กฎหมายปกครองสงฆ์

 

บทบรรณาธิการไทยรัฐ

 

 

 

 

 

บทบรรณาธิการไทยรัฐ

 

กฎหมายปกครองสงฆ์

 

 

 

กระบวนการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 ต้องเลื่อนเวลาออกไปอีกอย่างน้อยระยะหนึ่ง นายกรัฐมนตรีชี้แจงว่า การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญหลายประการ ขณะเดียวกัน กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ ก็เริ่มตรวจสอบเรื่องรถโบราณหรู ในวัดปากนํ้าภาษีเจริญ คาดว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ 1 เดือน จึงจะแล้วเสร็จ

 

ก่อนหน้านี้ กลุ่มผู้คัดค้านการสถาปนาสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นสมเด็จพระสังฆราช อ้างเหตุผลส่วนใหญ่โดยเน้นความสัมพันธ์กับวัดพระธรรมกาย เช่น เป็นพระอุปัชฌาย์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และ สนับสนุนกิจกรรมวัดนั้น ถ้ายึดตามหลักการนี้ เชื่อว่าอาจมีสมเด็จพระราชาคณะถึง 5 รูป จากทั้งหมด 8 รูป ที่เกี่ยวข้องวัดพระธรรมกาย

ต่อมากรมดีเอสไอได้เข้าไปตรวจสอบเรื่องรถหรู ที่มีการร้องเรียนสงสัยว่าจะมีการหลีกเลี่ยงภาษีหรือไม่? และต่อมาผู้คัดค้านได้ร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้วินิจฉัยว่ามติของมหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อวันที่ 5 มกราคม ที่เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้เสนอชื่อสมเด็จช่วง วัดปากนํ้า เป็นสมเด็จพระสังฆราช เป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่? เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา

 

ผู้ร้องตีความ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2505 แก้ไขเพิ่มเติม 2535 มาตรา 7 เรื่องการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช เห็นว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้เสนอชื่อสมเด็จพระราชา คณะเพื่อให้ มส.ให้ความเห็นชอบ ไม่ใช่ให้ มส.เป็นผู้เสนอชื่อและลงมติให้ความเห็นชอบ แล้วให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯ ดังที่ปฏิบัติในขณะนี้ และ มส.มีมติเป็นเอกฉันท์

 

ขั้นตอนการปฏิบัติที่ผ่านมา เป็นไปตามความเห็นของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย คือ มส.มีมติเห็นชอบ และเสนอชื่อต่อนายกรัฐมนตรี และเจตนารมณ์ของกฎหมายก็น่าจะเป็นเช่นนั้น เพราะคณะสงฆ์ปกครองกันเอง โดยมี มส.เป็นองค์กรปกครองสูงสุด ตำแหน่งพระสังฆาธิการต่างๆ ตั้งแต่เจ้าอาวาสถึงเจ้าคณะภาค หรือกรรมการ มส.ล้วนแต่งตั้งโดยคณะสงฆ์

 

กฎหมายปกครองคณะสงฆ์ น่าจะไม่มุ่งหมายให้นายกรัฐมนตรีเสนอนามผู้ที่จะทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช เพราะนายกฯเป็น คนนอก วงการคณะสงฆ์ ไม่มีใครรู้เรื่องคณะสงฆ์ดีเท่าคณะสงฆ์ การให้ มส.เป็นผู้เสนอจึงถูกต้องแล้ว แต่ถึงจะตีความให้นายกฯเป็นผู้เสนอชื่อ นายกฯก็ไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากเสนอนาม สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์

 

เรื่องนี้เป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อน มีทั้งฝ่ายคัดค้านและฝ่ายสนับสนุน รัฐบาลจึงต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ ต้องวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด ไม่ให้ถูกมองว่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ถ้าจำเป็นจะต้องเลื่อนเวลา ก็ต้องชี้แจงเหตุผลให้ประชาชนทราบ จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ? และต้องใช้เวลานานแค่ไหน ?

 

 

และต้องระงับยับยั้งไม่ให้เกิดแตกแยกในชาติ

 

 

 

 

ที่มา : ไทยรัฐ  : 23 มกราคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264