีธรรมกาย ภาคใต้ของไทยจะอยู่ไม่ได้" ยินยอมพร้อมใจกันถึงกับตบเท้าเข้าให้กำลังใจกันอย่างเป็นล่ำเป็นสัน

 

เอางี้นะ ถ้าพระสามจังหวัดชายแดนใต้ มั่นใจว่าไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐบาล (จากงบประมาณอันมาจากชาวพุทธทั่วประเทศ) ก็ช่วยประกาศ "ไม่รับเงินจากรัฐบาล" จากนั้นจะไปรับจากธัมมชโยก็สุดแท้แต่ ก่อนจะไปธรรมกาย ช่วยประกาศให้ชัดเจนหน่อย ก็เท่านั้นเอง ชิตัง เม !

 

 

 

 

 

 

 

จากการตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 5,126,870,500 บาท (ประมาณ 5.1 พันล้านบาท)

 

 

จัดสรรเป็นแผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงิน 266,402,000 บาท (ประมาณ 266 ล้านบาท) โดยจัดทำเป็นโครงการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แบ่งเป็น 5 จังหวัด ได้แก่ จ.สงขลา จ.ยะลา จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส และ จ.สตูล

 

ระบุวัตถุประสงค์ว่า เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษาหารือร่วมกันในแนวทางแก้ไขปัญหาภายในชุมชน โดยผู้นำทางศาสนาแต่ละศาสนา เพื่อการอยู่ร่วมกันของผู้นำศาสนาและศาสนิกแต่ละศาสนาอย่างสันติสุข การร่วมกันทำกิจกรรมสร้างความสามัคคี ให้ครอบครัวไทยพุทธ-ไทยมุสลิม มีความเข้าใจอยู่ร่วมกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

 

 

สำหรับงบเงินอุดหนุน 5 จังหวัดชายแดนใต้ดังกล่าว จำแนกได้เป็น

 

1.  เงินอุดหนุนการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 69,462,000 บาท

2. เงินอุดหนุนพิเศษพระภิกษุสงฆ์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 119,940,000 บาท

3. เงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัด (ชายแดนใต้) 50 ล้านบาท

4. เงินอุดหนุนการก่อสร้างปรับปรุงเมรุปลอดมลพิษ 27 ล้านบาท

 

อย่างไรก็ดี หากนับรวมงบประมาณอุดหนุน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับตั้งแต่ปี 2556-2559 จะพบว่า ปี 2556 ใช้งบ 208,519,600 บาท ปี 2557 ใช้งบ 258,497,700 บาท ปี 2558 ใช้งบ 266,402,000 บาท ปี 2559 ใช้งบ 279,965,200 บาท ส่วนปี 2560 (ยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

 

รวมงบอุดหนุน 5 จังหวัดชายแดนใต้ 4 ปีหลังสุดเบ็ดเสร็จ 1,013,384,500 บาท

 

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา  : 2 กันยา 2559

 

 

 

 

 

 

 

คนใต้รักจริง ไม่ปลิ้นปอกกลอกกลิ้ง หญิงคนไหน ฯลฯ

 

 

 

สงฆ์ชายแดนใต้ขู่ ไม่ดูดาย หากธรรมกายมีภัย

 

วันที่ 18 มิ.ย. 2559 เวลา 10.30 น. ที่ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย มีคณะสงฆ์จาก จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา กว่า 100 รูป นำโดยพระครูวิเชียรกิตติคุณ เจ้าคณะอำเภอรามัน จ.ยะลา และพระปลัดธันยากร อธิปญฺโย เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมือง จ.นราธิวาส มามอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจพระธัมมชโย มีพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้ พระครูวิเชียรกิตติคุณกล่าวว่า มาให้กำลังใจหลวงพ่อ ธัมมชโย เพราะที่ผ่านมา หลวงพ่อธัมมชโยมีความเป็นห่วงพระสงฆ์ชายแดนใต้ มีการถวายข้าวสาร อาหารแห้งไปยังพื้นที่มาโดยตลอด ขณะที่พระปลัดธันยากรกล่าวว่า จุดประสงค์หลักของปัญหาเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายนั้น ส่วนตัวมองว่าไม่ได้ต้องการทำลายวัดพระธรรมกายอย่างเดียว แต่ต้องการทำลายพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เพราะหากวัดพระธรรมกายเป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีบุคลากรที่มีความรู้จำนวนมาก ยังถูกทำลายได้ ต่อไปวัดเล็กๆ อีกหลายแห่งคงไม่เหลือ และมองว่าการที่ญาติโยมวัดนี้บริจาค เงินจำนวนมาก ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะวัดนำเงินไปสร้างถาวรวัตถุทั้งหมด มีแต่คนที่มีอคติเท่านั้นที่มองเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดปกติ เพราะหวังที่จะทำลายพระพุทธศาสนา บอกได้เลยว่าหากวัดพระธรรมกายมีภัย วัดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ไม่นิ่งดูดายแน่นอน

 

 

 

ที่มา : ไทยรัฐ  : 18 มิถุนายน 2559

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264