สมเด็จวัดปากน้ำอาพาธ !

 

 

เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช

 

หมอยังห้ามเยี่ยม !

 

 

 

 

 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

 

(ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.9)

 

เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WATPAKNAM TODAY !

 

 

ภาพงานสวดพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ซึ่งจัดที่วัดปากน้ำ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา สังเกตว่า ตรงอาสนะด้านหน้านั้น "ว่าง" โดยปกติแล้ว ที่ตรงนั้นเป็นที่นั่งของ "สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ และผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช แต่เนื่องจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์อาพาธ ต้องไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล จึงไม่สามารถมาร่วมพิธีดังกล่าวได้

 

 

 


 

 

 

 

สมเด็จช่วงอาพาธ ผ่าตัดลำไส้ รักษาอาการที่ รพ.ศิริราช

 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โรงพยาบาลศิริราช ได้รายงานความคืบหน้าอาการอาพาธของ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ระบุว่า ตามที่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้เข้ารับการรักษาอาการอาพาธ ณ ตึก 84 ปี ชั้น 6 รพ.ศิริราช ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ด้วยอาการลำไส้เล็กตีบตันจากเยื่อพังผืดในช่องท้องนั้น คณะแพทย์จึงถวายการรักษาด้วยการผ่าตัด ขณะนี้อาการโดยรวมปกติดี อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้พักผ่อน คณะแพทย์เห็นควรให้งดเยี่ยม โดยได้จัดสมุดลงนามไว้ ณ หอผู้ป่วย ตึก 84 ปี ชั้น 6

 

 

 

 

ที่มา : มติชน : 18 พฤศจิกายน 2559

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264