พรบ. ถึง ครม. !

 

พรบ.ส่งเสริมพระปริยัติธรรมคณะสงฆ์ส่งถึง ครม.

รอบิ๊กตู่เห็นชอบ ก่อนผ่านถึง สนช. !

 

 

ก็แปลว่า ยังอีกหลายด่าน ทั้ง ครม. และ สนช. ซึ่งยังต้องมีวาระ 1-2-3 หรือมีการตั้งกรรมาธิการขึ้นดูแลเป็นการเฉพาะ จะผ่าจะตัดอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไป แต่เท่าที่ได้ยินมานั้น พรบ.ฉบับนี้ ที่มีไฮไลต์ว่า "ให้เปรียญธรรม 9 ประโยค เป็นด๊อกเตอร์" นั้น เห็นทีจะไม่จริง เพราะเห็นว่า ถ้าเป็นเพียง ป.ธ.9 ก็จะได้ ปริญญาตรีเท่าเดิม แต่ถ้าเรียนเพิ่ม (ตามที่กฎหมายลูกกำหนด) ก็จึงจะเป็น "ด๊อกเตอร์" ได้ นั่นหมายความอีกว่า การจะยกระดับ ป.ธ.9 ให้เป็น Ph.D. นั้น ถึงยังไงก็ต้องมีกลไกรองรับ นับตั้งแต่การออก พรบ. และการตั้งสถาบันการศึกษาขึ้นมารองรับ หรืออย่างน้อยก็ต้องให้มหาเถรสมาคม ดำเนินการเปิดหลักสูตร "เสริม" ให้ผู้ที่เรียนจบ ป.ธ.9 ได้เรียนเสริม เพื่อเป็นด๊อกเตอร์ ซึ่งกลไกที่ว่านี้จะให้ขึ้นต่อองค์กรไหนอย่างไร ก็ยังไม่รู้ เพราะถ้าจะเอาไปอยู่กับ มจร. หรือ มมร. ก็คงไม่เหมาะ แต่จะตั้งขึ้นเองก็คงยาก จะเอาไปฝากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ก็ลำบาก มันจะกลายเป็น "ปริญญากาเหว่า" ป.ธ.9 เป็นด๊อกเตอร์แต่ด้านหน้า พอพลิกดู "ด้านหลัง" ปริญญา ปรากฏว่า..เป็นอะไรก็ไม่รู้ !

 

 

 

 

 

 

ส่งร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ถึง ครม.แล้ว หลัง วิษณุ เห็นชอบ

 

นายสมบัติ พิมพ์สอน รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยความคืบหน้าการผลักดันร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. หลังจากส่งถึงมือนายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล พศ.แล้วว่า ความคืบหน้าล่าสุด นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เห็นชอบ และลงนามถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้พิจารณานำเข้า ครม. ซึ่งตนมั่นใจว่าร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวไม่น่ามีปัญหา เพราะผ่านความเห็นชอบของนายวิษณุแล้ว นอกจากนี้ พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในฐานะประธานจัดทำร่าง พ.ร.บ.ได้แต่งตั้งคณะทำงานจำนวน 20 รูป/คน เพื่อร่างกฎหมายลูก เกี่ยวกับกฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ประกอบ พ.ร.บ.โดยมีพระราชวรมุนี วัดสังเวชวิศยาราม เป็นประธานคณะทำงาน และได้นัดประชุมคณะทำงานเพื่อร่างกฎหมายลูกให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้

 

 

 

ที่มา : มติชน  : 15 ตุลาคม 2559

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264