สอนสังฆราช !

 

ทองย้อย แสงสินชัย น.อ. ป.9 เขียนเรียนสมเด็จช่วง

ทำวิปริต ผิดประเพณี

 

ชี้ตรงๆ

 

"หนทางแห่งหายนะ" ถ้า "ปล่อยให้ธรรมกายครอบงำ"

 

ยกอุทาหรณ์

"เมื่อความอยากครอบงำ คำเตือนก็ไร้ค่า"

 

และ

 

"วิธีที่วิปริต บัณฑิตเขาไม่ทำ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : เฟสบุ๊ค น.อ.ทองย้อย แสงสินชัย  :  29 มีนาคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264