ตรวจข้อสอบบาลี ปี 59 !

 

 

 

 


 

 

 

 

ข่าวจากวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รายงานว่า วันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยา ได้มีพิธีเปิดการตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2559 ของทางสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง โดยมี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.9) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน พร้อมด้วยกรรมการมหาเถรสมาคม โดยมีกรรมการตรวจข้อสอบบาลี ตั้งแต่ประโยค 1-2 ถึงประโยค ป.ธ.9 เป็นจำนวนถึง 621 รูป นับว่าเป็นกิจกรรมส่วนรวมของคณะสงฆ์ไทยยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปี ทั้งนี้ วัดสามพระยา เป็นที่ตั้งของสำนักเรียนพระปริยัติธรรมชั้นสูง (ประโยค 7-8-9) มาตั้งแต่สมัย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดสามพระยา ดำรงตำแหน่งแม่กองบาลีสนามหลวง และเจ้าคณะใหญ่หนกลาง จนถึงปัจจุบัน และเป็นทั้งสถานที่ตรวจข้อสอบบาลีอีกด้วย

ข่าวรายงานด้วยว่า การตรวจข้อสอบบาลีมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 28 มีนาคม ศกนี้ โดยจะมีการประกาศรายชื่อพระภิกษุ-สามเณร ผู้สอบได้ประโยค ป.ธ.7-8-9 ทันทีที่สิ้นสุดพิธีการตรวจข้อสอบ ในตอนเย็นของวันที่ 28 เป็นมหกรรมที่บรรดาพระภิกษุสามเณรทั้งประเทศให้ความสนใจและลุ้นกันอย่างที่สุด และเป็นข่าวที่บรรดาสื่อทุกแขนงต้องรายงานเป็นประจำทุกปีอีกด้วย

 

คงต้องรอลุ้นกันว่า ในปีนี้ จะมีพระภิกษุ-สามเณร สามารถสอบผ่านบาลีประโยค ป.ธ.9 ซึ่งเป็นการศึกษา "ขั้นสูงสุด" ของคณะสงฆ์ไทย ได้กี่รูป

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : วัดสามพระยา : 25 มีนาคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264