ไม่อยู่ในอำนาจ !

 

 

 

สปท.แถลง "ไม่สามารถ" สอบกรณีร้องเรียน

ตั้งพระสังฆราชและธัมมชโย

ไชโยสิคะ !

 

 

 

 

 

 

สปท.ไม่สอบปมตั้งสังฆราช-ธรรมมชโย


เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2559 ที่รัฐสภา นายบวรเวท รุ่งรุจี ผู้ช่วยกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(กมธ.สปท.)ด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม แถลงว่า อนุกรรมาธิการได้พิจารณาข้อร้องเรียน 4 ข้อ เกี่ยวกับการตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ คือ

1. ให้เร่งรัดการเนินคดีพระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

2. พิจารณาพระลิขิตของพระสังฆราชองค์ที่ผ่านมา ซึ่งทั้งสองเรื่องอนุ กมธ.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ได้อยู่ในอำนาจ หรือภารกิจของ สปท.ที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะภารกิจของเราคือการศึกษา ขับเคลื่อนทางด้านกีฬา ศาสนาให้ดีขึ้น อีกทั้งเรื่องนี้ยังเป็นคดีความกันอยู่ ส่วนข้อร้องเรียนที่

3. การปฏิรูปศาสนา และพระสงฆ์

4. การร่างพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง โดยเรื่องนี้เห็นว่า ต้นทางการปฏิรูปควรมาจากมหาเถรสมาคมจะมีดำริว่าจะปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนกฎหมายและปฏิรูปอะไรบ้าง จึงได้มอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อไปรวบรวมข้อมูลเสนอต่อประธาน สปท.ต่อไป

ด้านนายชาญวิทย์ ผลชีวิน ผู้ช่วยโฆษก กมธ.สปท.ด้านกีฬา คนที่ 1 กล่าวถึงแผนการปฏิรูปของ กมธ.กีฬา ซึ่งจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุม สปท.ในเดือน ก.พ.นี้ ซึ่งมีการผลักดันให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ 4 แห่งใน 4 ภูมิภาค โดยจะพิจารณาวิทยาลัยกีฬาที่มีความพร้อมให้เป็นศูนย์กลาง และที่เหลือให้เป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยนั้นๆ อาทิ ภาคเหนือพิจารณาจากวิทยาลัยกีฬาลำปาง เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ สุโขทัย ทั้งนี้โรงเรียนกีฬาทั้งหมด 13 แห่งทั่วประเทศ จะเข้าสู่กระบวนการของมหาวิทยาลัยด้วย โดยอาจเป็นในรูปแบบของโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยนั้นๆ

 

 

ที่มา : เดลินิวส์  : 26 มกราคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264