28 กรกฎา !

 

มส.ขอปรับเวลาเลื่อนสมณศักดิ์

 

รับรัชกาลใหม่ !

 

 

 

สาเหตุนั้นก็เพราะว่า เปลี่ยนรัชกาลใหม่แล้ว เป็นรัชกาลที่ 10 ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ ทรงมีพระราชสมภพ ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2495 โดยธรรมเนียม เมื่อเปลี่ยนรัชกาลใหม่ ก็ต้องเปลี่ยน "วันพ่อแห่งชาติ" เป็นวันใหม่ด้วย ในอดีตก็เปลี่ยนกันมาจนเป็นประเพณีแล้ว ดังนั้น ปีหน้า วันเฉลิมพระชนมพรรษา จึงเป็นวันที่ 28 กรกฎา ทราบแล้วเปลี่ยน !

 

 

 

 

 

 

 

"มส." ปรับวันขอพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2560

 

 

วันนี้ (21 พ.ย.)ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายประดับ โพธิกาญจนวัตร โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ว่า ที่ประชุม มส. เห็นชอบกำหนดระยะเวลาในการส่งเรื่องขอพระราชทานสมณศักดิ์ ที่เสนอขอปรับปรุงใหม่ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ พ.ศ.2560 เป็นต้นไป ดังนี้

 

 

1. ให้เจ้าคณะอำเภอส่งเจ้าคณะจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. แล้วให้เจ้าคณะจังหวัดพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 28 ก.พ.

 

2. ให้เจ้าคณะจังหวัดส่งเจ้าคณะภาค ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. แล้วให้เจ้าคณะภาคพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 มี.ค.

 

3. ให้เจ้าคณะภาค ส่งเจ้าคณะใหญ่ ตั้งแต่วันที่  16 มี.ค. แล้วให้เจ้าคณะใหญ่พิจารณาให้แล้วเสร็จ ในวันที่ 31 มี.ค. 

 

4. ให้เจ้าคณะใหญ่พิจารณาให้แล้วเสร็จนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาสมณศักดิ์ ภายในวันที่ 20 เม.ย.

 

5. นำเสนอมหาเถรสมาคม ภายในวันที่ 10 พ.ค.

 

 

โดยจะมีพิธีทรงตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ ในวันที่ 28 ก.ค. ของทุกปี และปลายเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม จะมีพิธีทรงตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร  

นายประดับ กล่าวต่อไป มส. ยังมอบให้คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ไปช่วยสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยความสะดวกพระภิกษุสามเณรบริเวณ ท่าราชวรดิษฐ์ ในการเข้าปลงธรรมสังเวชเจริญจิตภาวนาเบื้องหน้าพระบรมโกศ ในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวังด้วย
  นอกจากนี้ มส.มีมติรับทราบ โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยขณะนี้มีวัดเข้าร่วมแล้ว 98 วัด มีผู้สมัครขออุปสมบทจำนวน 8,
614 คน ทั้งนี้ พศ. จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอให้ผู้อุปสมบทครั้งนี้ไม่ถือเป็นวันลาอีกด้วย

 

 

 

ที่มา : เดลินิวส์ : 22 พฤศจิกายน 2559

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264