สนั่นบางลำพู !

 

 

ลือแซ่ด "สมเด็จวันรัต" ลาออก มส.

 

แหล่งข่าวปัดพัลวัน "ไม่จริ๊ง ไม่จริง"

 

เพราะสมเด็จฯ ลาออกไม่ได้ นอกจาก..ตาย

 

 

MISSING !

 

สมเด็จพระวันรัต

(จุณฑ์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.9)

เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุติกนิกาย

 

หายไปจากห้องประชุมมหาเถรสมาคม วันที่ 20 ม.ค. 59 ที่ผ่านมา อาจจะไม่ได้ลาประชุม เลยมีคนลือว่าท่านลาออกจากตำแหน่ง ฮือ ! ช่วงนี้ข่าวลือเยอะเนอะ ไม่น่าเชื่อ ดีเอสไอไม่ได้ไปตรวจรถเบนซ์วัดบวรซักกะหน่อย

 

 

 

 

มส.ปัด สมเด็จพระวันรัต ไขก๊อก กก.มส.

แหล่งข่าวจากมหาเถรสมาคม (มส.) เปิดเผยว่า กรณีที่มีกระแสข่าวว่าสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มส.นั้น ไม่เป็นความจริงและไม่เคยได้ยินในที่ประชุม มส. พูดถึง อีกทั้งมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 ระบุให้สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเป็นกรรมการ มส. โดยตำแหน่ง และไม่สามารถลาออกจากตำแหน่งได้นอกจากมรณภาพเท่านั้น

แหล่งข่าวคนเดิม กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชนั้น สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ แม้แต่ในการประชุมวาระพิเศษการเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะที่อาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเมื่อวันที่ 5 มกราคม ที่ผ่านมา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ก็ยังไม่เข้าร่วมประชุม เพราะหวั่นว่ากรรมการ มส. จะลงมติโหวตให้ท่านด้วยความเกรงใจทั้งที่อาจไม่เห็นด้วย ท่านจึงเลือกที่จะไม่เข้าร่วมประชุม มส. วันดังกล่าว ทั้งนี้ หากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์จะได้รับการทูลเกล้าฯ เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ก็เป็นโดยหน้าที่ ไม่ใช่เป็นเพราะว่าท่านอยากเป็น

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม มส. วันนี้ สมเด็จพระวันรัตไม่ได้เข้าประชุม โดยลูกศิษย์คนขับรถพระราชาคณะท่านหนึ่งระบุว่าสมเด็จพระวันรัต ติดศาสนกิจ จึงไม่เข้าร่วมประชุม

 

 

ที่มา : มติชน  : 22 มกราคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264