ยังมิใช่ข้อกำหนด !

 

 

เจ้าคุณสังคม-เลขาสำนักงานพระธรรมทูต แจงสี่เบี้ย

กรณีมีเอกสารการขอเจ้าคุณสายต่างประเทศ

แจ้งกระจายไปทั่วโลก !

 

 

 

 

 

เจ้าคุณสังคม-พระราชอุปเสณาภรณ์

 

เลขานุการสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

 

วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร

 

 

อา..ข้อกำหนดของใคร ใครกำหนด สรุปว่า เป็นเพียงความเห็น เป็นทัศนะ เป็นความปรารถนาดี และเป็นมิตรไมตรี ของเจ้าคุณสังคม ที่ไม่อยากให้สังคมพระธรรมทูตสายต่างประเทศต้อง "เสียเวลา" ส่งเอกสารไปหลายแห่ง มันจะทำให้เสียโอกาสรวมทั้งค่าส่ง และสำนักงานกำกับกับดูแลพระธรรมทูตเองก็คงจะเหนื่อยกับการรวบรวมเอกสาร เพราะต่างคนต่างมา ดังนั้นก็ให้ "ส่งไปที่วัดสระเกศเพียงแห่งเดียว" เป็น Onestop-service เซ็นแกร๊กเดียวก็..ผ่าน ไม่ยุ่งยากซับซ้อน อธิบายแบบนี้คงไม่ผิดใช่ไหมครับท่านเจ้าคุณสังคม

 

ก็ดีแล้วครับที่ยังเป็นแค่ "คำแนะนำ" เพราะหากกลายเป็น "ข้อกำหนดกฎเกณฑ์" อย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ ก็เกรงว่าพระในเมืองไทย โดยเฉพาะพวก "ตัวอยู่ไทย แต่ชื่ออยู่นอก" นั่นแหละ จะปฏิบัติลำบาก ดังคำวินิจฉัยของกฤษฎีกา กรณีสภามหาวิทยาลัย มมร. มีมติแต่งตั้ง "พระเทพปริยัติวิมล" ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี โดยไม่ผ่านการสรรหา ปรากฏว่าผิดกฎหมาย ด้วยเหตุผลว่า "เมื่อสภามหาวิทยาลัยตราข้อบังคับออกมาใช้ ก็ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับนั้น หาไม่แล้ว ก็ต้องยกเลิกข้อบังคับนั้นก่อน การจะวินิจฉัยสิ่งใดโดยข้ามข้อบังคับไปเสีย จึงเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งจะยกเว้นหรือยกเลิกข้อบังคับเพียงข้อใดข้อหนึ่งหาได้ไม่" นั่นจึงส่งผลให้ "พระเทพปริยัติวิมล" หล่นจากเก้าอี้อธิการบดี มมร. และยังส่งผลถึง "บัญชาสมเด็จพระสังฆราช" ซึ่งลงนามโดย..สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดสระเกศ  ต้องเป็นหมันมาจนบัดนี้ นี่แหละคือหนังตัวอย่างที่ไม่อยากให้เอาอย่าง มันเฉียดคุกเฉียดตะรางแค่นิดเดียว !

 

ก็ถึงบอกว่า "ดีแล้ว" ที่เป็นแค่..คำแนะนำ ยังไม่ได้ยกขึ้นเป็นกฎ ระเบียบ หรือแบบแผน อะไรต่างๆ ซึ่งมันจะยุ่งยากในภายหลัง ซึ่งคำแนะนำนั้นก็ยังสามารถ "ปรับเปลี่ยน" ได้ตามสถานการณ์ เข้าใจตรงกันนะฮะ เจ้าคุณสังคม !

 

 

 

 

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน : 4 ตุลาคม 2559

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264