วัดโมลี แชมป์บาลี ปี 59 !

 

 

ประกาศผลสำนักเรียนดีเด่นระดับประเทศ

 

วัดโมลีขี่วัดพระธรรมกายขึ้นที่ 1

 

 

 

อา..เห็นไหมล่ะว่า ถ้ามีพระเก่ง พระดี และพระนักสู้ ก็ไม่เห็นว่าธรรมกายจะน่ากลัวตรงไหน ธรรมกายก็สองมือสองเท้าและหนึ่งหัวเหมือนกัน พระไทยทั้งประเทศก็สองมือสองเท้าและหนึ่งหัวเช่นกัน เขาทำได้ เราก็ทำได้ เว้นแต่เราไม่ยอมทำ แล้วก็โบ้ยปากว่า "ธรรมกายเขาทำได้" อยากให้ผู้บริหารระดับสูงของคณะสงฆ์ไทยคิดและทำเช่นนี้บ้าง

อย่าลืมนะครับ สิ้นปีนี้ต้องมีบำเหน็จให้แก่คณะวัดโมลีโลกยาราม ในฐานะวัดตัวอย่างให้แก่พระสงฆ์ไทย ทั้งประเทศ !

 

 

 

 

 

 

ประกาศแชมป์สำนักเรียนสอบบาลีปี 59 ได้มากที่สุด

 

วันนี้ (24 พ.ค.59) นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ได้จัดสอบบาลีสนามหลวงประจำปี 2559 ตั้งแต่ระดับประโยค 1-2 ไปจนถึงระดับเปรียญธรรม (ป.ธ.) 9 ประโยคเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยไปเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา นั้น ทางสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง และกองพุทธศาสนศึกษา พศ. ได้รวบรวมสถิติของสำนักเรียนบาลี สำนักศาสนศึกษา ที่มีจำนวนผู้สอบได้จากทุกระดับชั้นมากที่สุดทั้งรอบแรกและรอบสอบซ่อม ดังนี้ อันดับ

 

1. วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพฯ

2. วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

3. วัดจองคำ จ.ลำปาง

4. วัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา

5. วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี

6. วัดหนองแวง จ.ขอนแก่น

7. วัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ

8. วัดชัยศรี จ.ขอนแก่น

9. วัดชัยมงคล จ.ชลบุรี

10. วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

11. วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ และ วัดบางนาใน กรุงเทพฯ

12. วัดสามพระยา กรุงเทพฯ

13. วัดราชบพิธ กรุงเทพฯ

14. วัดศรีเอี่ยม กรุงเทพฯ และ วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพฯ

15. วัดสังฆานุภาพ จ.กำแพงเพชร และ วัดพระนอนจักรสีห์ จ.สิงห์บุรี

16. วัดหัวคู้ จ.สมุทรปราการ

17. วัดแสนสุข กรุงเทพฯ

18. วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ และ วัดคลองโพธิ์ จ.อุตรดิตถ์

19. วัดสวนหงส์ จ.สุพรรณบุรี

20. วัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ วัดเทพลีลา กรุงเทพฯ และ วัดโชติรสธรรมากร จ.บึงกาฬ

21. วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ และ วัดชูจิตธรรมาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

22. วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม และ วัดกลาง จ.บุรีรัมย์

23. วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ และ วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพฯ

24. วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ และ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

25. วัดไวกูลฐาราม จ.อุดรธานี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ วัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ และ วัดทรงศิลา จ.ชัยภูมิ

26. วัดพรหมวงศาราม กรุงเทพฯ วัดดาวดึงษาราม กรุงเทพฯ และ วัดตาลเรียง จ.ขอนแก่น และ

27. วัดกลาง จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

ที่มา : เดลินิวส์ : 25 พฤษภาคม 2559

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264