วัดราษฎร์เป็นวัดหลวงร่วงระนาว !

 

 

สำนักนายก "ปัดตก" ยกชุด 21 วัด

เหตุผลง่ายๆ ..ไม่เข้าเกณฑ์

 

 

ปล.เจ้าคุณประสารอัพเฟสหรือยัง อย่าช้านะ ประเดี๋ยวจะถูกกล่าวหา ว่าลูกพี่ได้เป็นเจ้าคณะภาคแล้ว มัวฉลองจนลืมงานประจำ นะ อย่าลืมเด้อ !

 

 

 

 

 

 

 

สำนักนายกฯปัดตกโครงการพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติฯ 21 วัด

 

 

จากการที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอโครงการ/กิจกรรมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค. 2559 จำนวน 9 โครงการ/กิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เห็นว่าโครงการ/กิจกรรม ข้อ 1 และข้อ 3 ถึงข้อ 7 สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

 

สำหรับโครงการข้อ 2 เห็นว่าข้อมูลรายละเอียดของโครงการตามที่เสนอยังไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีลักษณะเป็นงานประจำที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานและให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานที่จะดำเนินการในหน่วยงานเอง

 

ทั้งนี้ การยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุจำพรรษาควรพิจารณาและตรวจสอบว่าวัดร้างดังกล่าวเป็นโบราณสถานหรือไม่ โดยคำนึงถึงคุณค่าและความสำคัญของโบราณสถาน รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในพื้นที่และภิกษุที่จะอยู่ประจำที่วัดดังกล่าวด้วย

(ข้อ 2 โครงการขอพระราชทานยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวงเพื่อถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 ส.ค. 2559 และโครงการข้อ 3 ยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลดังกล่าว)

 

ลงนามโดย น.ส.ปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ และเลขานุการ

ดังนั้น ข้อเสนอยกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง 21 วัด ตามที่กรรมการเห็นชอบโดยลำดับจึงต้องหยุดไว้ก่อน

 

การพิจารณายกวัดเป็นพระอารามหลวง คณะกรรมการดำเนินการตามลำดับ ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ดังนี้

 

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณายกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2557 ที่ประชุมลงมติเห็นชอบ จำนวน 12 วัด และครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2557 ที่ประชุมลงมติเห็นชอบ จำนวน 9 วัน รวมเป็น 21 วัด ดังนี้

 

 

1.วัดร่ำเปิง ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

2.วัดกระทุ่มแพ้ว ต.กระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

3.วัดใหญ่ชัยมงคล ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

4.วัดพะโคะ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา

5.วัดพระพุทธฉาย ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

6.วัดศรีบุญเรือง ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย

7.วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

8.วัดสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

9.วัดอมรินทราราม (ธ) ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

10.วัดวชิรธรรมาราม (ธ) ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

11.วัดโบสถ์ (ธ) ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

12.วัดราชบูรณะ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

13.วัดแสนสุข แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

14.วัดไผ่เงินโชตนาราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

15.วัดบ่อชะเนง ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

16.วัดดอนเจดีย์ ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

17.วัดศรีเอี่ยม แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

18.วัดสารนารถธรรมาราม (ธ) ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง

19.วัดป่าแสงอรุณ (ธ) ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

20.วัดอนาลโยทิพยาราม (ธ) ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

21.วัดสนามพราหมณ์ (ธ) ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

 

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

 

(นายกนก แสนประเสริฐ)

 

รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทน

เลขาธิการมหาเถรสมาคม

 

 

 

ตามข้อมูล ที่ มส. รับทราบวันที่ 9 ก.ย.นั้น จึงไม่มีการประกาศยกวัดราษฎร์ เป็นพระอารามหลวง ดังนั้น ทั้ง 21 วัดจึงยังคงสภาพเป็นวัดราษฎร์ตามเดิม จนกระทั่งจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง แต่เมื่อไร แม้แต่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท) ที่มหาเถรสมาคม มอบหมายให้เป็นประธานพิจารณายกวัดราษฎร์ เป็นพระอารามหลวง ยังงง ไม่สามารถหาคำตอบได้

 

 

 

ข่าว : โพสต์ทูเดย์ : 3 กันยายน 2559

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264