ตีตรา !

 

กนก แสนประเสริฐ รอง ผอ.พศ.บอก

"ตำแหน่งสังฆราชเป็นสมบัติของ มส."

ใครก็ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงมติ

 

แสนประเสริฐจริงๆ !

 

 

 

 

 

กนก แสนประเสริฐ รอง ผอ.พศ. สายธรรมกาย

 

 

 

 

พศ.ยืนยัน "มติมส." ไม่ขัดมาตรา7 ชี้คนนอกไม่มีสิทธิตีกลับ หรือเปลี่ยนแปลงมติมส. เป็นเรื่องของสงฆ์พิจารณาเองเท่านั้น 

 

 

อาคารหอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลารย์

 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ว่า ที่ประชุม มส. ในวันนี้ ไม่ได้กล่าวถึงการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช เพราะถือว่าเรื่องดังกล่าว มส.ได้มติและ พศ.ได้ส่งเรื่องไปยังรัฐบาลแล้ว ส่วนกรณีที่นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแล พศ. ได้มอบให้ พศ. รวบรวมข้อมูลคำร้องทั้งฝ่ายคัดค้านและฝ่ายสนับสนุน การเสนอชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นสมเด็จพระสังฆราช นั้น ถ้ารัฐบาลสอบถามมา ก็จะนำเข้าหารือในคณะกรรมการติดตามกรณีสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 ที่มีนายชยพล พงษ์สีดา รองผู้อำนวยการ พศ. เป็นประธาน

 

นายกนก กล่าวต่อไปว่า กรณีที่มีผู้ค้านว่ามติ มส. เรื่องเสนอชื่อสมเด็จพระมหารัชมุงคลาจารย์ เป็นสมเด็จพระสังฆราช ไม่เป็นไปตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 โดยฝ่ายค้านให้เหตุผลว่าตามมาตรา 7 ต้นเรื่องต้องมาจากนายกรัฐมนตรีนั้น จริงๆ แล้ว มาตรา 7 ระบุชัดเจนว่า ให้นายกฯเป็นผู้เสนอชื่อที่ผ่านความเห็นชอบจาก มส. ขึ้นทูลเกล้าฯ ทั้งนี้กฎหมายไทย นักกฎหมายบางคนตีความไปอีกแบบ แต่อย่างไรก็ตาม ทางฝ่ายรัฐบาลมีนักกฎหมายที่เข้มแข็งและยังมีสำนักงานกฤษฎีกา ยืนยันว่า ขั้นตอนที่ พศ. ส่งมติ มส. เรื่องการเสนอชื่อแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชไปยังรัฐบาลนั้น พศ. พิจารณาแล้วว่าถูกต้องตามกฎหมาย แต่ภายหลังจากนี้ รัฐบาลอาจดูความรอบคอบ โดยนำเอาข้อกฎหมายตาม พ.ร.บ.สงฆ์ ในอดีต เช่น พ.ร.บ.สงฆ์ รศ.121 พ.ร.บ.ปกครองสงฆ์ พ.ศ.2485 รวบทั้งธรรมเนียมตามโบราณประเพณีมาประกอบการพิจารณา จึงขอให้ชาวพุทธสบายใจได้ว่าการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

 

การแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช เป็นเรื่องของพระสงฆ์พิจารณา รัฐบาลโดย พศ. ในฐานะเลขาธิการ มส. จะนำมติ มส. มาหารือในที่ประชุมพศ. ก่อนนำความเห็นเสนอต่อนายกฯ เรื่องดังกล่าวเหมือนกระบวนการเขียนกฎหมายเรื่องอื่นๆ กระบวนการก่อนให้นายกฯลงนามต้องมีมาก่อน ไม่ใช่ให้นายกฯเขียนเรื่องหรือเป็นต้นเรื่องเอง เมื่อ มส.มีมติเสนอชื่อแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชมาแล้ว เว้นแต่มีปัญหาเกิดขึ้น มิฉะนั้นมติมส.คงอยู่ในขั้นตอนการเสนอนายกฯต่อไป นายกนกกล่าว และว่า หากเกิดเรื่องใดๆ ขึ้นจริง คนนอกไม่มีสิทธิตีกลับ หรือเปลี่ยนแปลงมติ มส. มส. เท่านั้น ก็เป็นผู้พิจารณาเองว่า สมควรจะมีการทบทวนมติ หรือพิจารณาเรื่องการเสนอชื่อใหม่หรือไม่

 

นายกนก กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ พศ. กำลังรวบรวมข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งมีผู้ร้องเรียนเข้ามาจำนวนมาก โดยข้อเรียนหลักๆ คือ คัดค้านการเสนอชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช

 

ด้านนายศุภภัทร์พจน์ นิติศศธร ฝ่ายกฎหมายวัดปากน้ำภาษีเจริญ กล่าวว่า กรณีที่ดีเอสไอเข้าตรวจสอบรถโบราณจดประกอบที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เมื่อวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา ยืนยันว่ากระบวนการนำเข้าอะไหล่จดประกอบรถโบราณของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ทางวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการ แต่เป็นเรื่องของผู้บริจาคที่ติดต่อทางอู่ให้ประกอบรถยนต์ โดยถูกต้องตามกฎหมาย มีการเสียภาษีสรรพสมิตอย่างถูกต้อง มิเช่นนั้นคงไม่สามารถนำรถไปจดทะเบียนได้ ซึ่งถ้าต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้สามารถไปตรวจสอบดูข้อมูลได้ที่กรมขนส่งทางบก ยืนยันว่ารถคันดังกล่าวผู้ถวายไม่ได้ถวายเพื่อให้นำมาใช้งานแต่ประสงค์ให้เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ในพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ แต่ที่ต้องนำเข้าอะไหล่มาประกอบให้รถใช้งานได้เพื่อให้สามารถจดทะเบียนได้

 

 

 

ที่มา : เนชั่น : 21 มกราคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.ALITTLEBUDDHA.COM WAT THAI LAS VEGAS 2920 MCLEOD DRIVE LAS VEGAS NEVADA 89121  U.S.A.  PHONE. 702-384-2264