ถอยกรูด !

 

 

เจ้าคุณประสารได้ยินบิ๊กตู่คำราม

 

รีบเตะลูกออก บอก..แค่เชิงสัญลักษณ์

 

 

 

 

 

 

สัญลักษณ์ของธรรมกาย = สัญลักษณ์ของเจ้าคุณประสาร

 

 

ท่าทีอ่อนลง !! เจ้าคุณประสารแจงแค่เคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ ไม่มีม็อบพระ วอนนายกฯเข้าใจ

 

พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จันทสาโร) เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย (ศพศ) กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขู่ใช้คำสั่ง คสช. ดำเนินการจับหมด หากกลุ่มองค์กรพุทธฯ ออกมาเคลื่อนไหวภายใน 7 วัน หากไม่มีการทูลเกล้าฯ ชื่อสมเด็จพระสังฆราช พร้อมทั้งชี้ไม่มีสิทธิ์ยื่นคำขาด ว่า ในมติที่ประชุมองค์กรพุทธพร้อมภาคีเครือข่าย ในข้อที่ 5 ระบุ เป็นการรอดูท่าทีทั้งหมดของผู้เกี่ยวข้องภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะกำหนดท่าทีร่วมกันในการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งการเคลื่อนไหวขององค์กรพุทธ มิได้จะเป็นการนำม็อบพระสงฆ์มากดดันรัฐบาลแต่อย่างใด ซึ่งคณะสงฆ์ในนามองค์กรพุทธพร้อมภาคีเครือข่าย ยืนยันมาตลอดว่าเคลื่อนไหวของกลุ่มนั้น อยู่ภายใต้กฎหมายบ้านเมือง พระธรรมวินัยสงฆ์ และไม่ได้มีเจตนาท้าทายหรือข่มขู่อำนาจรัฐแต่อย่างใด เพราะไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไปได้

 

อาตมาอยากขอให้นายกฯ ทำความเข้าใจว่าคณะสงฆ์และองค์กรพุทธฯ ไม่มีเจตนาท้าทายอำนาจรัฐ เราไม่ได้ยื่นเงื่อนไขว่าหากภายใน 7 วัน รัฐบาลไม่ตอบรับ เราจะนำม็อบพระมาเคลื่อนไหวกดดัน ตรงนี้ไม่มี แต่เราบอกว่าจะมีการเคลื่อนไหว แต่การเคลื่อนไหวขององค์กรพุทธพุทธอยู่ภายใต้พระธรรมวินัยและความเหมาะสมแก่สมณสารูป ซึ่งเราขอยืนยันว่า ถ้าผ่านไป 7 วัน รัฐบาลไม่ดำเนินการ องค์กรพุทธจะเคลื่อนไหว อาจเป็นในเชิงสัญลักษณ์ คงไม่ได้ใช้ความรุนแรง เพราะเป็นเรื่องทางสถาบันสงฆ์ ซึ่งเราไม่ต้องการสู้รบกับใคร แต่จะเป็นรูปแบบใด ยังไม่สามารถบอกได้ ซึ่งคงต้องหารือกันในภายหลังต่อไป หวังว่านายกฯ คงจะทำความเข้าใจและไม่ใช้ความรุนแรงกับเรา อยากให้ท่านเมตตากับคณะสงฆ์ และองค์กรพุทธฯ ที่ออกมาเคลื่อนไหว เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามครรลองถูกต้อง เลขาธิการ ศพศ กล่าว

 

 

 

ที่มา : มติชน  :  13 กรกฎาคม 2559

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264