หลวงพ่อเมี่ยงมรณภาพ !

 

 

วัดวิเทศธรรมรังษี ซาไลน่า-แคนซัส แจ้งข่าว

 

 

 

 

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน
12 พฤศจิกายน 2559

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264