จอตัวแล้ว  !

 

 

ผู้ถวายรถเบนซ์สมเด็จช่วง

ดีเอสไอจะเปิดตัวพร้อมกับผลสอบ

ทุกมิติ !

 

 

 

 

 

ททมาโน ปิโย โหติ : ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก

แหมให้ซะขนาดนี้ ไม่รักก็บ้าแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : โพสต์ทูเดย์   :  29 มกราคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264