ภาพเป็นข่าว

 

องคมนตรี "นิมนต์" สมเด็จอัมพร

เป็นประธานสงฆ์ทำบุญทำเนียบองคมนตรี

 

 

 

 

ที่มา : เฟสบุ๊ค วิรังรอง ทัพพรังสี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264