ประชุมใบ้ !

 

 

สำนักพุทธฯเสนอข่าวสั้นทันโลก

 

ประชุม 5 ศาสนา 5 บรรทัด

 

ไม่มีเนื้อหาสาระอะไรเลย

 

ใน ม.44 ยังมีรายละเอียดมากกว่าเสียอีก !

 

 

 

 

 

เชิญทัศนาข่าวตัวอย่าง ภาพมากกว่าคำพูด

 

  

 

 

การประชุมตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ

 

วันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 49/2559 ครั้งที่ 1/2559  เรื่อง มาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย โดยมีนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และผู้นำศาสนาอื่นๆ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือ ณ ตึกบัญชาการ ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล

 

 

 

ที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  : 2 กันยายน 2559

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264