TAKE ACTION !

 

 

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาออกแถลงการณ์

ร้องนายกฯปกป้องสมเด็จช่วงและมหาเถร

อย่าให้ใครจวบจ้วงคุกคาม..โดยเด็ดขาด !

 

 

 

 


 


 

 

ภาพการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

ณ วัดพุทธาวาส นครฮิวส์ตัน รัฐเท็กซัส

 

19 มีนาคม 2559

 

 

ข่าวจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา รายงานว่า เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559 มีงานสมโภชวัดพุทธาวาส ในโอกาสก่อตั้งครบ 33 ปี และฉลองสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นเทพ ของพระเทพพุทธิวิเทศ (ประชัน ชุตินฺธโร ป.ธ.3 พ.ธ.บ.) เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส และประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา โดยมีพระธรรมทูตและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ในวันที่ 19 มีนาคม ก่อนงาน ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เพื่อเตรียมงานการประชุมใหญ่สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 40/2559 ซึ่งปีนี้กำหนดจัดขึ้นที่วัดสุทธวาส เมืองริเวอร์ไซด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม พ.ศ.2559 และงานอื่นๆ ที่สำคัญ เช่นงานฉลองการก่อตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ครบรอบ 40 ปี เป็นต้น

 

ผลของการประชุมปรากฏว่า ที่ประชุมได้หยิบยกสถานการณ์พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ซึ่งกำลังเป็นไปอยู่ในเวลานี้ ขึ้นมาพิจารณา และได้ลงมติให้ออกแถลงการณ์ในนามสมัชชาสงฆ์ไทย เพื่อแสดงท่าทีต่อเหตุการณ์ดังกล่าว

 

ข่าวรายงานด้วยว่า พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม และที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประธานการก่อสร้างวัดพุทธาวาสอีกด้วย มีกำหนดการเดินทางมาเป็นประธานในงานนี้ แต่เกิดเหตุขัดข้องจึงไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานด้วย

 

สำหรับการออกมติดังกล่าวของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ถือว่าเป็นมติของ "คณะกรรมการอำนวยการ" ซึ่งมีการประชุม 3 รูปแบบ ได้แก่

1. ประชุมใหญ่สมัยสามัญประจำปี ซึ่งจะจัดในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เป็นการประชุมของคณะสงฆ์ไทยนอกประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มีมวลสมาชิกที่เป็นพระธรรมทูตทั้งในสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย ยุโรป สหราชอาณาจักร และอื่นๆ อีก เข้าร่วมเป็นจำนวนครึ่งพันขึ้นไป มิรวมถึงพุทธศาสนิกชนชาวไทยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งตามสถิติว่ากันว่ามีจำนวนหลักแสนขึ้นไป

 

2. ประชุมสมัยวิสามัญ เป็นการประชุมเฉพาะเจ้าอาวาสวัดในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันมีวัดในสังกัดร่วม 100 วัด ใน 50 มลรัฐ นิยมจัดในช่วงกลางพรรษา

 

3. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เป็นการเฉพาะ ซึ่งสามารถประชุมได้ทุกโอกาส เช่นในงานฉลองวัดพุทธาวาสและฉลองสมณศักดิ์พระเทพพุทธิวิเทศครั้งนี้ ก็มีการประชุมดังกล่าวก่อนวันงานด้วย

 

สำหรับคณะกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ชุดปัจจุบัน ซึ่งมีจำนวน 15 ท่านนั้น มีพระธรรมทูตสายวัดปากน้ำและวัดพระธรรมกาย ดำรงตำแหน่งอยู่ รวม 5 ท่านด้วยกัน ได้แก่

 

1. พระวิเทศธรรมมงคล (น้อม กาญจนรํสี ป.ธ.6) วัดมงคลเทพมุนี รัฐเพนซิลวาเนีย

2. พระวิเทศวิสุทธิคุณ (สมัคร สมคฺโค ป.ธ.4) วัดปากน้ำโอไฮโอ้ รัฐโอไฮโอ้

3. พระศรีญาณวิเทศ (พิมล ญาณวิมโล ป.ธ.9) วัดปากน้ำมิชิแกน รัฐมิชิแกน

4. พระวิเทศภาวนาจารย์ (สมบุญ สมฺมาปุญฺโญ ป.ธ.3) วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย

5. พระครูครูรัชชมงคลวิเทศ (สุขุม สุขุโม ป.ธ.4) วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย

 

 

อย่างไรก็ตาม ไม่มีการระบุว่า กรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริการูปใด เป็นผู้ยื่นญัตติให้มีการพิจารณาถึงเหตุการณ์ทางพระศาสนาในประเทศไทย อันเป็นเหตุให้ทางคณะกรรมการอำนวยการได้ลงมติ "ออกแถลงการณ์" ดังกล่าว

 

 

 

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน : 20 มีนาคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264